Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk officer til Leder af Planlægningselementet i 2. Eskadre stab


Taktisk officer til Leder af Planlægningselementet i 2. Eskadre stab

2. Eskadre stab skal bruge en kaptajnløjtnant, som har ambitioner og vil udfordres. Har du god og bred taktisk erfaring fra sejlende tjeneste i specielt søværnets største enheder? Har du interesse for at arbejde med indsættelse af 2. Eskadre kapaciteter, og har du talent for planlægning, så er her en mulighed for at blive sagsbehandler inden for et udfordrende og dynamisk kerneområde i 2. Eskadre stab med stor bevågenhed.
Om os
Staben i 2. Eskadre består af 28 medarbejdere og ledes af en kommandørkaptajn.

Hovedparten af staben er lokaliseret i Korsør, men der er tillige et stabselement i Frederikshavn.

Som én af fire afdelinger er operationsafdelingen placeret i Korsør under ledelse af en orlogskaptajn.

Planlægningselementet er et element under operationsafdelingen.

Staben er over for eskadrechefen ansvarlig for, at eskadrens enheder effektivt er i stand til at løse pålagte opgaver inden for de givne ressourcemæssige rammer.

Planlægningselementet består ud over lederen af elementet yderligere af 1 taktisk officer og én seniorsergent.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø, hvor du vil få gode faglige udfordringer. Du vil blive disponeret for en meget bred opgaveportefølje, der vil kunne udvikle din generelle viden om Søværnets virke og samtidig give dig et netværk på tværs af myndigheder, som du vil kunne bygge videre på senere hen i din karriere.

Din primære opgave bliver at varetage den operative planlægning i forbindelse med opkøring, øvelser og indsættelse af 2. Eskadre enheder. Det overordnede formål er at styrkeproducere enhederne frem mod NATO-beredskaberne herunder sikre den vedligeholdende træning gennem vartningen af eskadrens AKOS.

Du vil ydermere få en central rolle i de planlægningsgrupper, der har ansvaret for klargøring af enhederne inden en indsættelse eller deployering i INTOPS-regi. Dette sker i bred koordination mellem mange eksterne myndigheder og interne kapaciteter. Du vil derfor opleve at få en stor indsigt i NIV III såvel som NIV II arbejdsgange.

Planlægningselementet bistår tillige den øvrige sagsbehandling i operationsafdelingen. Ud over selve sagsbehandlingsopgaverne vil du virke som elementleder, og refererer direkte til Chefen for Operationsafdelingen. Som elementleder har du personaleansvar for elementets 2 øvrige medarbejdere.

Du skal forvente et afvekslende job, hvor du lejlighedsvis skal deltage i koordineringsmøder, planlægningskonferencer mv. Du skal derfor forvente omkring 10-15 dage/år væk fra kontoret.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar og det er effekten af dit arbejde, der tæller. Eskadren er således fleksibel omkring rammerne for hjemmearbejdsdage.
Om dig
Det forventes, at du:

Har en solid operativ baggrund som taktisk officer. Det vil være en fordel, hvis du har haft sejlende tjeneste i søværnets store enheder.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være i stand til at iværksætte løsninger af elementets opgaver.
Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling.
Du er udadvendt, struktureret, pragmatisk og har gode samarbejdsevner.
Du er analytisk og selvstændigt tænkende, og du formår med udpræget helhedsforståelse at identificere de afgørende elementer i en opgave.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos nuværende stillingsindehaver, 2E-ST-OP101, kaptajnløjtnant Niels Christian Larsen på tlf.: 728 54251. Efter 02 APR tilsvarende til Chefen for Operationsafdelingen, OK Henrik Stilling på 2E-ST-CHOP eller tlf.: 728 54250. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. juni 2024 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

15.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent