Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til brosektionen ved Stabskompagniet/1Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet i Skive


Sektionsfører til brosektionen ved Stabskompagniet/1Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet i Skive

Er du den alsidige oversergent med et bredt kendskab til våbenarten og med lysten til at holdningspræge yngre kollegaer?

Så er det dig, vi leder efter.
Om os
Stabskompagniet (STKMP) består af en stabsdeling, en ingeniør rekognosceringsdeling, en kommandodeling og to parkingeniørdelinger.

Parkdelingerne har hver en brosektion og en maskinsektion.

Kompagniet indgår under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter ingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen, til støtte for 1. Brigade.

Vi opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.

Kompagniet er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt.
Om stillingen
Som sektionsfører i 2. Parkdel arbejder du tæt sammen med delingsføreren og delingens næstkommanderende om den daglige uddannelse. Du vil være ansvarlig for din egen bro- eller maskinsektion.

I forbindelse med tjeneste på garnison vil dine primære opgaver ligge inden for den daglige føring, ledelse og uddannelse af din sektion.

Under kompagniets indsættelse vil du som sektionsfører understøtte delingens løsning af pålagte taktiske opgaver.

Opgaverne vil ofte blive løst i tæt koordination med øvrige fører i delingen og kan ligge på hele kamppladsen.

Du vil som sektionsfører i høj grad skulle koordinere indsættelse af sektionens kapaciteter, således, at de bliver anvendt bedst muligt og indsat, så de understøtter foresattes kamp.

Som sektionsfører vil du være en del af den faglige kontinuitet i kompagniet. Du vil derfor helt naturligt skulle løfte faglæreropgaver inden for forskellige fag og være en vigtig sparringspartner for både gruppefører og delingsfører.

Med stillingen kan vi tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende opgaver og udfordringer.

Stillingen kræver en kræver en grundlæggende lyst til at holdningspræge og udvikle konstabler i deres tjeneste ved SRS. Der er tale om en hverdag i et højt tempo med øvelser, skydeperioder og lange dage, omvendt er der mulighed for at tilrettelægge og planlægge længere sammenhængende ferie/afspadseringsperioder.
Om dig
Du er oversergent og har gennemført ingeniørregimentets føringsuddannelse for mellemledere (IGR 201 og 204).

Hvis dette ikke er tilfælde vil det manglende indgå i en udviklingskontrakt. Erfarne sergenter med et godt udviklingspotentiale opfordres til at søge stillingen.

Du skal være indforstået med, at indgå en udviklingsaftale med henblik på at gennemføre oversergentuddannelsen ved HSGS snarest muligt.

Det er ønskeligt, at du besidder følgende kompetencer i forhold til den militær akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:
• Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
• Førings modul 1, Taktik i hæren.
• Førings modul 2, Hæren i krig.

Du har erfaring fra tidligere tjeneste ved ingeniørtropperne og brænder for at videregive dine erfaringer igennem uddannelse og omskolinger.

Du har gode enkeltkæmper-færdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat.

Du evner at motivere undergivne og holdningspræge yngre kollegaer.

Du er udadvendt, fleksibel og kan lide at arbejde sammen med andre mennesker.

Du har forståelse for logistikkens indvirken på den daglige tjeneste og er derfor god til at gennemføre bestillinger, herunder overholde deadlines.

Vi ser gerne, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: Kompagnichef, premierløjtnant J. H. Frederiksen på telefon 42 45 46 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

22.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent