Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk officer til Kontrolelementet i 2. Eskadre stab


Taktisk officer til Kontrolelementet i 2. Eskadre stab

Er du kaptajnløjtnant eller premierløjtnant i gang med videreuddannelseskurser? Har du god og bred taktisk erfaring fra sejlende tjeneste i specielt søværnets største enheder?
Stiller du krav til din platform og de systemer du arbejder med? Så er der nu mulighed for at være med til at præge den videre udvikling af den operative afprøvning af 2. Eskadres sejlende enheder.
Om os
Staben i 2. Eskadre består af 28 medarbejdere og ledes af en kommandørkaptajn.

Staben er over for eskadrechefen ansvarlig for, at eskadrens enheder effektivt er i stand til at løse pålagte opgaver inden for de givne ressourcemæssige rammer.

Hovedparten af staben er lokaliseret i Korsør, men der er tillige et stabselement i Frederikshavn.

Som én af fire afdelinger er operationsafdelingen placeret i Korsør under ledelse af en orlogskaptajn.

Kontrolelementet er et element under operationsafdelingen.

Kontrolelementet består af én officer, der kan være både af taktisk og våben- og elektronikteknisk linje.
Om stillingen
Elementets primære opgave er at forestå planlægningen, støtte gennemførelsen og følge op på resultaterne af ”Operativ Afprøvning” for 2. Eskadres enheder.
”Operativ Afprøvning” er Søværnets modtagekontrol af en enhed efter levetidsforlængelse, hovedeftersyn og større materiel- og softwareudskiftninger mv., og kommer i forlængelse af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) testsejladser. Afprøvningen skal blandt andet teste systemer under operativt realistiske forhold, og vil være en garant for, at systemerne lever op til de brugerkrav, Søværnet stiller enheden. Det kan også være afprøvning af enkeltsystemer, hvis systemet har fået en opdatering.
Ud over selve sagsbehandlingsopgaverne vil du indgå som generel sagsbehandler i operationsafdelingen og du refererer direkte til Chefen for Operationsafdelingen.
Du kan forvente at skulle arbejde tæt sammen med såvel stabens øvrige afdelinger og elementer, de operative enheder og ydermere med SVK og FMI.

Der er særdeles gode muligheder for at bidrage med din taktiske og/eller VE-mæssige indsigt samt at præge stillingen i forhold til dine kompetencer, interesser og ønsker til tjenesten.
Du skal forvente et afvekslende job, hvor du lejlighedsvis skal deltage i afprøvningerne mv. Du skal derfor forvente omkring 20-30 dage væk fra kontoret både til lands og til vands.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar og det er effekten af dit arbejde, der tæller. Eskadren er således fleksibel omkring rammerne for hjemmearbejdsdage.
Om dig
Det forventes at du:

Er kaptajnløjtnant eller erfaren premierløjtnant, hvor der vil kunne udarbejdes en uddannelsesplan ved ansættelse.
Har en solid operativ baggrund som taktisk officer eller Våben- og Elektronikofficer. Det vil være en fordel, hvis du har haft sejlende tjeneste i søværnets store enheder.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og selv være i stand til at iværksætte løsninger af elementes opgaver.
Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling og gerne med andre myndigheder.
Du er udadvendt, struktureret, pragmatisk og har gode samarbejdsevner.
Du udviser initiativ og har gode evner til udvikling af nye koncepter, samt at føre disse fra idé til virkelighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos fg. chef for Operationsafdelingen, 2E-ST-OP101, kaptajnløjtnant Niels Christian Larsen på tlf.: 728 54251. Efter 02 APR tilsvarende til Chefen for Operationsafdelingen, OK Henrik Stilling på 2E-ST-CHOP eller tlf.: 728 54250. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2024 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

15.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent