Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Assisterende Stabschef og ældste reserveofficer (major) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn.


Rådighedsstilling – Assisterende Stabschef og ældste reserveofficer (major) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn.

Er du officer på vej ud af fastansættelse i Forsvaret, officer med rådighedskontrakt eller tidligere officer, og vil du gerne fastholde eller genoptage din tilknytning og bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn tilbyder en spændende reserveofficersstilling, som assisterende stabschef og ældste reserveofficer, med gode muligheder for udvikling af militære kompetencer i relation til stabsarbejde og operationsplanlægning, godt samarbejde og løsning af relevante og skarpe opgaver.

Hvis du synes det lyder interessant, så kunne stillingen måske være noget for dig?
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn (HDKVE) er en enhed under Landsdelsregion Øst (LRGNE). Vi er niveaumæssigt, og på mange andre områder sammenlignelig med en bataljon eller afdeling i Hæren. Vi opstiller, uddanner og indsætter aktive frivillige hjemmeværnssoldater fordelt på ti kompagnier, egen reserveentitet, og en frivillig stab. Distriktet opstiller og uddanner tillige en stab og tre kompagnikadrer til Totalforsvarsstyrken (TFS).

Staben er organiseret i en S-struktur, som en bataljonsstab, med sektionerne S1-S9 og med en blanding af operative og uddannelsesrelaterede opgaver. Staben består af seks civile og syv militære ansatte, ledet af en oberstløjtnant. Ud over den faste stab er der tilknyttet en stab baseret på frivilligt personel fra Hjemmeværnet og reservister. Det er den sidste del af staben som stillingsopslaget relaterer til.

Distriktet er beliggende i Jonstruplejren i Ballerup, hvorfra vi dækker vores ansvarsområde i Københavns 11 vestegnskommuner.

Vi er en del af det nationale beredskab, hvor vi løser opgaver i samarbejde med Hæren, Politiet og de øvrige myndigheder. Ud over dette uddanner vi soldaterne til at løse de operative opgaver, de kan indsættes i.
Om stillingen
Stillingen har tre hovedfokusområder, hhv. som ældste reserveofficer, assisterende stabschef og chef for uddannelsessektionen (S7) i den udvidede stab.

Som ældste reserveofficer er du distriktschefens sparringspartner i udviklingen af reservister, der er designeret til stillinger i distriktets Totalforsvarsstyrke TFS-stab og kompagnier. Samtidigt har du over for chefen ansvaret for opstillingen og bemanding af TFS kompagnikadrerne, hvor du sammen med TFS-kompagnicheferne, skal sikre dig at rekruttering, fastholdelse og udvikling og uddannelse af de designerede officerer og befalingsmænd gennemføres. Du er distriktets repræsentant vedr. reserven i rammen af LRGNE og indgår her i koordinationen og planlægningen af aktiviteter på tværs.

Som assisterende stabschef vil du blandt andet indgå i staben sammen med stabschefen og varetage opgaver i forbindelse med planlægning, indsættelse og føring af distriktets enheder. En anden opgave er at udnytte muligheden for at anvende reserven som en ressource der kan foldes ud, i de perioder hvor behovet for udvidet planlægningskapacitet opstår.

Samlet set betyder det mulighed for fleksibel tjeneste og deltagelse i aktiviteter 25-30 dage årligt fordelt på både hverdage og weekender.

Der er mange muligheder for at videreuddanne dig, eksempelvis gennem føringskurser for reserven, såvel med henblik på funktionen som med henblik på dit fortsatte karriereforløb i reserven.

Som reservist i Hjemmeværnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hjemmeværnets mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig. I designeringsfunktionen som assisterende stabschef indgår du i distriktets stab sammen med fastansætte, frivillige og personel af reserven.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.
Om dig
Du har en baggrund fra Hæren, og har gjort tjeneste enten som fast officer eller reserveofficer. Tidligere erfaring med stabstjenesten er ønskeligt. Som officer er det vigtigt, at du kan arbejde progressivt og struktureret, så de bedste forudsætninger for understøttelse af opgaveløsningen tilgodeses.

Det forventes, at du er energisk, fleksibel og dedikeret, samt har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Desuden har du god forståelse for den helhed, du vil indgå i og kan bidrage aktivt med kvalificerede input i stabens arbejder, der kan skabe fundament for og optimere den samlede opgaveløsning for distriktet.

Du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed på distrikts-/afdelingsniveau og er fortsat indstillet på, at videreuddanne dig inden for Forsvaret.

Du prioriterer, at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte distriktschef oberstløjtnant Henrik Gustafsson på telefon 3266 5730

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er 26. maj 2024. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende. Ansættelse vil ske pr. 1. juni 2024 eller efter aftale.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

22.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent