Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kontorhjælper til Nationale Støtteelement ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg (genopslag)


Kontorhjælper til Nationale Støtteelement ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg (genopslag)

Vi søger en konstabler til en stilling som Administrationsspecialist/Kontorhjælper. Du vil blive blæksprutten, der støtter dine kolleger administrativ. Hvis du har et struktureret og administrativt overblik, og som sætter kvalitet højt, så har vi et spændende jobtilbud til dig.
Om os
4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
NSE kommandosektion er organiseret med en NSEBM og tre administrationsspecialister.

Du skal deltage i aktiviteter og servicerer NSEet i det daglige. Som soldat skal du desuden deltage i uddannelsen i felttjeneste, funktionsuddannelse og enhedsuddannelse under øvelser og på skydelejre, der forbereder NSEet til at indgå i hærens beredskab eller en udsendelse.

Du vil ud over at arbejde i NSE kommandosektion også indgå i garnisonsstøtteelementet (GSE) i en roste sammen med 14 kolleger, hvor I udgør et administrativt fællesskab til varetagelse af administration og forvaltning af bataljonens medarbejdere. Som en del af det team, er I garanter for, at alle ved 4 NSBTN modtager de korrekte ydelser og anden administrativ støtte i forbindelse med den daglige drift. Når du er ved GSE skal du støtte mindre erfarne kolleger ved sidemandsoplæring, desuden vil du efter behov assisterer alle dine kollegaer i BTN.

Når du er ved kommandosektionen forventer vi, at du gennem din personlige indsats medvirker til din egen stadig større anvendelighed inden for dit funktionsområde. Vi forventer, at du som administrationsspecialist kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, så du bidrager professionelt til 1 NSE samlede smidige opgaveløsning.
Om dig
Du er Konstabel og du skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven.

Du har lyst til og flair for arbejdet og du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser, og du har overskuddet til at være opsøgende og omstillingsparat.

Hvis du er klar til en varierende hverdag, hvor IT og DEMARS fylder meget, hvor du er blæksprutten, der sætter en ære i service og hjælpsomhed til dine kollegaer, hvor chefen er afhængig af din støtte og selvstændighed, og hvor du har frihed under ansvar i dit eget speciale på kontoret, så er stillingen som administrationsspecialist ved NSEet og GSE lige noget for dig.

Du behøver ikke at have været administrationsspecialist. Hvis bare du er tryg ved IT, skal vi nok klæde dig på med de rigtige moduler og kvalifikationer. Der vil være kompetente og erfarne kolleger at læne sig opad i såvel tjenesten ved GSE og NSEet.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har været udsendt, men du kan også tiltræde stillingen direkte efter HRU. Det vigtigste er, at du finder motivation og engagement i at skulle arbejde med administration og gode kollegaer i en dynamisk hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte HR-rådgiver ved 4NSBTN seniorsergent Mads Illum Frandsen – telefon 7283 7420 eller mail TRR-4B-VK01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. april 2024 og samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.04.2024

Indrykningsdato

02.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent