Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Artilleriofficer til G5 ved Multinational Division North (Slagelse eller Riga, Letland)


Artilleriofficer til G5 ved Multinational Division North (Slagelse eller Riga, Letland)

Kan du se det spændende i ildstøttetjeneste og skarp operativ planlægning på det højeste taktiske niveau og en opgave, der er højaktuel og relevant?

Hvis ja, så har du her muligheden for at blive en del af et professionelt og velfungerende team, der har arbejdsglæde og personlig udvikling i fokus, mens vi bidrager substantielt til NATOs opgave med afskrækkelse af og ultimativt forsvaret mod Rusland.
Om os
Multinational Division North (MND N) er en operativ division, der har til formål at medvirke til afskrækkelse af et angreb på Europa og bidrage til NATOs forsvar af Letland og de baltiske lande. Divisionen indgår i NATOs styrkestruktur og har hovedkvarter i Adazi i Letland (lidt nord for Riga) og i Slagelse i Danmark.

MND N gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland og kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, hvilket er nødvendigt i forhold til divisionens unikke opgave, forsvaret af Letland og de baltiske lande.

Divisionen er en multinational enhed med p.t. 13 lande, der samarbejder tæt og indgående med nationale lettiske myndigheder og enheder, samt foresatte myndigheder i NATO om den operative opgaveløsning. Hertil kommer, at divisionen også samarbejder med enheder og bidrag fra andre NATO-lande, når de i kortere eller længere perioder er udstationeret i Letland.

Divisionen udvikler sig selv som troppeenhed og vi går gerne forrest med udvikling af nye tiltag inden for føring, ledelse, HR, logistik, ildstøtte m.v. Uanset om tjenesten foregår fra Slagelse eller Adazi, udgør det multinationale miljø rammen for spændende udfordringer og stærke relationer.
Om stillingen
Planlægningscenteret ved MND N omtales til dagligt som G5. Chefen er en dansk oberstløjtnant, hvis nærmeste chef er en britisk oberst, der fungerer som Deputy Chief og Staff (Plans). Kerneopgaverne ved G5 er divisionens landmilitære operationsplanlægning, udvikling og vedligeholdelse af taktisk SOP/SOI, divisionens udvikling som landmilitær kapacitet samt bidrag til doktrinudviklingen i Danmark.

I G5 bliver du en del af et team, hvor kulturen afspejler en stærk faglig professionalisme, fokus på personlig udvikling samt viljen til at løfte ansvaret for Divisionens samlede mission. Vi arbejder aktivt med vores korpsånd og gør os umage for at pleje kammeratskabet og have det sjovt sammen, når vi er på arbejde. Derudover har vi fokus på ”work-life balance”, hvilket kommer til udtryk gennem en fleksibel tilgang til at planlægge arbejdet, så der er plads til familie, små børn og fritidsliv.

Du bliver den primære Artillery Planner og dermed stabens primære subject matter expert (SME) inden for Artillery support. Din funktion er forankret i et tværfagligt Joint Fire Support Team, der ud over dig omfatter SME inden for Air Support, Aviation Support, Air Defence og Targeting, men du vil til daglig referere til ACOS G5.

Din primære opgave bliver taktisk ildstøtteplanlægning på divisionsniveau, sagsbehandling til støtte for ledelsen i et to-stjernet NATO hovedkvarter og udviklingsarbejde inden for doktrin og procedurer relateret til ildstøttetjenesten. Som den eneste SO Arty i fredstidsorganisationen, vil du til tider blive afgivet til støtte for det taktiske operationscenter (TOC).

Du deltager som underviser i forbindelse med Battle Staff Training, som er uddannelse af Crisis Establishment samt Functional Area Training, der er uddannelse af MND N dispositionsenheder. Sidstnævnte involverer også årlige funktionsrelaterede drøftelser ved både MNC NE og dispositionsenheder. Derudover vil du selv deltage i relevante seminarer, der gennemføres i rammen af MNC NE, Framework Nations eller NATO i øvrigt.
Om dig
Du er kaptajn M321 eller major M322 og har gennemført Føringskursus for kaptajner (eller tilsvarende). Du har været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, og det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med taktisk planlægning – eksempelvis ved en bataljons- eller brigadestab. Evnen og viljen til at lære er vigtigere end din tidligere erfaring med taktisk planlægning i en operativ stab.

Det er også en fordel, hvis har været udsendt i en international mission eller har gjort anden tjeneste, hvor du har haft kontakt med multinationale samarbejdspartnere – eksempelvis i forbindelse med international stabstjeneste.

Det er ej heller afgørende for os, om du er relativt ung eller er en mere erfaren officer. Hvis du har gode samarbejdsevner og et løsningsorienteret mindset, så har du fat i den lange ende.

Er du en ambitiøs officer, vil du erfare, at divisionen er et sted med god mulighed for at udvikle sig som operativt tænkende officer – samt udvikle et bredt operativt netværk både i et dansk og multinationalt perspektiv. Skulle det have din interesse, så er det værd at bemærke, at tjenesten i G5 ved MND N leverer et godt grundlag og muligheder for optagelse på og gennemførsel af Operations-og Føringsuddannelsen
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret

Stillingen er enten placeret i MND N HQ W eller MND N HQ E, hvorfor dit faste tjenestested vil være enten Slagelse eller Adazi, Letland. Dit ønske om tjenestested ved en eventuel ansættelse bedes anført i ansøgningen.

Ved udstationering, med fast tjenestested Adazi gælder følgende : Placeres stillingen i Adazi, sker det i form af en udstationering med mulighed for at medbringe familien i indtil 3 år og med mulighed for evt. forlængelse i yderligere et år.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Ved fast tjenestested Slagelse gælder følgende :
Placeres stillingen i Slagelse, sker det på almindelige ansættelsesvilkår.

Følgende er gældende ved både fast tjenestested i Adazi og Slagelse.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmelig, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale
operationer, samt bestå forsvaret sprogtest til niveau 3-3-3-3.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten chefen for G5, OL Jacob Palmer Bjerborg på jacob.bjerborg@reach.nato.int eller tlf.: +45 4048 3612, eller Lederen af Operational Planning Team 1, MJ Thomas Christensen på thomas.christensen@reach.nato.int eller på tlf.: +45 2541 5988.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Tine Valentin Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf.: 3266 5768.

Ansøgningsfrist er 14. april 2024.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 16 og/eller 17.
Stillingen er til besættelse pr. 1 juni 2024, eller snarest muligt derefter.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

15.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent