Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til Vedligeholdelsessektionen ved 1. Infanterikompagni, II Bataljon, Den Kongelige Livgarde


Sektionsfører til Vedligeholdelsessektionen ved 1. Infanterikompagni, II Bataljon, Den Kongelige Livgarde

Brænder du for tjeneste ved en delvis operativ enhed, og vil du anvende dine faglige uddannelser ved en enhed der uddanner personel til Hærens Reaktionsstyrke?
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner infanterister og som skaber og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelse af konstabelelever i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). HRU skaber rammen om uddannelse af såvel enkeltkæmpere som gruppe- og delingsførere og danner fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Kompagniet indkalder og uddanner årligt fast 3 HRU-hold.

Kompagniet har en fast uddannelsesstruktur, hvor uddannelsesplaner og den årlige aktivitetsoversigt er planlagt frem i tid, hvilket giver fleksibilitet og god mulighed for at skabe en god sammenhæng mellem arbejde og privatliv.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi prioriterer at udvikle og fastholde den enkelte. Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til, hvor der måtte være behov til gavn for hele bataljonen og regimentet.

Kompagniet løser mange varierende opgaver, og i perioder løber vi stærkt. Der må påregnes perioder med øvelsesaktivitet, skydeperioder og lignende væk fra Garderkasernen.
Omgangstonen i kompagniet er uformel og behagelig, og kompagniet har en yderst professionel og ærekær tilgang til vores opgaveløsning.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en oversergent som sektionsfører, en sergent som gruppefører samt en korporal og tre overkonstabler/konstabler som mekanikere.

Du er er ansvarlig for vedligeholdelse af kompagniets køretøjer, våben og elektronikmateriel i samarbejdet med gruppeføreren. Ligeledes skal du lede og fordele arbejdet ved vedligeholdelsessektionen og udvikle det faglige personel. Til dagligt vil du arbejde tæt sammen med gruppeføreren, forsyningsbefalingsmanden og næstkommanderende i kompagniet.
Om dig
Du er udnævnt oversergent med en tilfredsstillende tjeneste bag dig, og du har som minimum erhvervet kørekort til kategori B og C.

Du er desuden håndværksuddannet som eksempelvis elektronikfagtekniker eller lastvognsmekaniker.

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at udføre reparationer, vedligehold og eftersyn af høj kvalitet, så kompagniet holdes kørende. Som mekaniker ved du, at det er vanskeligt at vide, hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster at få et defekt genstand tilbage til brugeren hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service er et afgørende parameter for at få succes i jobbet.

Vi ser gerne, at du har de for funktionen nødvendige uddannelser (TRR-1280, TRR-1340, TRR-1345), eller er indstillet på at gennemføre disse hurtigt efter indtræden i funktionen.

Vi ser også gerne, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Emil Westh på telefon 25 55 13 22 eller mail LG-2B-100A@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand Jacob Schmidt på telefon 40 20 00 46 eller LG-2B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 73 eller mail FPS-LBA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens ophør. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2024 eller snarest muligt.

Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.

Svendebrev, FOKUS og referencer kan medsendes, men det er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

26.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent