Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsofficer I/GHR


Operationsofficer I/GHR

Har du flair for operationer og ønsker at dygtiggøre dig på bataljonsniveauet, så skal du søge denne stilling.
Om os
I Panserinfanteribataljon består af den operative stab, 1 Panserinfanterikompagni, 2 Mekaniserede Infanterikompagni og Stabskompagniet.
Bataljonen er en professionel enhed, som gennem de seneste år har været gennem flere beredskaber og indsættelser – seneste som NFP Hold 1 i 2022 og bidrag til INTERFLEX.
Vi er pt. i færd med klargøring til næste beredskab og indsættelse. Det kan du høre mere om til en samtale, eller ved at tage kontakt jf. nedenstående tlf/mail.
Den professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og der prioriteres en god balance mellem arbejde, privatliv og evt. studier.
Om stillingen
Som OPO indgår du i operationssektionen sammen med CH/O og en anden OPO. Dagligt indgår du i planlægning og gennemførelse af bataljonsledet uddannelse, har ansvar for en række projekter og deltager i foresattes aktiviteter, såvel som stabens interne uddannelse/rutinering. I krigsfunktionen indgår du i et operations- og planlægningscenter, hvor du bidrager til udvikling af gode bataljonsplaner og føring.
Som OPO arbejder du tæt sammen med hele staben, underafdelingerne, naboer og foresatte. Stillingen rummer stort potentiale for personlig og faglig udvikling og er et oplagt valg for den tidligere NK/UAFD, der gerne vil udvikle sig i retning af at blive UAFDCH.
De kommende beredskaber og indsættelser vil være meget udviklende og lærerige, men kan kræve en ekstraordinær indsats fra dig og os.
Om dig
Du er kaptajn med FØK, eller PL og optaget på FØK. I dette tilfælde vil du blive ansat på uddannelsesaftale med funktion i højere stilling.

Du har erfaring som DF og gerne NK/UAFD i en KABTN. Du er operativt stærkt funderet og har en solid taktisk baggrund. Du brænder for at uddanne soldater og arbejde med taktik og operationer. Du går forrest i nye opgaver og fremstår som det gode forbillede for bataljonens enheder. Du formår at bidrage til et godt og behageligt arbejdsmiljø, hvor fagligheden er i centrum.
Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler. Du stræber efter et højt fagligt niveau og evner at agere situationsbestemt.
Såfremt du ønsker at udvikle dig i retning af at blive UAFDCH, er stillingen det rette for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Slagelse

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef Major Mark Magne Sørensen på mail ghr-1b-stch@fiin.dk eller på telefon 728 33502. Alternativt CH/O Kaptajn Daniel Degn på mail ghr-1b-s30a@fiin.dk eller på telefon 728 33531.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er 14.04.2024 og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

22.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent