Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende og stabschef ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljonen i 1. Brigade


Næstkommanderende og stabschef ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljonen i 1. Brigade

Søger du en indflydelsesrig operativ stilling med garanti for personlig udvikling, et stort netværk og en styrkelse af CV’et til fremtidige stillinger?

Så er der her en oplagt mulighed – da vi søger en operativ, ambitiøs og helhedsorienteret næstkommanderende og stabschef, der trives med et fokus på uddannelse, styring og indsættelse af en bataljon i rivende udvikling.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Når indsat, leverer bataljonen grundlaget for væsentlige beslutninger i 1. Brigade i form af efterretningsproduktion og bidrag til målopklaring. Bataljonens motto er ’first to know’, hvilket forpligter i viljen til at være proaktiv og på forkant. Både i garnisonen og på kamppladsen.

Bataljonen består af en operativ stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell, et Unmanned Aerial Systems kompagni, et Electronic Warfare kompagni (Fredericia) samt, når indsat, en opklaringseskadron (Bornholm), Field Humint Team samt med tiden flere, mindre efterretningsbidrag. Alt i alt en bataljon med stor alsidighed.

ISRBTN ser ind i en udviklende og spændende periode, hvor et stærkt operativt fokus følges af et doktrinudviklende og materielimplementerende arbejde i 2024 og 2025. Staben er i det regi helt central, idet den varetager og koordinerer den samlede mængde af bataljonens opgaver.

De primære opgaver for staben indbefatter års- og aktivitetsplanlægning, budgetstyring, sagsbehandling til støtte for udvikling, koordination med foresatte og bataljonens enheder, operativ uddannelse af staben samt ledelsesstøtte.

Staben er placeret i Varde, men arbejder periodevis også i Fredericia.
Om stillingen
Der er tale om en helt afgørende stilling med en bred vifte af opgaver og enorm indflydelse, hvor det tætte samarbejde med bataljonens ledelse, foresatte, bataljonens øvrige chefer og ikke mindst staben er centralt for bataljonens samlede målopfyldelse.

Virket som næstkommanderende indebærer ledelsesstøtte, uddannelseskontrol, stedfortrædende virke samt et ikke uvæsentligt operativt førervirke for et af bataljonens to OPS/PLAN-kapaciteter, hvorfra du også er klar til at overtage den samlede føring af bataljonen på kamppladsen.

Med afsæt i chefens hensigt og under optimal anvendelse af stabens ressourcer, har du som stabschef ansvaret for den samlede planlægning og styring af bataljonens opgaver, økonomi og ressourcer. I tillæg har du, i tæt samarbejde med ASIC og STDEL, ansvar for fortsat uddannelse og udvikling af stabens operative og individuelle kompetencer.

Stillingen er indgangsvinkel for opgaver til bataljonen og du vil være kontaktperson for alle henvendelser vedr. internationale og nationale operationer.

Du bliver chef for en alsidig og kompetent stab, hvor det prioriteres, at det skal være sjovt at gå på arbejde, ligesom balance til familielivet er vigtigt. Når 2024 og 2025 forventes vigtig for bataljonens udvikling, med en del rejseaktivitet samt arbejde i Fredericia, vil det være vigtigt at du som stabschef kan skabe tillid og styre stabens opgaver i relation til ressourcer og terminer. Jeg tilbyder fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage, så vi i fællesskab får balance mellem arbejdet og privatlivet.

Stillingen tilbyder unik operativ erfaring med indsættelse af kapaciteter i flere domæner og på tværs af værn. Hertil god mulighed for at udfordre din evne til distanceledelse og hybride arbejdsformer. Erfaringer der senere kan anvendes bredt i Forsvaret, hvilket samlet kan åbne for mange karrieremuligheder efterfølgende.
Om dig
Du er en operativ, ambitiøs og helhedsorienteret officer, der har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og meget gerne en Masteruddannelse. Er du kaptajn og halvvejs med MMS, er der mulighed for at indgå en uddannelsesaftale om funktion i højere stilling.

Du er helhedsorienteret af natur og har erfaring fra international mission samt arbejdet i højere stab (minimum NIV II). Med sigtet på bataljonens udvikling og et betydningsfyldt 2025, vil det være en fordel, hvis du har erfaring med efterretningstjeneste eller tjeneste i 1. eller 2. Brigade.

Din evne til at analysere opgaver, herunder identificere afhængigheder og enkeltopgaver, kommer let til dig. Du har en væsentlig produktionskapacitet og kan balance behovet for udvikling af stab mod levering af resultater når tempoet er højt.

Du karakteriserer dig som faglig stærkt, helhedsorientereret og med evnen til styring og samarbejde.

Vi har en bataljon, hvor tjenesten er centreret om evnen til at skabe og fastholde arbejdsglæde. Det er afgørende for mig, at dette også er naturligt for dig.

Og er du tjenestegørende på Sjælland, fra kamptropperne og har aldrig overvejet dette job… så giv lige tanken en chance. Du har uden tvivl nogle kompetencer og erfaringer, der kan bringes i spil i bataljonen – og bagefter vil dit CV være endnu stærkere til fremtidige stillinger. Vilkår for ansættelsen kan drøftes under en samtale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte EFR-1B-CH Starnov, Christen Severin på telefon 728 29300.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 17. april 2024. Stillingen ønskes besat snarest muligt og ikke senere end 1. august 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.
Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v. Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.04.2024

Indrykningsdato

25.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent