Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Faglig stærk og helhedsorienteret medarbejder til arbejdsmiljøområdet i Hjemmeværnet


Faglig stærk og helhedsorienteret medarbejder til arbejdsmiljøområdet i Hjemmeværnet

Vil du være Hjemmeværnets nye arbejdsmiljøinspektør, og har du lyst til at have ansvaret for arbejdsmiljøområdet inden for Hjemmeværnet, så er du den vi søger.

Du vil i funktionen få stor berøring og indflydelse på udviklingen inden for arbejdsmiljøområdet samt være med til at sikre, at arbejdsmiljøet ved Hjemmeværnskommandoen og underlagte myndigheder fortsat udvikles.

Du skal have lyst til at være med til at opbygge, implementere og drive en arbejdsmiljøorganisation for frivillige i Hjemmeværnets struktur.
Du vil i stillingen kunne anvende og videreudvikle din faglighed, ligesom din helhedsforståelse og evne til sagsbehandling vil blive styrket.
Om os
Ressource- og Støtteafdelingen er en ny afdeling i Hjemmeværnskommandoen, som kommer til at bestå af ca. 14 medarbejdere. Formålet med afdelingen er at styrke udviklingen af Hjemmeværnskommandoen og underlagte myndighederne på en lang række områder. Det gælder hovedkvartersopgaver, stabsstøtteopgaver, forsyningsopgaver, HR og personaleadministrative opgaver samt ikke mindst arbejdsmiljøopgaver.

Afdelingens virke er fokuseret på, at den enkelte medarbejders kompetencer bringes bedst muligt i spil, ligesom intern uddannelse og efteruddannelser løbende skal sætte den enkelte medarbejdere i stand til at løse udviklingsopgaverne bedst muligt. Kernekompetencer for medarbejderne i afdelingen er samarbejdsevne, helhedsforståelse, selvstændighed og stor faglighed.

Du bliver en del af en afdeling, hvor størstedelen er civilt ansat. Opgaverne i afdelingen er meget forskellige men alle løses ved en samlet, fælles indsats. Du får en chef, som står bag dig, når det kræves, og som respekterer din faglighed og giver dig rammer til at udvikle dine kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave bliver at være ansvarlig for arbejdsmiljøområdet indenfor styrelsens område. Du er sagsbehandler på Forsvarsministeriets koncernfælles arbejdsmiljøstrategi. Du er administrator på Forsvarsministeriets Arbejdsmiljødatabase (FAD).

Du er ansvarlig for den overordnet strategisk arbejdsmiljø herunder bestemmelser, direktiver og vejledninger vedrørende arbejdsmiljømæssige forhold i koordination med Forsvarsministeriets Personalestyrelses Center for HR-rådgivning og Arbejds-miljø (CHA) og underlagte myndigheder. Du skal videreudvikle arbejdsmiljøpolitikken og tilsikre, at den bliver implementeret i Hjemmeværnets struktur. Du er samtidig ansvarlig for planlægning, gennemførelse og evaluering af arbejdspladsvurde-ringer.

Du udarbejder Hjemmeværnskommandoens årlige arbejdsmiljørapport til chefen for Hjemmeværnet, herunder anbefalinger til de kommende års fokusområder. Du har herved stor indflydelse på virket og retningen for hele arbejdsmiljøorganisationen i Hjemmeværnet, der samlet tæller mere end 60 medarbejdere og chefer.

Hjemmeværnskommandoen skal de næste år opbygge en organisation som skal varetage arbejdsmiljøet for de frivillige. Du vil, indledningsvis sammen med én kollega og senere tre, have ansvaret for udvikling af forvaltningsgrundlaget, opbygning og implementering af organisationen.

Du vil indgå i Hjemmeværnskommandoens Operative Stab med ansvaret for styring af arbejdsmiljøområdet. Du deltager som repræsentant for styrelsen i relevante møder inden for koncernen.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk eller militæruddannelse.

Du har erfaring med at drive og udvikle arbejdsmiljøområdet inden for statsadministrationen eller en større privat virksomhed. Det vil være en styrke, hvis du allerede har erfaring med arbejdsmiljøområdet inden for forsvarsministeriet eller andre ministerier/styrelser og har erfaring fra lignende funktioner ved en niveau I- og/eller niveau II-myndighed.

Du kan også være major/orlogskaptajn, der har gennemført Videreuddannelsestrin-II for officerer, Master i Militære studier eller en anden uddannelse på tilsvarende niveau. Alternativt er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, der er optaget på eller i gang med MMS. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

De væsentlige kriterier for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er fagligt velfunderet, proaktiv, struktureret, omhyggelig og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver.

Kendskab til Hjemmeværnet er en fordel men ikke et krav. Du har gode IT-kompetencer, og det er en fordel, hvis du er rutineret bruger af KESDH/Workzone og SAP.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som akademiker ansættes og aflønnes du efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som HK ansættes og aflønnes du i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte major John Varmark Jakobsen på telefon 728 20079 eller mail hjk-chadm@mil.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Din tillidsrepræsentant i Hjemmeværnsstaben vil blive MJ John Jakobsen, Såfremt du måtte have spørgsmål til ham, kan han kontaktes på mail; HJK-CHADM@mil.dk eller på telefon: 2860 8077.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 16 og 17.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.04.2024

Indrykningsdato

21.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent