Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Faglig stærk og selvstændig sagsbehandler til HR ved Hjemmeværnskommandoen


Faglig stærk og selvstændig sagsbehandler til HR ved Hjemmeværnskommandoen

Har du interesse for udvikling af HR på styrelsesniveau, så er du måske den seniorsergent vi søger.
Du vil i funktionen få stor berøring og indflydelse på udviklingen inden for strategisk HR på styrelsesniveau. Du vil blandt andet få ansvaret for at udvikle og implementere kompetenceudviklingen af medarbejdere samt sikre den røde tråd på tværs af Hjemmeværnets struktur. Du vil samarbejde snævert med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hjemmeværnskommandoen.
Du vil i stillingen kunne videreudvikle og anvende din faglighed, ligesom din helhedsforståelse og evne til sagsbehandling vil blive styrket.
Om os
Ressource- og Støtteafdelingen er en ny afdeling i Hjemmeværnskommandoen som kommer til at bestå af ca. 14 medarbejdere. Formålet med afdelingen er at styrke udviklingen af Hjemmeværnskommandoen og underlagte myndighederne på en lang række områder. Det gælder hovedkvartersopgaver, stabsstøtteopgaver, forsyningsopgaver, arbejdsmiljøopgaver samt ikke mindst myndighedsspecifikke HR og personaleadministrative opgaver.

Afdelingens virke er fokuseret på, at den enkelte medarbejders kompetencer bringes bedst muligt i spil. Intern uddannelse og efteruddannelser skal løbende sætte den enkelte medarbejdere i stand til at løse udviklingsopgaverne bedst muligt. Kernekompetencer for medarbejderne i afdelingen er samarbejdsevne, helhedsforståelse, selvstændighed og stor faglighed.

Du bliver en del af en afdeling, hvor størstedelen er civilt ansat. Opgaverne i afdelingen er meget forskellige men alle løses ved en samlet fælles indsats. Du får en chef, som står bag dig, når det kræves, og som respekterer din faglighed og giver dig rammer til at udvikle dine kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave bliver at udvikle den overordnede strategiske HR herunder bestemmelser, direktiver og vejledninger vedrørende personaleadministrative forhold i koordination med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Partnersektionen (HRP) og underlagte myndigheder. Du skal videreudvikle Hjemmeværnet kompetenceudviklingsstrategi og koncernfælles seniorpolitik og tilsikre implementeringen i Hjemmeværnets struktur.

Du har ansvaret for planlægning, gennemførelse af ledelsesevalueringer og skal bidrage til løsning af opgaver inden for veteranområdet, mangfoldighed og ligestilling samt varetage forbindelsesvirket mellem HR-Partnersektionen og Hjemmeværnskommandoen herunder den praktiske støtte i personelsager.

Du har ansvaret for opbygning og drift af J1 funktionen i forbindelse med etablering af Hjemmeværnskommandoens Operative Stab.

Du deltager som repræsentant for styrelsen i relevante møder inden for koncer-nen og deltager, i samarbejde med HR-Partnersektionen, i møder mellem Hjemmeværnskommandoen og underlagte myndigheder.
Om dig
Du er seniorsergent og har stor erfaring med at arbejdet med HR, kompetenceudvikling og personaleadministrative opgaver gerne fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Du har gode analytiske anlæg, er struktureret og evner at forholde dig til den overordnede strategiske HR samtidig med de faglige detaljer inden for personaleadministration.

Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og helhedsforståelse da du kommer til at arbejde med mange forskellige organisationer på forskellige niveauer.

Kendskab til Hjemmeværnet er en fordel men ikke et krav. Du har gode IT-kompetencer, og det er en fordel, hvis du er rutineret bruger af KESDH/Workzone og SAP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Administrationssektionen major John Varmark Jakobsen på telefon 72 82 00 79 eller på mail HJK-CHADM@MIL.DK.

Din tillidsrepræsentant i Hjemmeværnsstaben vil blive chefsergent Tom Levå, Såfremt du måtte have spørgsmål til ham, kan han kontaktes på mail HJK-LOG04@mil.dk, eller telefon 41 94 62 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. april 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 16. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.04.2024

Indrykningsdato

21.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent