Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Major/Orlogskaptajn til Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling


Major/orlogskaptajn til Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling

Er du en erfaren major/orlogskaptajn med operativt flair? Brænder du for at gøre en forskel internationalt såvel som nationalt inden for nogle af de højst prioriterede indsatsområder?
Så er du måske vores kommende kollega ved det internationale operationselement i Hjemmeværnskommandoen
Om os
Hjemmeværnskommandoen har til huse på Vordingborg Kaserne og består af godt 100 medarbejdere, med en ligelig fordeling af militære og civile ansatte.

Operationsafdelingen indgår i Operationsdivisionen og rummer både et nationalt og et internationalt element. Foruden chefen er der i alt 12 medarbejdere i afdelingen, heraf seks i det internationale element. Omgangstonen i afdelingen er uformel og åben. Elementets medarbejdere har deres faste tjenestested enten på Kastellet i København eller på Vordingborg Kaserne. Dit faste tjenestested kan enten aftales til at være Vordingborg eller København, Kastellet.
Generelt skal afdelingen, gennem direktiver og bestemmelser, skabe grundlaget for, at Hjemmeværnet, som en frivillig, militær beredskabsorganisation, kan støtte forsvaret, politiet og andre beredskabsmyndigheder.
Frihed under ansvar er et nøgleord hos os. Vi kender ikke altid dagen, hvorfor merarbejde og ad hoc opgaver kan forekomme. Der forventes tilstedeværelse i staben, da den personlige kontakt til kollegaerne og primære samarbejdspartnere prioriteres højt. Alle medarbejdere har imidlertid udleveret FAP-PC, så hjemmearbejdsdage er naturligvis også en mulighed.
Om stillingen
Det internationale element varetager Hjemmeværnets internationale opgaveløsning og beredskab i et bredt perspektiv og du indgår i høj grad i dette. Opgaverne spænder vidt og omfatter samarbejde med mange forskellige hjemlige og internationale partnere.

Du vil bl.a. være ansvarlig for Hjemmeværnets bidrag til Forsvarets stabiliseringsindsatser i Ukraine samt sekundært i Georgien – begge i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden. P.t. gør situationen i Ukraine, at bidrag/træningsindsatser sker i bl.a. UK og Danmark. Indsatserne sker i tæt koordination og samarbejde med kollegaer fra Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet samt med Hjemmeværnets myndigheder. Du vil skulle deltage i, samt lejlighedsvist lede, Operative Planlægningsgrupper, og i forbindelse hermed være med til at afklare Hjemmeværnets muligheder for at støtte Forsvarets internationale operationer og indsættelser.

Herudover vil du være Hjemmeværnskommandoens primære tovholder på udvikling og implementering af Danmarks Nationale Action Plan for Women, Peace and Security (WPS) i Hjemmeværnet med fokus på Gender in Military Operations. Der er stort fokus på dagsordenen i hele Hjemmeværnets struktur og særligt i forbindelse med bl.a. Freds- og Stabiliseringsindsatser, hvor området er gennemgående for alle opgaveløsninger.

Dine opgaver vil være mangeartede og vil spænde fra idé-fasen, over planlægningsfasen til selve udførelsesdelen. Det forventes, at du på baggrund af prioriteterne fra Hjemmeværnets ledelse, selvstændigt kan udarbejde og koordinere oplæg til relevante internationale operationer for Hjemmeværnet, og i forbindelse hermed selvstændigt koordinere med partnere i udlandet. Som en del af jobbet vil du lejlighedsvist skulle gennemføre udlandsrejser.
Som Gender Advisor i Hjemmeværnsstaben vil du være en naturlig mentor og rådgiver for øvrige Gender specialister (Gender Advisors og Gender Focal Points) ved Hjemmeværnets myndigheder. Du er ansvarlig for udvikling af Gender briefinger og/eller workshops, som kan gennemføres i forbindelse med de enkelte freds- og stabiliseringsindsatser.
Ud over den internationale fokus, vil du lejlighedsvis skulle bistå den nationale del af Operationsafdelingen med opgaveløsninger. Dette kan omfatte behovsrelateret forbindelsesofficersvirke ved FKO Joint Headquarters og bidrag til planlægning ved denne.
Du vil ligeledes indgå i Hjemmeværnskommandoens vagthavendeordning (tilkaldevagt), men naturligvis ikke før du vurderes at være klar til dette.

Om dig
Du er en erfaren major/orlogskaptajn, der har gennemført videreuddannelsestrin II/Leder eller tilsvarende og du har en alsidig tjenestebaggrund i Forsvaret, gerne med en solid operativ og international erfaring.
Det vil være en fordel om du allerede er Gender Advisor uddannet. Alternativt, at du er indstillet på snarest at indtræde på kursus heri ved Nordic Center for Gender in Military operations (NCGM), Sverige. Kurset har en varighed af 3 uger, hvoraf den ene er forberedelse.

Kendskab til Hjemmeværnet er selvfølgelig en fordel, men ikke et krav.
Tidligere stabstjeneste vil være en fordel og det forventes, at du er en rutineret bruger af diverse stabsstøtteværktøjer (herunder WorkZone, DeMars og meget gerne HJV.DK). Du forventes desuden at være rutineret IT bruger (Word, Excel, Power Point og SharePoint).
Du er selvstændig, helhedsorienteret og struktureret, og du kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag. Opgaverne i afdelingen er mangeartede og dukker indimellem op med kort varsel og deadline.
Du er positiv, initiativrig og løsningsorienteret og ikke bange for at lære noget nyt, ligesom du forstår værdien af at dyrke relationer med nationale og internationale samarbejdspartnere. Du er velformuleret på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i
Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Dit faste tjenestested vil være i København (Kastellet).

Ansøgningsfristen er 24. april 2024. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, på Kastellet, i Vordingborg eller via VTC.

Tiltrædelse 1. juni 2024 eller snarest herefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes (i denne stilling til HEMMELIGT) og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Operationsafdelingen oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen på telefon +45 3031 0769.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

"HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN - Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne."
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.04.2024

Indrykningsdato

18.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent