Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Næstkommanderende til A7 ved Operations Support Wing (genopslag)


Næstkommanderende til A7 ved Operations Support Wing (genopslag)

Vil du være med til at sætte et aftryk på uddannelserne i Flyvevåbnet, og indgå i planlægningen og gennemførslen af beredskabsøvelser, så er muligheden her.
Operations Support Wing søger en premierløjtnant, der brænder for at arbejde med uddannelse, træning og øvelsesaktiviteter.
Om os
Operations Group Staff (OA) er ansvarlig for sagsbehandling i forhold til Operations Support Wing (OSW) operationsstøttekapaciteter, herunder indsættelser, uddannelse, træning, øvelser og materiel.

OA varetager sagsbehandling ift. OSW operative kapaciteter herunder planlægning og mission management i forbindelse med indsættelser, udvikling af beredskabsplaner, drift af operationscenter og sagsbehandling af OSW styringsgrundlag.

På uddannelsesområdet har OA ansvaret for sagsbehandling i forhold til udvikling og koordination af OSW produktionsmål herunder Flyvevåbnets Basisuddannelse og anden uddannelsesvirksomhed inden for operationsstøtteområdet til understøttelse af OSW såvel som eksterne myndigheder. OA forestår ligeledes planlægning, gennemførelse og kontrol af OSW interne øvelsesaktiviteter i relation til beredskabsplaner, interne procedurer og samvirke. I OA håndteres endvidere den logistiske støtte samt den materielfaglige sagsbehandling i OSW.

Ovenstående opgaver varetages af kompetente og erfarne sagsbehandlere og specialister, der er organiseret i fire elementer, hhv. A3 (Current OPS), A5 (Future OPS, Plans and Policy), A4.6 (Logistics and Coms) og A7 (Training, Exercise and Education).

A7 Elementet
A7 varetager planlægning og sagsbehandling af trænings-, øvelses- og uddannelsesrelaterede områder ved OSW såvel som på tværs af Flyvevåbnet.
A7 varetager bl.a. sagsbehandlingen af Flyvevåbnets Basisuddannelse, funktionsuddannelsen for operationsstøtteofficerer, efteruddannelser, Force Protection kurser, kvalitetssikring af uddannelsesdokumentation ved OSW og koordination af uddannelsesaktiviteter.

Derudover at en stor opgave ved A7, at forestår den overordnede planlægning og gennemførelse af OSW egne øvelsesaktiviteter. Herunder særligt øvelseskomplekset for beredskabet af Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som næstkommanderende (NK) i A7 vil du blive en del af et team, der arbejder med en pragmatisk og ærlig tilgang til opgaveløsningen. Et team hvor resultaterne afhænger af gode interne og eksterne relationer, stærke faglige kompetencer samt passion og engagement for ansvarsområderne.

Du vil i tæt samarbejde med leder A7 være med til at tegne retningen for sektionen og dennes sagsbehandlere, som består af tre erfarne befalingsmænd.

Du vil som NK A7 have et tæt samarbejde med eskadrillerne i OSW samt en bred kontaktflade med myndigheder på NIV II og III ift. korttids- såvel som langtidsplanlægning af aktiviteter, hvorfor der lægges vægt på et godt drive, et godt og detaljeret overblik og evnen til at kommunikere, koordinere og samarbejde på tværs af myndigheder.

Som NK og uddannelsesofficer vil dine opgaver bl.a. være følgende:
• Stedfortræder for leder A7.
• Ansvarlig for koordination af interne og eksterne støttebehov på uddannelsesområdet.
• Ansvar for OSW PROM-proces.
• Bidrage til udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser i samarbejde med den primære sagsbehandler.
• Afholdelses af koordinationers- og planlægningsmøder eksternt og internt inden for uddannelsesområdet.
• Sagsbehandler på internationale kurser.
• I samarbejde med teamet, planlægge, facilitere og/eller gennemføre kursusaktiviteter, herunder eksempelvis DETCO og Force Protection kurser.
Stillingen tilbyder dig gode mulighed for at udvikle dig, særligt på uddannelsesområdet i Flyvevåbnet. Du vil få en god organisatorisk forståelse gennem arbejdet i en stab, du vil tage dine spæde skridt i arbejdet med sagsbehandling og du vil opbygge et godt netværk gennem relationsopbygning på flere niveauer. I stillingen vil der være gode muligheder for efteruddannelse.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant i Flyvevåbnet - gerne af Operationsstøttelinjen (OSO). Du er en handlekraftig og engageret officer, som har gode koordinationsevner, et godt overblik og initiativ i forhold til opbygning af stærke samarbejdsrelationer, hvilket ses som en kernekompetence i funktionen. Derudover evner du at have mange bolde i luften, bevare et detaljeret overblik samt følge opgaver til dørs.
Du er endvidere god til at formulere dig på skrift såvel som i tale, idet du vil skulle bidrage til sagsbehandling på uddannelsesområdet.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra operationsstøtte– og/eller uddannelsesområdet, da uddannelsesområdet vil blive dit primære ansvarsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations Group Staff major Martin Olsen på telefon 41 93 36 05.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2024, og samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.

Stillingen ønskes besat snarest muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.
OSW leverer desuden administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Indrykningsdato

15.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent