Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Befalingsmænd af reserven til Trænregimentet


Rådighedsstilling – Befalingsmænd af reserven til Trænregimentet

Gør en forskel som befalingsmand af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg.

Bring dine militære og civile kompetencer i spil i reserven til glæde og gavn for bataljonen, Forsvaret og beredskabet af Danmark.
Om os
4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Reserven i 4 NSBTN består i dag af cirka 60 reservister stort set fordelt i 3 lige store personelgrupper.

Som befalingsmand vil du primært blive anvendt til at uddanne bataljonens faste folk inden for skydning. Derfor vil det være en fordel, hvis du har civil eller militær erfaring som skydeleder. Det er samtidig et krav, at du kan fungere som skydeleder eller banekommandør inden for hærens område.

Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer på mellemlederniveauet og herunder deltage i grøn militær uddannelse, føringsuddannelse og logistisk operationsplanlægning.
Du vil blive tilbudt at deltage i bataljonens skydeperioder og andre øvelsesaktiviteter i forhold til bataljonens behov og dine kompetencer.

Har du civil eller militær logistisk baggrund, vil du også kunne blive tilbudt en særlig specialiseret uddannelse med henblik på at kunne gøre tjeneste i en specifik logistisk rolle inden for NSE’ets virkefelt.

Indkommandering, træning og øvelser tilpasses din civile hverdag. Der er ikke krav om, at du kan yde et fast antal indkommanderingsdage, men vi forestiller os, at du mindst kan afse 5 – 10 dage i løbet af et år.
Om dig
Tjenesten som en del af reserven ved 4 NSBTN bygger på en gensidig forpligtelse.

Vores forpligtelse drejer sig om at skabe muligheder for tjeneste og øvelsesvirksomhed samt relevante supplerende omskolinger og kurser.

Din forpligtelse drejer sig om, at du har lyst og vilje til at byde ind, hvor du ser, at du kan gøre fyldest. Når de to forpligtelser mødes, er det vores erfaring, at vi hver især bliver stærkere.

4 NSBTN er en kompetencetung militær logistikenhed. Det betyder, at vi har fokus på medarbejdernes viden og erfaring, samtidig bruger vi en del ressourcer på at videreuddanne vores medarbejdere.

De kompetencer vi gerne ser hos dig ligger indenfor områderne – instruktør, skydning, administration, Host Nation Support og vagttjeneste. Kompetencerne kan du enten have erhvervet i dit militære virke, eller du kan have en civil baggrund indenfor logistik.

Hvis du har lyst til at bruge frihed og fritid hos os samt bidrage med dine erfaringer og viden, vil vi give mulighederne for, at du kan tage erfaringer med hjem til din arbejdsplads eller din kommende arbejdsplads til gensidig glæde.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte NSEBM seniorsergent Flemming Mark på telefon 22 17 13 60 eller på mail: trr4rkmpbm@gmail.com eller
sagsbehandler HR/4NSBTN seniorsergent Mads Illum på telefon 72 83 74 20 eller på mail: TRR-4B-VK01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2024.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fast bopæl

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.07.2024

Indrykningsdato

21.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent