Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Instruktør og specialist for Counter Unmanned Arial Systems til trænings- og uddannelseseskadrille i Karup (genopslag)


Instruktør og specialist for Counter Unmanned Arial Systems til trænings- og uddannelseseskadrille ved Operation Support Wing i Karup (genopslag)

Brænder du for at arbejde med droner samt at uddanne soldater?

Så er du måske den nye instruktør og dronespecialist inden for Counter Unmanned Arial Systems området i Training and Reserve Squadron ved Operations Support Wing.
Om os
Operations Support Wing (OSW) hører hjemme på Flyvestation Karup og er en operativ enhed som gennemfører mange grund- og efteruddannelser i Flyvevåbnet.

Training and Reserve Squadron (TRS) er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i OSW.

Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for sanitet, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning og CBRN. Herudover gennemfører vi missionsorienterede uddannelser for alt personel på Flyvestation Karup samt funktionsuddannelse for kadetter inden indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole.

Rådighedspersonel er en integreret kapacitet i denne opgaveløsning – og underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 18 fastansatte og 80 reservister.
Om stillingen
Du ansættes som instruktør i TRS Counter Unmanned Arial Systems elementet (C-UAS). Elementet består af en seniorsergent som overordnet elementleder, sagsbehandler og faglærer, samt to oversergenter som fungerer som instruktører og udfører opgaver inden for uddannelser, fagteknisk materielforvaltning af udleveret materiel til C-UAS samt operativt virke inden for C-UAS.

Elementet vil kunne få tilgang og støtte af personel af reserven.

Som instruktør får du ansvaret for at levere kurser/uddannelser inden for C-UAS.
Du kan du forvente løbende at medvirke til planlægning og gennemførsel af missionsforberedende uddannelser og herved indgå i et tværfagligt samarbejde med instruktører på tværs af organisationen og fagområder.

Du vil ligeledes støtte internt ved øvrige uddannelser i eskadrillen, for eksempel på bevogtningsuddannelsen.

Du kommer i tæt dialog med elementlederen omkring uddannelsen.

Det endelige stillingsindhold vil blive tilpasset ud fra den valgte kandidats erfaring og kompetencer - der vil i den forbindelse være mulighed for medindflydelse på indholdet.

Det vigtigste er interessen for droner og evnen til at kunne undervise.
Om dig
Vi søger en holdspiller, som prioriterer fællesskabet, opgaven og helheden højt.

Vi forventer, at du har en oprigtig interesse inden for drone området. Vi forventer, at du er omstillingsparat og samtidig fleksibel til at løse opdukkende opgaver i forbindelse med bl.a. missionsforberedende uddannelser.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med droner enten civilt eller i Forsvaret, og der igennem besidder et drone certifikat (ikke et krav).

Det vil ligeledes være en fordel, at IT ligger naturligt til dig og du har en forståelse for forskellige systemer.

C-UAS har stor sammenhæng til bevogtningstjenesten, hvorfor det er en fordel at have gennemgået bevogtningsuddannelserne.

Vi går efter at ansætte den gode instruktør, samt personen der passer ind i en sammentømret eskadrille, hvor faglighed spiller en stor rolle.

Stillingen er indplaceret som oversergent, men vi modtager også gerne ansøgninger fra den erfarne og dygtige sergent, som med de rette kompetencer ved en gennemført militær uddannelse eller tilsvarende, vil kunne udnævnes i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for TRS kaptajn Simon Holm på tlf.: 20 10 04 08 eller via mail: osw-tr-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 15. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed målt på specialer og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Vi er Flyvevåbnets værnepligtige første møde med Forsvaret, og står – udover Flyvevåbnets Basisuddannelse – også for missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser, ligesom vi yder administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder. Chefen for Operations Support Wing varetager desuden garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Indrykningsdato

21.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent