Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Stabsofficer til Luftoperationer ved Arktisk Kommando


Stabsofficer til Luftoperationer ved Arktisk Kommando

Vil du være ansvarlig for planlægning af luftoperationer i Arktis?
Så søg om at blive stabsofficer for luftoperationer i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus der øges for hvert år, der går. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til arbejde for et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere
Om os
Operationssektionen indgår i operationsafdelingen i Arktisk Kommando. Sektionen består af personel fra alle tre værn. Vi specialiserer os i de tre domæner: Air, Maritime og Land. Derudover en chef og næstkommanderende. Vi koordinerer vor planlægning tæt, for operationsområdet er enormt og vores planlægning udgør udgangspunktet for Arktisk Kommandos indsats.

J3 Air består af én-to stabsofficerer fra Flyvevåbnet, der varetager Arktisk Kommandos luftmilitære opgaver.

Vore planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering og synkronisering af tildelte enheder og styrker til maritime-, fiskeriinspektions-, havmiljø-, luftmilitære og landmilitære opgaver.
Om stillingen
Sammen med den anden sagsbehandler i J3 Air er du ansvarlig for den detaljerede planlægning af Arktisk Kommandos luftoperationer. De omfatter suverænitetshævdelse, miljøovervågning, lufttransportopgaver, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste. I skal i fællesskab og sammen med andre kolleger i Operationssektionen, varetage Forsvarets flyoperative interesser og opgaveløsning i Arktisk Kommandos ansvarsområde, herunder områderne omkring Grønland og Færøerne.

Arbejdet indebærer en del koordinering med andre styrelser, stabe, myndigheder og enheder samt med civile aktører (nationale såvel som internationale). Der er ofte tale om koordinering mellem mange aktører, hvor du skal afveje mulighederne og prioritere indsatsen.

Samtidig får du stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark og udlandet. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet. I tillæg til operationsplanlægning er der opgaver relateret til sagsbehandling, hvor AKO er kongerigets fagspecialister på mange områder relateret til Arktis og Nordatlanten.
Om dig
Du er kaptajn gerne med tidligere tjeneste og erfaring fra det arktiske område. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som er udnævnelsesparat til M321-niveau. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling. Du må gerne have tidligere operativ erfaring fra Flyvevåbnets lufttransportområde.

Det er et krav, at du er en tydelig kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer. Det er en fordel, hvis du har sagsbehandlererfaring. Du skal være i stand til at veksle mellem rutineopgaver, hvor du planlægger indsættelsen af vore fly, sagsbehandlingsopgaver, hvor du afgiver høringssvar baseret på Arktisk Kommandos prioriteter, og udviklingsopgaver, hvor din faglige specialisering og viden sørger for at udvikle og optimere vor kapaciteter og indsats.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder time-dagpengesatser, personalegoder, beskatning af bolig og krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til orlogskaptajn Johan Fritzen på telefon +299 36 40 30/FKO-A-CHJ3 eller ved kaptajn Katja L. Hinnerfeldt på telefon +299 36 40 34/ FKO-A-J307A.

Har du spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold eller til øvrige løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse seniorsergent Kaare Bak på FPS-KAA@MIL.dk eller på telefon +299 49 11 04.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2024. og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse pr. . juni eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Indrykningsdato

20.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent