Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Alsidig og udviklingsorienteret kaptajn/kaptajnløjtnant til Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen


Alsidig og udviklingsorienteret kaptajn/kaptajnløjtnant til Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen

Brænder du for at bidrage til at sikre et trygt Danmark og danskernes sikkerhed? Har du mod på at kaste dig ind i arbejdet med at styrke det nationale operative område i Beredskabsstyrelsen? Vil du være en del af en enhed med engagerede og dygtige kollegaer, der arbejder mod et fælles mål? Så er du måske vores nye kollega i Nationalt Beredskab.
Om os
Verden er i forandring og bl.a. sikkerhedspolitiske forskydninger og klimaforandringer vil have store konsekvenser for Danmark og danskernes hverdag i de kommende år. I Beredskabsstyrelsen arbejder vi for at sikre samfundets evne til at forebygge og modvirke kriser og katastrofer. Vi er inde i en spændende udvikling, hvor vi skal håndtere nye og mere komplekse opgaver, og hvor vi sammen med både nationale og internationale partnere, skal bidrage til at sikre et trygt og robust Danmark.

Nationalt Beredskab varetager det overordnede ansvar for Beredskabsstyrelsens nationale operative beredskab. Nationalt Beredskab omfatter 2 sektioner, henholdsvis en Operationssektion og en Udviklingssektion.

Arbejdet i Nationalt Beredskab er omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både krav om fleksibilitet til den enkelte medarbejder og til kontoret som helhed. Fleksibiliteten går begge veje, og der tages i den forbindelse hensyn til den enkelte medarbejder.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du bliver en del af et hold, hvor alle har stærke faglige profiler og et fælles ønske om at præstere bedst muligt. Det er en helt afgørende forudsætning for vores opgaveløsning, at der i høj grad er tale om en holdindsats, at vi har en god kemi og er drevet af fælles ansvarsfølelse. Sammen skaber vi rammerne for det operative beredskab og medvirker til udvikling af Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Nationalt Beredskab vil du være vigtig del af kontorets 24 dedikerede og fagligt dygtige kolleger, der har forskellig uddannelsesmæssig og faglig baggrund.

Opgaverne stiller krav til din forståelse for processer og projekter samt dine evner til at opbygge relationer og kommunikere på tværs af faglige og opgavemæssige skel.

Det konkrete stillingsindhold vil blive fastlagt på baggrund af dine konkrete kompetencer og udviklingsønsker. Følgende udgør alene eksempler på mulige opgaver:

• Beskrive Beredskabsstyrelsens operative behov ift. kommende og nuværende kapaciteter
• Koordinere og deltage i udarbejdelse af implementeringsplaner for kapaciteter
• Koordinering og prioritering af Bredskabsstyrelsens operative beredskab i samarbejde med beredskabscentrene
• Udvikle og vedligeholde Beredskabsstyrelsens operative procedurer og systemer
• Udarbejde og vedligeholde samarbejdsaftaler mellem Beredskabsstyrelsen og operative samarbejdspartnere
• Repræsentere Beredskabsstyrelsen i interne og eksterne fora
• Indgå i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation
• Ledelsesstøtte og beslutningsforberedende sagsbehandling
• Sparringspartner for kontorets medarbejdere og bidrage til videndeling
• Koordinere eller deltage i projekter på tværs af styrelsen i samarbejde med de øvrige enheder samt andre myndigheder
• Samarbejde med Beredskabsstyrelsens eksterne samarbejdspartnere, herunder bl.a. de kommunale redningsberedskaber, Politiet, Fødevarestyrelsen m.fl.
• Samarbejde på tværs af Forsvarsministeriets koncern, herunder bl.a. med Forsvarsministeriets departement, Forsvaret, Hjemmeværnet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse m.fl.

I stillingen har du mulighed for at udvikle dig fagligt og repræsentere Beredskabsstyrelsen blandt vores mange interne og eksterne samarbejdspartnere. For stillingerne gælder også, at du vil komme tæt på organisationens strategiske beslutningsprocesser sideløbende med, at du skal engagere dig i Beredskabsstyrelsens konkrete operative indsatser. Du vil være med til at skabe et tæt og konstruktivt samarbejde på tværs af de operative afdelinger og faglige enheder.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant i Forsvaret. Og du har mod på nye faglige udfordringer i forhold til Beredskabsstyrelsens operative drift og udvikling.

Det er en fordel, hvis du har et indgående og velfunderet kendskab til redningsberedskabets organisering og virke samt et godt kendskab til øvrige relevante myndigheder.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• Tager ansvar, udviser engagement og energi i din tilgang til opgaveløsningen
• Er dygtig til at kommunikere, både i skrift og tale
• Er udviklingsorienteret og har en innovativ tilgang
• Har gode analytiske evner
• Har forståelse for den kontekst, som Beredskabsstyrelsen indgår i - både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
• Er grundig og struktureret i din tilgang, uanset om opgaverne har rutinemæssig karakter og bidrager til den daglige drift, eller har høj aktualitet og politisk bevågenhed
• Har stærke relationelle kompetencer og kan begå dig blandt mange fagligheder

Når det brænder på, har du et højt drive og en udpræget vilje til at levere.

Du har gode formidlingsevner og er bevidst om, at vi gennem samarbejde opnår det bedste resultat. Du er ambitiøs og målrettet – ikke kun på egne, men også på organisationens vegne.

Hvis du ikke allerede besidder disse kompetencer er Nationalt Beredskab en oplagt træningsbane, hvor du kan udvikle dem.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du forventes – efter evt. relevant kompetenceudvikling – at skulle indgå i Beredskabsstyrelsens centrale døgnvagt som vagthavende officer.

Fast tjenestested i Birkerød.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Nationalt Beredskab, brigadechef Jacob Søllingvraa Deleuran, på telefon 30 94 22 46.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 14. april. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Ansættelse er den 1. juni 2024 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed inden for katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

19.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent