Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende deling til 2. kompagni ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Næstkommanderende deling til 2. kompagni ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for at være med til at uddanne og træne den næste generation af gardere såvel som gruppeførere ved Den Kongelige Livgarde? Så er det måske dig, vi mangler som vores kommende kollega i 2. kompagni.
Om os

II Livgardebataljon består af tre kompagnier, ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater bl.a. til varetagelsen af vagten om Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

2. Kompagni består af en kommandodeling og fire infanteridelinger, hvilket i alt giver omkring 50 i den faste kadre. En kadre, der hver fjerde måned modtager omkring 200 nye værnepligtige soldater, og hvert år modtager omkring 16 nye sergenter fra Hærens Sergentskole.

Kompagniets vigtigste mål er at uddanne soldater af høj kvalitet. Dette værende i forhold til såvel førstehjælp og eksercits som enkeltkæmper i rammen af holdet og infanterigruppen. Al uddannelsen sigter mod samme mål: ”At uddanne en garder der med faglighed, personlig modenhed og holdning, kan udføre opgaven som vagtgående garder for Hendes Majestæt Dronningen og som en del af beredskabsvagtholdet til støtte for politiet.”

Kompagniet er også førstegangstjenestested for mange sergenter såvel som officerer. Alle er befalingsmænd, der efter endt uddannelse skal have opbygget en faglig robusthed i egen funktion, inden der søges videre i nye stillinger inden for Livgarden eller resten af Hæren. Dette betyder at store dele af sergent- og officersgruppen skifter på årlig basis, mens kommandodelingen og vores næstkommanderende delinger er kompagniets faglige rygrad der skaber kontinuitet.
Om stillingen

Som næstkommanderende deling vil du, på vegne af delingsføreren, være ansvarlig for forsynings- og vedligeholdelsestjenesten i delingen, og være stedfortræder i delingsførerens fravær.

I forbindelse med tjeneste på garnison vil dine primære opgaver ligge inden for den daglige føring, ledelse og uddannelse af de værnepligtige såvel som delingens gruppefører.

Under kompagniets øvelser vil du som næstkommanderende deling understøtte delingens løsning af pålagte taktiske opgaver sideløbende med, at den kontinuerlige uddannelse af de værnepligtige fortsætter. Du vil deltage i delingens, og til tider kompagniets, føringsvirksomhed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af taktiske aktiviteter, for herigennem at understøtte dine egne føringsmæssige kompetencer.

Som næstkommanderende vil du være en del af den faglige kontinuitet i kompagniet. Du vil herfor helt naturligt skulle løfte faglæreropgaver inden for forskellige fag og være en vigtig sparringspartner for alle, fra den uerfarne gruppefører og op til NK/KMP.
Om dig

Du er oversergent der af tjenestemæssige eller geografiske årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren sergent med 3-4 års velbedømt tjeneste bag dig, i gang med, eller klar til, gennemførelse af OSU, for herefter at kunne blive udnævnt oversergent.

Måske har du et fremtidigt tjenesteønske ved et af vores Stående Reaktions Styrke kompagnier (SRS), hvilket, efter 1-2 års velbedømt tjeneste ved 2. kompagni, vil være helt i tråd med kompagniets, bataljonens og regimentes tjenesteplanlægningsstrategi for befalingsmænd.

Du er loyal, fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere gode opgaveløsninger og resultater.

Det er ønskeligt, men ikke et krav at:
Du har kørerkort kategori B og C.
Du er faglæreruddannet inden for skydning og/eller infanterivirket.
Du har forrettet tjeneste som vagtgående sergent.
Du har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Du er kørerassistent/kørerinstruktør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent M. Wiberg på telefon 72 83 42 23 eller på mail LG-2B-201A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024 og samtaler afholdes i forlængelse af ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

20.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent