Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Infrastrukturchef til Forsvarsministeriets it-organisation, Cyberdivisionen


Infrastrukturchef til Forsvarsministeriets it-organisation, Cyberdivisionen


Har du solid erfaring inden for infrastruktur samt stærke evner inden for ledelse, it og teknologi fra en større kompleks organisation? Så har du her en unik mulighed for at få direkte indflydelse på opbygningen af en ny og stærk it-infrastruktur i Cyberdivisionen.
Om os

CYBERDIVISIONEN - FOR DANMARKS SIKKERHED
Du bliver en del af Cyberdivisionen, som består af ca. 650 medarbejdere, og vi leverer it-ydelser til ca. 21.000 ansatte i Forsvarsministeriets koncern. Divisionen har til formål at levere god service, stabil it-drift, et effektivt cyberforsvar samt endnu bedre forudsætninger for at gå forrest i de kommende års digitalisering af ministerområdets operationer og forretningsprocesser.

Cyberdivisionen er primært placeret i Hvidovre, hvor du har din daglige gang, men enkelte af organisationens områder er spredt i rigsfællesskabet. Vi forventer dog, at organisationen inden for en overskuelig årrække flytter sin primære lokation til Ballerup.
Om stillingen

HVAD BYDER STILLINGEN PÅ?
Som Chef for Infrastrukturafdelingen træder du ind i Cyberdivisionen, som er en stor, forholdsvis ny og kompleks organisation, der er på en spændende og udfordrende vækstrejse.

Infrastruktur er kernemotoren i Cyberdivisionen, og som den kommende Chef for Infrastrukturafdelingen har du direkte indflydelse på opbygningen af en ny og stærk infrastruktur, der imødekommer et skiftende risikobillede samt sikrer en altid tilgængelig it-infrastruktur.

”Infrastruktur afdelingen står netop der hvor det kommende it fundament skal bygges. Hvor muligheden er for at stoppe op, vælge de bedste stykker værktøj i skuffen, og sammensætte et robust, sikkert, effektivt og moderne it-fundament til de kommende mange år. Det blive godt – både for brugerne og for it,” fortæller Chefen for Center for Teknologi, Carsten Nørgaard.

Du indgår i ledelsesgruppen i Center for Teknologi i Cyberdivisionen, som foruden dig og centerchefen, består af chefen for Systemafdelingen, samt chefen for DeMars og ESDH.

Din overordnede opgave består i at lede Infrastrukturafdelingen, som på nuværende tidspunkt består af mere end 100 fastansatte og ca. 30. konsulenter.

Afdelingen har ansvaret for følgende fire sektioner:
• Datacenter: Fysiske server– og storage infrastruktur, den virtuelle platform samt Windows-domænerne og backup-systemerne.

• Netværk: Fysiske netværk (routere, switche, firewalls, krypto), satellitforbindelser og diverse datalinjer fra leverandører.

• Infrastruktur-systemer: Management-systemer til deployment og driftsovervågning, sikkerhedsprodukter, gateways samt brugeradministrationsværktøjer og brugerdata.

• Remote services: Enduser-devices - fysiske og virtuelle, klientsoftware, VTC (video-kald), IP-telefoni og mail-systemerne.

Dine primære ansvarsområder indebærer desuden at:
• Påtage dig ledelsesopgaven af infrastrukturafdelingen, herunder prioritering af indsatsområder, træffe beslutninger samt sætte mål og rammer for den videre udvikling af afdelingen

• Opbygge og vedligeholde en sikker og stærk it-infrastruktur som effektivt fundament for kundevendte services og opretholdelse af stabil drift

• Medvirke til et stærkt tværgående samarbejde i Center for Teknologi og på tværs af Cyberdivisionen for at sikre den fornødne opgaveløsning og videndeling på tværs

• I samarbejde med Arkitektursektionen under Center for Udvikling fastlægge strategi for området, herunder tilsikre at den tilgodesér trends og krav i forhold til internationale partnere

• Være med til at sikre compliance og overholdelse af regler samt bestemmelser på området
Om dig

HVILKE KOMPETENCER KOMMER DU MED?

Vi forestiller os, at du kommer fra en tung lederposition i en større organisation, hvor du har solid og dokumenteret erfaring med ledelse af ledere på chefniveau.

Da vi understøtter de fleste systemer og teknologier, er det en forudsætning, at din grundlæggende it-/tekniske erfaring er alsidig og bredt funderet, og at du holder dig opdateret på udviklingen på området – specielt inden for infrastruktur.

Ovenstående erfaring har du primært opbygget fra større komplekse organisationer – privat eller offentlig - og denne er forventeligt suppleret med en eller flere lederuddannelser og gerne en længere videregående uddannelse.

Du befinder dig godt i en selvstændig rolle, hvor du sætter klare mål og rammer for din afdeling, som du formår at eksekvere på. Som person drives du af kvalitet, sikkerhed, stabilitet, udvikling, leverancer og visioner, og du forstår at tænke proaktivt og helhedsorienteret samtidig med, at sikring af driften er topprioritet. Du agerer som it-fagligt fyrtårn både indadtil og udadtil, og du er en dygtig kommunikatør, som trives i det relationelle og med at fungere som formidlingskanal mellem din afdeling, ledelsen, organisationen og ud mod eksterne aktører.

Det tværgående samarbejde er noget, vi vægter højt i hele organisationen, og det er derfor essentielt, at du er en holdspiller, der deler vores opfattelse af, at vi opnår de bedste løsninger i fællesskab. Særligt infrastrukturafdelingen er kendetegnet ved at have samarbejde med og ydelser til alle øvrige afdelinger i Cyberdivisionen.

Vores organisation forventes at skulle vokse markant over de kommende år, og du forstår derfor vigtigheden i at kunne tiltrække, fastholde og udvikle organisationens chefer, ledere og øvrige medarbejdere. Ligeledes er du klar på at skulle være med til at lede organisationen gennem en transformationsproces mod en mere moderne it-virksomhed.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.
Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige arbejdssted er i Hvidovre.
Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Carsten Nørgaard på tlf. 24 28 04 59.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Heidi Ostenfeld på tlf. 32 55 53 73.

Ansøgningsfristen er d. 29. april 2024
Samtaler forventes afholdt fra uge 20.
Tiltrædelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, er du velkommen til at tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvaret – både dem i felten og dem bag skrivebordene.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INKØBSSTYRELSE

FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel og it. Dermed anskaffer, driver og bortskaffer FMI al materiel og it for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Arktisk Kommando, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Det er uanset, om det er til lands, til vands, i luften eller i cyberspace.

FMI er en af Danmarks mest alsidige arbejdspladser med ca. 2.700 medarbejdere (3/4 civile og 1/4 militære) fordelt ud over hele kongeriget med hovedkontorer i henholdsvis Ballerup, Brabrand og Hvidovre.

Du kan læse mere på www.fmi.dk og om Cyberdivisionen på www.fmi.dk/da/it-og-cyberomraadet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

29.04.2024

Indrykningsdato

21.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent