Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Oversergent af reserven til Staben ved Jydske Dragonregiment


Rådighedsstilling – Oversergent af reserven til Staben ved Jydske Dragonregiment

Er du oversergent i Hæren og på vej videre, men ønsker at fastholde tilknytningen til Forsvaret? Eller har du allerede forladt Forsvaret og savner tjenesten og kammeratskabet?

Så fortsæt din militære karriere ved Jydske Dragonregiment ved siden af dit civile job. Her kan du fortsat udnytte og udvikle dine militære færdigheder, styrke dit netværk og gøre en forskel for Danmark.
Om os
Reserven ved Jydske Dragonregiment er under opbygning. Der skal blandt andet bruges reservister i regimentsstaben. Reservisterne skal supplere stabens faste personel og dermed gøre stabens føringsstruktur mere robust i løsningen af regimentets mange, nye opgaver.

Regimentsstaben, består af en administrationssektion (S1), en efterretningssektion (S2), en operationssektion (S3), en logistiksektion (S4) samt en kombineret planlægnings- og uddannelsessektion (S5/S7). I hovedsagen har staben én overordnet funktion: At skabe rammerne og vilkårene for, at regimentets forskellige enheder kan løse deres opgaver. Det gælder i den daglige drift – men i særdeleshed også, når regimentet gennemfører egentlige operationer i nærområdet.

Opgaverne spænder bredt lige fra bevogtnings- og sikringsopgaver af militære områder og etablissementer til Host Nation Support og samvirke med samfundets civile myndigheder.
Om stillingen
Som oversergent i regimentsstaben er du en vigtig og central spiller, hvad enten du kommer til at arbejde med efterretninger, logistik eller planlægning. Du vil i et samarbejde med de fastansatte og øvrige reservister skulle håndtere dit faglige område i tilfælde af en aktivering af regimentsstaben.

Du vil blive involveret i de forskellige stabsuddannelser og -øvelser og øvrige aktiviteter, som staben planlægger, tilrettelægger, gennemfører og evaluerer. Du vil herigennem opnå viden og færdigheder, som vil styrke din opgavevaretagelse og forståelse for regimentsstabens indsættelse, herunder administrative, logistiske m.v. behov.

Vi forventer, at du gør tjeneste 8-10 dage om året. Dagene er fordelt over hele kalenderåret, men er som regel planlagt til fredage og lørdage. Herudover vil du have gode muligheder for at videre- og efteruddanne dig.

Det er også muligt at deltage i aktiviteter ved øvrige enheder i Forsvaret.
Om dig
Du er en erfaren oversergent, men vigtigst af alt er dog, hvilke kompetencer du bringer med ind i jobbet. Det kunne eksempelvis være erfaring indenfor planlægning, uddannelse, logistik eller administration fra din tjeneste fra Forsvaret eller fra dit civile arbejde.

Du er en passioneret reservist, der har tiden og lysten til at bruge 8-10 dage om året til at dygtiggøre dig sammen med den øvrige del af regimentsstabens reservister og faste personel.

Derudover har du følgende kompetencer:
• Viljen og evnerne til at skabe værdi for regimentsstaben.
• Modet og lysten til stabsarbejde.
• Gode analytiske evner, tør tænke nyt og har en god operativ og gerne lavpraktisk faglighed, som du kan bringe i spil.
• Evnen til at arbejde selvstændigt og systematisk, så du får prioriteret dine opgaver og kan levere effekt til tiden.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent af reserven Steen Bødker på telefon 21 73 59 51 eller på mail: JDR-FBMR@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2024. Samtaler forventes gennemført i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen ønskes besat den 1. maj 2024, eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.04.2024

Indrykningsdato

19.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent