Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Forsvarskommandoens Internationale Policysektion søger en ambitiøs militærstrategisk profil (Karup)


Forsvarskommandoens Internationale Policysektion søger en ambitiøs militærstrategisk profil til at videreudvikle vores indsigt i og engagement med omverdenen

Forsvarets internationale engagement er forøget efter Ruslands invasion af Ukraine. Der er derfor behov for styrkelse af International Policysektion med en kollega, der brænder for at understøtte organisationens udvikling af vores internationale engagement og strategiske kommunikation med omverdenen.

Hvis du har lyst til at arbejde i spændingsfeltet mellem politiske og militære hensyn, og du kan bevare overblikket og levere klare og velformulerede oplæg til Forsvarets ledelse, så er du måske vores nye kollega.
Om os
International Policysektion er én af tre sektioner i Strategiafdelingen, og vi indgår overordnet i Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab.
International Policysektion er geografisk delt med seks medarbejdere i København og otte i Karup. Sektionen består af både civile og militære medarbejdere. Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy.
Sektionen varetager bl.a. NATO's forsvarsplanlægning og den overordnede koordination af strategiske budskaber, positioner og planer i FN, NATO, EU, NORDEFCO og andre internationale fora. Vi har derfor en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.
Vi betjener dagligt Forsvarets øverste ledelse, og vi er i løbende dialog med Forsvarsministeriets departement.
Dagligdagen i sektionen er dynamisk, og sagerne spænder vidt. Opgaverne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi er derfor afhængige af et stærkt samarbejde indadtil såvel som udadtil.
Vi tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensynstagen til opgaveløsningen. Mulighederne for lejlighedsvis at arbejde hjemmefra er gode.
Om stillingen
Den primære opgave bliver at understøtte udviklingen og tilpasningen af Forsvarets internationale engagement til den aktuelle militærstrategiske kontekst i meget tæt samarbejde med sektionens koordinator for strategisk engagement. Der er tale om en kerneopgave for sektionen, som er kendetegnet ved at være både omfattende og kompleks.

Som en del af udviklingen af vores internationale engagement med omverdenen, vil du mere specifikt også skulle arbejde med den dimension af opgaven, der vedrører strategisk kommunikation i den militære kontekst af STRATCOM (afskrækkelse og forsvar). Du vil få en horisontal berøringsflade inden for sektionens områder og en bred kontaktflade i Forsvaret og Forsvarsministeriet.

Der kan forventes rejseaktivitet, udland som indland, på ca. 15-20 dage/år.

Opgaveporteføljen ses bl.a. at omfatte:
• Understøtte udvikling af processer og produkter der understøtter Forsvarets internationale engagement.
• Sagsbehandling og sparring om problemstillinger der går på tværs af sektionens samlede opgaveportefølje og ofte skal løses gennem involvering af flere kollegaer.
• Opbygning af faglighed inden for strategisk kommunikation, som du også forventes at kunne forankre mere organisatorisk i sektionens briefinger, håndakter og notater m.v.
• Koordination af Forsvarets strategiske kommunikation i samarbejde med øvrige myndigheder og stabe inden for Forsvarets område.
• Deltagelse i seminarer og konferencer nationalt og internationalt inden for dine sagsområder, der ofte vil vedrøre de større militærstrategiske udviklingstendenser.
• Betjening af Forsvarets chefer i deres internationale engagement, herunder udarbejdelse af briefinger, håndakter og notater mv.
Om dig
Du er akademiker med solid indsigt i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling samt gåpåmod til at gennemføre forandringer i en stor organisation. Du har formentligt en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Din erfaring fra Forsvaret, centraladministrationen og/eller internationalt samarbejde samt evt. med strategisk kommunikation fra en tidligere stilling er en fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen.
Du har analytisk overhøjde, tænker helhedsorienteret og har en god forståelse for den sikkerhedspolitiske ramme, som Forsvaret arbejder i. Det er centralt, at du er i stand til at bringe dette i anvendelse, når du løser problemstillinger gennem inddragelse af andre.
Du kan kommunikere ubesværet i skrift og tale på dansk og engelsk, og du formidler vanskelige problemstillinger på en kortfattet og let forståelig måde på tværs af emner og målgrupper op, ned og til siden inden for Forsvarets samlede organisation.
Du er dygtig til at balancere forskellige positioner og hensyn. Du er desuden i stand til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i spændet mellem politiske hensyn og militær faglighed.
Du har en vindende personlighed med en naturlig evne til at skabe nye relationer og opbygge solide netværk på tværs af værn, grad og nationaliteter.

Du har også en grad af personlig fleksibilitet, da uforudsete opgaver lejlighedsvist skal løses med kort varsel på skæve tidspunkter.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i København eller Karup.

Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst på statens område. Der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat i Forsvaret pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til udsendelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for International Policysektion, kommandørkaptajn Lars Bjerring Ravn Nielsen på +45 5132 7048.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 15. april 2024. Vi forventer at afholde samtaler i uge 16-17 med henblik på tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. juni 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vedlæg gerne relevante bedømmelser eller anbefalinger.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.04.2024

Indrykningsdato

27.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent