Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Udvikler af Forsvarets luftvarslingskapaciteter og luftmilitære Kommando- og Kontrolsystemer


Skarp sagsbehandler på niveau 1 til udvikling af Forsvarets luftvarslingskapaciteter og luftmilitære Kommando- og Kontrolsystemer

Har du indsigt i radarsystemer og viden inden for luftmilitær Kommando og Kontrol?

Er du udviklingsmæssig funderet og kan du lide at styre projekter, så er jobbet som udvikler og sagsbehandler af luftvarslingskapaciteter i Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab lige noget for dig.
Om os
Programsektion 2 er en del af Udviklings- og Planlægningsstabens Styringsafdeling, og består af et Sømilitært og et Luftmilitært element. Sektionens hovedopgave er at varetage projekt- og programstyringsansvaret for udviklingsprojekter vedrørende luftmilitære og maritime kapacitetsudvikling. Vi bidrager derigennem til design af fremtidens forsvar.

I praksis leder, styrer og koordinerer sektionen udviklingsprojekter gennem program- og projektorganisationer og har derigennem det overordnede ansvar for udarbejdelse af styringsdokumenter og produkter relateret til anskaffelse, opdatering og implementering af luftmilitære og maritime kapaciteter samt sikre fremdrift.

STY4 har derfor en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i Forsvaret over til eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse udføres på daglig basis.

STY4 er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme, høj faglighed og en visionær tilgang til udviklingen af Forsvarets luftmilitære og sømilitære kapaciteter.
Om stillingen
Du vil blive en del af det Luftmilitære Programstyringselement, hvor du sammen med engagerede kollegaer skal styre, lede og koordinere programmer og projekter relateret til udvikling, anskaffelse og implementering af Forsvarets luftmilitære kapaciteter.

Din primære opgave vil være at varetage udviklingsaktiviteter for alle Forsvarets luftvarslingskapaciteter, hvor der netop er besluttet at anskaffe flere større luftvarslingskapaciteter – vi kan derfor garantere et omfangsrigt og spændende indhold i stillingen.

Du vil blive involveret i de enkelte udviklingsaktiviteter i hele deres livscyklus lige fra idéfase over etablering af et projekt til afslutning af projektet, og du vil have forskellige roller i de respektive faser. I de indledende faser vil du typisk støtte andre sektioner eller afdelinger i staben med din tekniske og/eller operative indsigt, mens du i de efterfølgende faser har ansvaret for etablering og gennemførelse af projekter og programmer.

I praksis vil du bl.a. skulle bidrage til udarbejdelse af analyser og business cases samt, som ansvarlig for styring og koordinering af projekter og programmer være en drivende kraft i projektgrupper, arbejdsgrupper, mødefora m.v. på tværs af koncernen. Du vil således have en helt central rolle i sikring af, at projekter bliver ført ud i livet til størst mulig gavn for de operative brugere.

Ud over det projektorienterede arbejde vil du desuden varetage sektionens generelle sagsbehandling af luftvarslingsområdet, der bl.a. omfatter deltagelse i kapacitetsmøder med Flyverkommandoen og Air Control Wing, samt sparring med øvrige sektioner og afdelinger i staben om emner relateret til sagsområderne.

Yderligere vil du afhængig af kompetencer blive inddraget i relevante luftmilitære Kommando- og Kontrol projekter; primært dem der relaterer sig til luftvarsling.
Om dig
Stillingen er slået op både som militær og civil. Hvis du er civil, eksempelvis med en uddannelse som civilingeniør, og du har en teknisk forståelse samt en generel interesse for radarteknologi og Flyvevåbnet, så er vi meget interesseret i at høre fra dig. Som civil er det en forudsætning, at du hurtigt formår at tillære dig Forsvarets ”sprog”, organisation og processer mm.

Du er nysgerrig af natur og du formår hurtigt at sætte dig ind i komplekse luftmilitære kapaciteter.

Vi lægger vægt på, at du er god til at samarbejde, planlægge, tage initiativ og styre. I praksis betyder det, at du arbejder systematisk, kan identificere sammenhænge og udnytte opståede muligheder i et dynamisk miljø, samt er god til at etablere og vedligeholde relationer på tværs af koncernen.

Ydermere er du selvkørende og handlekraftig ift. planlægning og igangsættelse af leverancer, og du trives med at interagere med medarbejdere og chefer på højere niveau i en politisk styret organisation. Sagsbehandlererfaring vil således være en fordel, men ikke et absolut krav.

Erfaring med og interesse for projekt- og programledelse vil ligeledes være en fordel, da dette udgør en væsentlig del af stillingen, men igen ikke et absolut krav.

Du trives i et til tider dynamisk miljø med korte tidsfrister, hvor der løbende opstår nye udfordringer – med andre ord - du skal besidde stor omstillingsparathed.

Tjenesten i sektionen vil være foreneligt med gennemførelse af videreuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for den Luft- og sømilitære programsektion, major Jarl Købsted på telefon 2251 7722.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent, Thomas G. Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9938 eller på mail FPS-THH@MIL.DK.

Stillingen er til besættelse snarest mulig og ansøgningsfristen er søndag den 14. april 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i den efterfølgende uge.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor, anbefalinger, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

25.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent