Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Seniorsergent og modulansvarlig til Søværnets Sergentskole


Seniorsergent og modulansvarlig til Søværnets Sergentskole

Brænder du for undervisning og uddannelsesudvikling, og har du lyst til at være med til at udvikle dine kommende kollegaer? Er du en rollemodel og kan lide at gå forrest?
Så er det måske dig vi mangler ved Søværnets Sergentskole(SSS).
Søværnets Sergentskole søger en seniorsergent som modulansvarlig, gerne med relevant operativ erfaring fra Søværnets enheder eller centre og gerne med erfaring fra uddannelsesområdet.
Om os
Søværnets Sergentskole varetager uddannelsen af den Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) samt den Militære Akademiuddannelse (MAU). Søværnets Sergentskole består af en chef med 13 medarbejdere. Vi er et stab med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, som alle er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring. Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden, med stor vægt på Work-Life-balance. Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.

Søværnets Sergentskole er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt Forsvarsakademiet(FAK). Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet. Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.
Om stillingen
Stillingen er placeret under Chefen for Søværnets Sergentskole og varetager uddannelsen af Søværnets mellemlederkorps samt kadetaspiranter. Du vil komme til at bestride stillingen som modulansvarlig i relation til GSU samt undervise på OBU
Det er afgørende at du med din viden og holdning sætter barren højt – dels for at skabe den bedst mulige uddannelse men også være et fyrtårn for dine øvrige mellemleder kollegaer.
Sagsbehandling, udvikling og skriftligt analysearbejde falder dig naturligt og din erfaring samt viden bringes konstruktivt i spil.

Det forventes at du har fingeren på pulsen inden for uddannelsesforskning og digitalisering, men også solidt kendskab til gennemprøvede teorier inden for læringsfeltet. Herunder at du aktivt deltager i den Værnsfælles udvikling og skaber dig et solidt netværk blandt øvrige institutioner under FAK.
Idet skolen, har en række personeludskiftninger på centrale poster, skal du forvente at bidrage aktivt til at skabe et højt fagligt niveau, hvor din rolle bliver centeret omkring sagsbehandling og rammesætning for stabens yngre og mindre erfarne instruktører.
Afhængig af din profil tilpasser vi, hvilket modul eller uddannelsesområde du får ansvaret for.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent med den militære akademiuddannelse(MAU) i afslutningen og potentiale til udnævnelse til seniorsergent. I så fald ansættes du på en uddannelseskontrakt til udnævnelse kan finde sted. Du er udviklingsorienteret og brænder for uddannelse. Du er selvstændig, samarbejdsvillig, og du kan arbejde i team. På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe den operative virkelighed fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen.

Du skal have gode skriftlige færdigheder og kunne udarbejde større skriftlige analysearbejder af betydelig akademisk kvalitet.
Du fremstår som rollemodel, for kommende kollegaer, hvor du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og engagement kendetegner din person. Du er i god fysisk form, hvor militær fysisk træning er en naturlig integreret del af din hverdag.
Denne kontekst skabes, i dit tilfælde, ved en daglig tilstedeværelse på SSS. Om end vi er fleksible ser vi dig være aktivt fysisk til stede blandt dine øvrige kollegaer og relevante undervisningssituationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Jens Grønkjær på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 25 33 91 54.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. juni 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

19.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent