Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Efterretningsofficer til J2 ved Arktisk Kommando


Efterretningsofficer til J2 ved Arktisk Kommando

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som efterretningsofficer og Intelligence Requirements Manager and Collection Manager (IRM&CM) i Efterretningssektionen ved Arktisk Kommando i Nuuk i Grønland. De operative opgaver er mange og udfordrende samt noget helt ud over det normale.
Om os
Efterretningssektionen (J2) indgår i operationssøljen ved Arktisk Kommando. Sektionen består af flere dygtige efterretningsofficerer og befalingsmænd samt civile akademikere. Efterretningssektionen er ansvarlig for at planlægge indhentningen af data og informationer i alle domæner, lave analyser og informationer og derefter vurdere situationen både for nuværende og frem i tid. Vi arbejer både med current operations som en del af operationscenteret og støtte til Joint Operations Centre, near future operations og planlægning af operationer på længere sigt.

Du får en unik mulighed for at gennemføre efterretningstjeneste i alle domæner; land, sø, luft, space og cyber. Ud over at få erfaring fra nye domæner, så arbejder J2 med opgaver som rækker langt ud over de doktrinere og klassiske opgaver fra skole- og øvelsesmiljøer. Dette sker blandt andet i forbindelse med Search and Rescue operationer, miljøkatastrofer, suverænitetskrænkelser, kriminalitet samt mange andre emner.

Efterretningssektionen gør en dyd ud af at levere korrekte, analyserede og kontrollerede efterretninger til brug for Arktisk Kommandos egen planlægning og indsættelse samt yderligere at give allierede og oven- , side- og nedenstående enheder et så præcist efterretningsbillede som muligt.
Arktisk Kommando har et af de største efterretningsmæssige ansvarsområder i NATO, hvilket forpligter.
Om stillingen
Som IRM&CM vil du spille en central rolle i sektionens arbejde med planlægning og styring af efterretnings-kredsløbet. Din vigtigste opgave er at køre processerne i Intelligence Requirements Management and Collection Management (IRM&CM) i tæt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere. Der ud over indgår Arktisk Kommando i et større efterretningskredsløb med NATO, nabolande og nationale myndigheder som du også driver. Der er derfor rigtig mange tråde at holde styr på.

Dit arbejde vil indeholde mange aspekter i en militær organisation, herunder instruktørvirke, formidler, stabsofficer, analytiker, leder, projektstyring, sagsbehandling og meget mere. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark og andre lande. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer samt sejlende og flyvende enheder i forbindelse med projekter, tilsyn og øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har erfaring fra efterretningsområdet, operativt stabsarbejde samt arbejde med IRM&CM. Alternativt er du en erfaren primierløjtnant som er klar til udnævnelse, eller vil kunne indgå på en uddannelsesaftale og således bestride stillingen med funktion i højere stilling. Det forventes ligeledes, at du har interesse for Arktis og for det grønlandske og færøske område og samfund. Det vil være en fordel at have erfaring med flere single-source kapaciteter og/eller i et all-source efterretningsmiljø.

Som person skal du synes, at det kunne være spændende at arbejde i og med det arktiske område, og du ser dig selv som lidt af en brobygger og diplomat. Du er åben, nysgerrig og fleksibel. Og besidder et betydeligt gå-på-mod.

Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Det kræver stor selvstændighed og evnen til at omsætte informationer til resultater. Du skal derfor være god til at samarbejde samt til at skabe relationer på alle niveauer og fagområder internt i Arktisk Kommando, Forsvaret og andre myndigheder under Forsvarsministeriet samt internationale samarbejdspartnere. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere. Du behersker engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Nuuk.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder time-dagpengesatser, personalegoder, beskatning af bolig og krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Kenneth Jakobsen, fko-a-chj2@mil.dk, telefon +299 36 40 63.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024. Vi forventer at gennemføre samtaler løbende. Samtalerne forventes at foregå via FIIN VTC eller TEAMS.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2024 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

15.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent