Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Nye udfordringer i Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat i København?


Nye udfordringer i Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat i København?

Har du ambitioner og er du interesseret i at arbejde tæt på Forsvarets ledelse i en hverdag præget af mangeartede og spændende opgaver?

Så er du måske den nye sagsbehandler i Sekretariatssektionen i Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat.
Om os
Du vil blive en vigtig del af Sekretariatssektionen, som består af 10 professionelle og engagerede militære og civile medarbejdere. Vores primære opgaver er at betjene forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben og sikre koordinationen på tværs af Forsvarskommandoen.

Sektionen er blandt andet ansvarlig for koordinering af politiske spørgsmål, aktindsigtssager, dekorering (tildeling af medaljer) og ceremoniel samt sensitive sager modtaget bl.a. fra Whistleblowerordningen m.fl. Desuden koordinerer og styrer sektionen større udviklings- og projektopgaver, der ikke umiddelbart kan placeres ved stabe/kommandoer i Forsvarskommandoen.
Om stillingen
Du bliver en af tre sagsbehandlere i det team, der håndterer politiske spørgsmål, opgaver og høringer fra Forsvarsministeriet, andre styrelser og ministerier. Dette team har en helt central rolle i forhold til opgaveforankringen, således at opgaverne løses rigtigt i ’tid og rum’.

Du vil blive eksponeret bredt i Forsvarskommandoen, da du som sagsbehandler er involveret i såvel strategiske som sensitive sager, hvor du vil være omdrejningspunktet og ledelsens repræsentant på området. Du vil selvstændigt skulle koordinere med chefer på tværs af stabe og kommandoer, normalt på oberst/kommandør-niveau.

Dine stærke kommunikative evner er et vigtigt værktøj i Sekretariatssektionens ambition om at erfaringsindhente, videndele og anvende best practice ved Forsvarskommandoens stabe og kommandoer. Du vil i den forbindelse også opleve at være Ledelsessekretariatets repræsentant ved gennemførelse af intern uddannelse ved Forsvarskommandoens stabe og kommandoer.

Selvom vores sagsområder er præget af stor seriøsitet, prioriterer vi et uformelt arbejdsmiljø med en god stemning, hvor der også lægges vægt på fleksibilitet for den enkelte. Du vil således, i vid udstrækning, selvstændigt tilrettelægge din opgaveløsning i forhold til de tildelte opgaver. Der vil på ad hoc basis være mulighed for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført MMS, VUT II/L eller et tilsvarende kursus. Pensionerede officerer opfordres på linje med tjenestegørende til at søge jobbet.

Du har gjort tjeneste i Forsvarsministeriet, Forsvarsstaben eller en af Forsvarskommandoens stabe/kommandoer eller underliggende styringsniveau II myndigheder, og du har et grundigt kendskab til Forsvarets organisation. Du er velbedømt og vil gerne prøve at gøre tjeneste tæt på Forsvarets ledelse, fordi du har ambitioner om at komme i betragtning til chefgruppen.

Du er analytisk stærk og er i stand til at opdele komplekse problemstillinger i relevante delelementer. Du har let ved at påtage dig ansvar for resultater og overholder tidsfrister. Derudover har du en veludviklet sans for formidling af relevante informationer internt i Forsvarskommandoen, såvel som til andre myndigheder i Forsvaret. Ligeledes forventes det, at du har gode formuleringsevner i både skrift og tale.

Det er afgørende, at du kan holde mange bolde i luften og samtidig holde hovedet koldt og bevare overblikket i tilspidsede situationer. Når opgaver skal fordeles, er du ikke tilbageholdende, og ser nye opgaver som nye udfordringer. Derfor er du forandringsparat både i forhold til at håndtere opgavers diversitet, og du vil opleve presserende sager med korte terminer samt komplekse og omfattende opgaver med længere tidshorisont.

Såfremt du er pensioneret, vil der kunne ske en individuel drøftelse af arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer samt blåt bevis.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Ledelsessekretariatet, oberstløjtnant Jan Hansen, på telefon 7281 1121.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9192 eller på mail FPS-CAB@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024, og vi forventer at afholde samtaler kort herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.

Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

22.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent