Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elektronikmekaniker til Forsvarets Seahawk helikopter


Elektronikmekaniker til Forsvarets Seahawk helikopter

Vil du være med til at vedligeholde elektronik- og el-systemer på Forsvarets Seahawk helikoptere? Vil du gerne deltage i udsendelse på skib i Nordatlanten og internationale operationer? Så er jobbet som tekniker ved B2 Flight helt sikkert noget for dig!
Om os
B2 Flight har fast tjenestested på Flyvestation Karup og er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Vi har ansvaret for el og avionic (aviation electronic) vedligeholdelse på alle Forsvarets helikoptere, og støtter med dette både nationalt og internationalt. Det vil sige, at vi blandt andet er med til at sørge for, at det nationale eftersøgnings og redningsberedskab kan fungere, samt at der kan komme helikoptere med ombord på Søværnets skibe.

Vi er et stort værksted bestående af ca. 50 personer på nuværende tidspunkt, og vi forventer at blive endnu flere på sigt. Hver medarbejder er specialiseret på en af helikoptertyperne, eller uddannet i vores workshop inden for komponentvedligehold.

B2 Flight lægger vægt på effektiv opgaveløsning, hvor vi samtidig har medarbejderen for øje. Således prioriteres alles udvikling og dygtiggørelse – både personligt og fagligt.

Flighten består af en bred ledelse, hvilket gør, at medarbejderen altid har nogen at gå til. Vi er overordnet set delt op i et maritimt MH60R (Seahawk) område og et landbaseret EH101/AS550 område.

Udover at udføre vedligehold, uddanner vi også egne lærlinge samt A3 mekanikere. Dette betyder, at vi har folk i alle aldre og på forskellige erfaringsniveauer. Det bringer nye perspektiver, hvilket medvirker til, at vi er gode til at evaluere den måde vi arbejder på.
Om stillingen
Som B2 tekniker, vil du indgå som en del af det daglige vedligeholdelsesteam i Karup til vedligeholdelse af Forsvarets Seahawk helikopter. Vi vedligeholder for eksempel helikopternes navigations-, autopilot- og kommunikationssystemer. Arbejdet er primært eftersyn, systemfejlfinding, moduludskiftning og efterfølgende systemafprøvning. Vi arbejder også med el systemet, hvilket inkluderer generator, brændstof systemer, fejlfinding og reparationer af ledningsnet.

Efter endt oplærling og erfaringsopbygning bliver du en del af det sejlende team af teknikere ombord på Søværnets skibe, hvor du kan forvente at skulle sejle 2 til 3 gange om året af 4-5 ugers varighed i Nordatlanten eller internationale operationer op til 3 måneder.

Vi kan tilbyde dig en meget selvstændig og alsidig arbejdsdag, med en bred berøringsflade i en meget fleksibel organisation. Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.
Om dig
Vi forstiller os, at du er uddannet elektronikmekaniker/elektronikfagtekniker eller tilsvarende evt. uddannet B2-flymekaniker.

Du har gennemført eller er i stand til at gennemføre Forsvarets Basis uddannelse (FBU) med tilfredsstillende resultat.

Du samarbejder godt i både større og mindre teams, men skal også kunne arbejde selvstændigt da sejladser forgår med kun én B2 tekniker ombord.

Vi forventer at du har en faglig, grundig og professionel tilgang efter devisen ”frihed under ansvar”. Derudover er du fleksibel og samarbejdsvillig.

Du læser og taler fornuftigt engelsk.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til SAP.

Det er et krav til stillingen, at du har et gyldigt kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du p.t. civil, skal du gennemføre afprøvning forud for ansættelse. Denne vil bestå af en lægelig vurdering, psykologsamtale, samt Forsvarets Fysiske Basistest.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Michael Hede Jakobsen på 72 84 28 03, eller alternativt Deputy Flight Commander Peter Uberg på 24 44 73 70.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 17. maj 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.05.2024

Indrykningsdato

22.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent