Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faginstruktør til HRU kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive


Faginstruktør til HRU kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive

Vi søger faginstruktør (SG), der har lyst til at være omdrejningspunktet for uddannelse ved HRU KMP.

Om os
HRU kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling, to HRU delinger og i perioder er der fire HRU delinger.

Ved HRU kompagniet uddanner vi konstabel elever (KSE). Der bliver uddannet i grundlæggende almene militære fag og fag der indgår i grundlæggende ingeniøruddannelse.

Ud over den faglige uddannelse lægger vi også stor vægt på at udvikle KSE til at indgå i ingeniørregimentets professionelle enheder, ved at give dem ansvar og tage ejerskab for løsning af opgaven.

Vi udviser stor tillid til hinanden og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle. I kompagniet har vi en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist. Vi lægger vægt på en god omgangstone imellem alle kompagniets ansatte.
Om stillingen
I HRU har vi et team af tre til fem faglærer, som du vil komme til at blive en del af. Teamets primære opgave er at levere god og struktureret uddannelse til KSE og SG, der kommer direkte fra HBU.

Som faginstruktør i HRUKMP bliver du instruktøransvarlig for et eller flere af vores ingeniørfag, herunder landminetjeneste, hindretjeneste, sprængningstjeneste, vej- og brotjeneste og ingeniørrekognoscering.

Derudover bliver du ansvarlig for en eller flere af vores øvelser og skydeperioder. Du vil bliver omdrejningspunktet for uddannelse.

Stillingen bærer præg af, at du vil kunne få mulighed for at fordybe dig i faget og kan sætte dit personlige præg på undervisningen.

Derudover vægter vi ekstern undervisning højt, så du skal være indforstået med at dine kompetencer kan komme resten af Ingeniørregimentet til gode.

Dette kunne indebære undervisning på kurser osv.
Det vil være muligt selv at planlægge din arbejdsdag og dine bindinger vil primært ligge i de perioder, hvor de fag du er ansvarlig for bliver afholdt.

Det betyder, at du nødvendigvis ikke følger KMP arbejdsrytme og selv er ansvarlig for at målet bliver nået.
Om dig
Du er en engageret sergent, der brænder for uddannelse og vægter faglighed højt.

Du har måske stiftet familie eller det er ved at være ovre med de dage, hvor det var spændende at tage på øvelse i tide og utide eller at ligge i en våd og kold sovepose.

Du kender øvelseslisten otte måneder frem og du kan selv styre dine hverdag, idet du vil vide, hvad der forventes af dig.

Vi ser gerne, at du har gennemført IGR 201, Føringskursus I for mellemledere ved IGR og hvis ikke skal du være indstillet på at gennemføre kurset.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand Seniorsergent Mads Kjær Grønbæk på telefon 51 84 14 85 eller mail IGR-2B-801A@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

15.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent