Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Erfaren elementleder til at motivere og lede vores IT-Supportere i Cyberdivisionen


Erfaren leder til at motivere og lede vores IT-Supportere i Cyberdivisionen

Er du i stand til at levere enkel og effektiv service i en dynamisk og anderledes virksomhed med brugere over hele verden? Har du erfaring med sagsbehandling og evner at skabe gode kundeoplevelser? Så har du muligvis den rette profil til at blive vores nye elementleder i Cyberdivisionens IT Servicecenter.
Om os
Vi kan tilbyde et job hos en af Danmarks største leverandører af digitale systemer og services. Vores godt 450 medarbejdere leverer IT-løsninger og rådgivning til hele Forsvaret; fra åbne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetværk, fra Artisk Kommando til Adenbugten.

Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør at 19.000 brugere i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen kan arbejde effektivt. Samtidig administrerer vi de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at Forsvaret kan løse alt fra demografiskunderstøttende opgaver til indsatser i forbindelse med forurening, katastrofer og redning.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause.
Om stillingen
Som leder indgår du i et ledelsesteam, der består af en chef, en næstkommanderende og tre andre teamledere. I dit team har du 8 -10 militære og civile medarbejdere på IT specialist og IT assistent niveau.

Du indgår i tværorganisatorisk samarbejde med andre sektioner og afdelinger i koncernen for at gøre organisationen skarpere til at levere IT-service.
Du bistår endvidere sektionschefen i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af nødvendige instrukser, procedurer og vejledninger i forhold til serviceleverancer.

Endelig indgår du også i vores Vagthavende Service Manager (VSM) roste. VSM er en nøgle- og beredskabsfunktion og kan uden for normal arbejdstid sidestillet med en traditionel Vagthavende, med de beføjelser, det indebærer. VSM håndterer bl.a. alle de services i henhold til aftalte servicemål og er ansvarlig for den daglige håndtering af særlige incidents på tværs af organisationen. VSM bemandes af en vagtturnus, hvori du vil indgå. Der vil typisk være tre til fire tilkaldevagter om måneden.

Vi arbejder efter Best Practice ift. IT Infrastructure Library (ITIL) og i vores sektion er omgangstonen fri og uformel.
Om dig
Vi har gjort os nogle tanker om dig:
Vi forventer, at du har erfaring som leder eller teamlead, der fremstår selvstændig, serviceminded og udadvendt.
Du er vant til at arbejde med processer og har et godt kendskab til IT. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til ITIL processer, som det meste af vores organisation, rent IT-mæssigt, er organiseret efter.

I vores sektion lægger vi stor vægt på kompetencer som kommunikation, faglighed, fleksibilitet og helhedsorientering. Du skal med udgangspunkt i din erfaring, kunne kommunikere med forsvarets brugere og kunder.

Din fleksibilitet gør dig i stand til at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor samarbejde og service er nøgleord, og hvor fokus og krav kan ændre sig fra dag til dag. Din høje faglighed og energi signalerer, at du brænder for at IT skal skabe værdi for slutbrugerne.

Du kan i kraft af din erfaring som leder og IT, motivere teamets og sektionens kollegaer til at yde en ekstra indsats, specielt i perioder hvor hverdagen bliver lidt travlt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er også slået op civilt.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Dit faste tjenestested vil være i Hvidovre.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for IT-Servicecentersektionen, major Hans Henrik Blumensaadt, på telefon 728 14731 eller IT Afdelingsleder Daniella Bølcko, på telefon 728 14738.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 14. april 2024. Samtaler afholdes løbende.

Vi forventer tiltrædelse 1. juni 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
OM CYBERDIVISIONEN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.
FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.
Cyberdivisionen (CD) er en division under FMI, som driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler CD koncernens SAP-applikation DeMars. CD forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

18.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent