Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Fuldmægtig til team der arbejder med forebyggelse af krænkende adfærd i Forsvaret


Fuldmægtig til team der arbejder med forebyggelse af krænkende adfærd i Forsvaret

Er du optaget af et højt fagligt niveau i arbejdet med facilitering, undervisning og ledelses- og organisationsudvikling, og drømmer du om at indgå i en enhed, der yder praksisnær støtte og rådgivning til Forsvaret, så er du måske vores nye kollega på Forsvarsakademiet, Institut for Ledelse og Organisation.
Om os
Instituttet udvikler og styrker Forsvarets kompetencer til ledelse og organisation. Du bliver del af et spændende institut, som arbejder med varierede opgaver inden undervisning, forskning, formidling og ledelses- og organisationsudvikling på højt niveau. Vores dygtige lærere underviser på diplom- og masteruddannelser og efteruddannelseskurser, lige fra den yngste leder til Forsvarets øverste chefer. Instituttet giver enkeltpersoner og grupper, f.eks. Forsvarets chefer og myndigheder, adgang til forskningsbaseret viden om ledelse- og organisationsudvikling i militær sammenhæng og medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis, og at erfaringer fra praksis nyttiggøres ved udviklingen af det teoretiske grundlag.

Det teoretiske afsæt er baseret på forskning og erfaringer med militær ledelse og organisation. Vi ser organisationer og processer i organisationer som potentielt komplekse og har tillige et helhedsorienteret og relationelt perspektiv på ledelse i spændet mellem fornyelse og stabilitet og mellem relationer og resultater. God ledelse i Forsvaret er bekrevet i Forsvaret Ledelsesgrundlag og bygger på en antagelse om, at ledelse altid foregår i en balancering mellem flere ofte modsatrettede krav, forventninger og logikker.

Vi er placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro. Vi er en enhed, som arbejder sammen om at skabe stærke løsninger. Vi har et godt sammenhold og der er mange erfarne kolleger, som er interesserede lyttere og sparringspartnere, når en sag skal vendes. Hverdagen er varieret, og vi har fleksible arbejdsforhold. Vi har et fagligt miljø, hvor vi som oftest både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis
Om stillingen
Som fuldmægtig indgår du indledningsvist i et team, der på vegne af Forsvarschefen, arbejder med en særlig indsats, som skal klæde Forsvarets i alt ca. 15.000 chefer, ledere og ansatte på til at forebygge og håndtere sager om krænkende adfærd og på at skabe en varig kulturforandring på Forsvarets mange arbejdspladser.

Teamets hovedopgave er at udvikle og udrulle årlige træningsforløb på flere organisatoriske niveauer, fra topchefer til officerer, sergenter og konstabler. Alle Forsvarets civilt ansatte gennemfører også de årlige træningsforløb. På tværs af organisatoriske niveauer fokuserer træningsforløbene på et fælles tema ”Stærke arbejdsfællesskaber”, hvor der arbejdes med psykologisk tryghed, bias bevidst ledelse, inklusion, der skal bidrage til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø på Forsvarets arbejdspladser. Du kommer også til selv at skulle facilitere sessioner for chefer og medarbejdere.

Teamets øvrige opgaver bl.a. består i at få indsatsens emner institutionaliseret på relevante uddannelser; i første omgang på instituttets egne uddannelser og kurser, og sekundært på Forsvarsakademiets store udbud af uddannelser og kurser og til slut på uddannelser og kurser ved andre kursusudbydere i Forsvaret.

Teamet bidrager også med at uddanne og støtte lokalt udpegede facilitatorer, der i praksis gennemfører træningsforløbene ved Forsvarets myndigheder. Desuden samarbejder temaet med dygtige kommunikationsmedarbejdere om at informere bredt om indsatsen til Forsvarets ansatte.
Endvidere bidrager teamet med at indsamle ledelsesinformation om indsatsens fremdrift og omsætte den viden til egentlig rapportering til Forsvarets topchefer. Sidst men ikke mindst yder teamet supervision til facilitatorer, chefer og medarbejdere om indsatsen.

Teamet referer til sektionschefen, der er projektleder på indsatsen og som koordinerer indsatsens mange delprojekter. Forsvarsakademiet referer til Forsvarskommandoen/Forsvarschefen om indsatsens fremdrift.

Når den særlige indsats afsluttes medio 2025, vil du få en central rolle i at indarbejde erfaringer og viden fra den særlige indsats i de udviklingsprojekter, som instituttet deltager i vedrørende Forsvarets HR- og ledelseskoncepter. Derved er det planen, at du efter den særlige indsats kommer til at indgå i det team i instituttet, der har ansvar for at udvikle HR- og ledelseskoncepter, værktøjer og lign. til Forsvaret.

Du bliver i instituttet en del af et større fagfællesskab, som over en bred vifte arbejder dedikeret med undervisning, forskning, formidling og ledelses- og organisationsudvikling.

Vi er kendt for at gøre en forskel, når vi yder professionel og faglig støtte til Forsvarets chefer - alt sammen fra et stærkt arbejdsmiljø, hvor forskning, uddannelse og udvikling integreres i vores faglige fællesskab. Du bliver med andre ord en del af et spændende institut, som arbejder med ledelses- og organisationsudvikling på højt niveau, og mere specifikt i et team, der er dedikeret til forebyggelse og håndtering af krænkelser og på at skabe en varig kulturforandring i Forsvaret. Det er en opgave, der har højeste prioritet i Forsvaret.
Om dig
Vi forestiller os, at du er en god holdspiller med praktisk erfaring med udviklingsprojekter inden for organisation eller arbejdsmiljø. Du er vant til at tale med og udvikle mennesker på alle niveauer.
Vi forventer, at du både kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå som holdspiller i faglige fællesskaber. Formentlig er du som os optaget af at hjælpe organisationer med at skabe godt arbejdsmiljø gennem bl.a. diversitet, inklusion og psykologisk tryghed. Vi ser gerne, at du har erfaring med facilitering, læring i større organisationer, kulturforandringsprocesser og større transitioner.
Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og karriereudvikling i instituttet og på Forsvarsakademiet.

Din baggrund:
Du har stor interesse for og erfaring med sammenhængen mellem ledelse, psykisk arbejdsmiljø
og det at opbygge trygge arbejdsfællesskaber.

Vi forestiller os, at du enten kommer fra et spor i ledelse eller et spor som handler om psykisk arbejdsmiljø.
Vigtigt er det, at du sætter pris på udvikling af læringsaktiviteter, facilitering, undervisning og rådgivning.

Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, fx organisationspsykolog, og relevante efteruddannelser, som dokumenterer et solidt fagligt udgangspunkt.

Du har erfaring med udvikling af organisationer og ledelse fra en offentlig organisation.

Du har erfaring som underviser/oplægsholder. Du er vant til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre
undervisning og oplæg på alle niveauer i en organisation.

Du er indstillet på, at der i perioder kan være en rejseaktivitet forbundet med stillingen, herunder tjenestebesøg til enheder i nationale og internationale operationer.

Hvis du kan se dig selv i det, så tilbyder vi dig et spændende og fagligt udviklende job i et stærkt fagfællesskab, der med stor energi understøtter ledelses- og organisationsudvikling i en vigtig og relevant samfundsinstitution, der netop ser god ledelse som et professionelt kendetegn.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Institutchef Vilhelm S. Holsting på mail: VIHO@fak.dk eller telefon.. 72817562 eller sektionschef Allan Møller-Petersen på mail: ALMO@fak.dk, eller telefon 21902000
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2024 eller snarest herefter. Dog venter vi gerne på den helt rette ansøger. Ansøgningsfrist er den 14. april 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn.

Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

15.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent