Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Jordudstyrsmekaniker ved Support Flight Jordudstyrsværksted Karup


Jordudstyrsmekaniker ved Support Flight Jordudstyrsværksted Karup

Har du et svendebrev inden for Jern og Metal, har aftjent værnepligt, eller er ansat i forsvaret? Så er det måske dig, vi søger til stillingen ved Support Flight Jordudstyrsværksted (JVK) Karup, smedeværkstedet.
Om os
Support Flight JVK er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, som er beliggende på Flyvestation Karup. Vores opgaveportefølje spænder bredt fra vedligeholdelse og reparationer på Bornholm i øst til Færøerne i nordvest.

Support Flight JVK er bestående af værkstedsledere, smede, elektrikere og mekanikere, der yder vedligeholdelse, reparationer samt modifikationer og til tider nye fremstillinger til enheder på Flyvestation Karup samt enkelte enheder ved hæren og søværnet. Der arbejdes ofte tværfagligt mellem faggrupper, således ressourcer udnyttes optimalt i den samlede opgaveløsning.

Vi lægger vægt på godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø, og vi har en uformel og åben omgangstone.

Vi tilbyder en hverdag, hvor du delvis har indflydelse på egen hverdag, har frihed under ansvar og kan udvikle dine kompetencer gennem efteruddannelse.
Om stillingen
I stillingen på smedeværkstedet bliver du en afgørende aktør og bidragsyder for vedligeholdelsen ved Support Flight JVK.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i planlagt vedligeholdelse, eftersyn, reparationer og modifikationer af pålagte opgaver i samarbejde med andre kollegaer samt bestille reservedele, dokumentere og afslutte arbejdsordre.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en håndværksmæssig uddannelse med svendebrev som kleinsmed, VVS, maskinarbejder eller lignende.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde.

Du har gåpåmod samt engagerer dig i opgaveløsningen, er fleksibel og indstillet på at have en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver, samt udviser respekt for kollegaers forskelligheder.

Du har erfaring i brug Outlook og SAP PM.

Du er i besiddelse af minimum kørekort kategori B.

Stillingen kræver, at du opfylder kravene til at blive udsendt i INTOPS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende for support flight: premierløjtnant Kent Olesen Abrahamsen på telefon 72 84 34 62/23 32 27 75 eller mail FVT-V-AKSF02@MIL.DK, eller JVK-værkstedets daglige leder Kenneth Jørgensen på telefon 72 84 24 11 eller mail FVT-V-AKSJ01@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 21. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Indrykningsdato

22.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent