Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand til S4 ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Logistikbefalingsmand til S4 ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Kunne du tænke dig at arbejde i en lille dynamisk enhed, hvor opgaverne er vidt forskellige og dagene bestemt ikke ligner hinanden?

Er du generelt god til at have mange bolde i luften?

Så er stillingen som logistikbefalingsmand ved S4 i II Uddannelsesbataljon måske noget for dig.
Om os
Bataljonens primære opgave er at uddanne soldater i Hærens Basis Uddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU).

Bataljonens sekundære opgave er at fastholde og videreudvikle den enkelte soldats kompetencer rent operativt og generelt som ansat i Forsvaret.

II Livgardebataljon består af tre kompagnier. 1. Uddannelseskompagni, som uddanner HRU, og 2. og 3. HBU-kompagni, som uddanner HBU.

Hvert HBU-kompagni består af en fast kadre på ca. 42 mand, og der indkaldes i bataljonen ca. 190 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året, altså ca. 570 værnepligtige pr. år.

Vores målsætning er at uddanne handlekraftige soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

HBU-kompagniernes overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål.

Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer.

Det andet mål er gennem HBU at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat, med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller HRU.
Om stillingen
Du skal kunne indgå i et team bestående af dig selv samt en logistikbefalingsmand (OS) og to logistikhjælpere (KP og KS).

Dit daglige virke vil bestå i at støtte, råde og vejlede underafdelinger i PM og MM, samt gennemføre uddannelse i operativ logistik.

Dit daglige virke vil bl.a. bestå af følgende opgaver:
Gennemførsel af datavalidering af UAFD MYNBEH (MM og PM).
Forvaltning af BTN AMM tildeling.
Koordination med foresatte (Den Kongelige Livgarde og Hærkommandoen).
Koordination med FVT (Forsvarets Vedligeholdelses Tjeneste).
Koordination med SCD (Supply Chain Division).

Stillingen har mange facetter.
Om dig
Du er seniorsergent der af tjenestemæssige årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren oversergent med velbedømt tjeneste bag dig, der inden for en kortere årrække er klar til udnævnelse til seniorsergent.

Du er måske nuværende eller tidligere FSBM ved UAFD eller tilsvarende.

Det vil være forventet, at du har uddannelserne Demars 801, Demars 904 og TRR 1345.

Det er ønskeligt, at du har uddannelserne Demars 932, TRR 1270 og ADR-bevis.

Det er ønskeligt at du har kendskab til Den Kongelige Livgarde og vores opgaver og materielsituation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef kaptajn B.R. Printz på telefon 72 83 42 02 eller mail LG-2B-STCH@MIL.DK eller administrationsbefalingsmand seniorsergent T.F. Nielsen på telefon 22 38 51 05 eller mail LG-2B-S10A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 73 eller mail FPS-LBA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment.
Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

25.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent