Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Praktikant søges til Vedligeholdelsessektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen


Praktikant søges til Vedligeholdelsessektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen

Er du dygtig til at gennemskue komplekse sammenhænge og udarbejde strategier? Ønsker du at engagere dig i forbedringen af Vedligeholdelsesafdelingen under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og medvirke til koordinering af vedligeholdelsesprojekter over hele landet? Så skal du søge stillingen som praktikant i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager bygherreansvaret og driften af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer i hele Danmark og Grønland. Vedligeholdelsessektionen har en central placering i organisationen og yder støtte til Vedligeholdelsesafdelingen internt og opadtil til ledelsen.

Vedligeholdelsessektionen er organisatorisk placeret i Vedligeholdelsesafdelingen, der består af cirka 130 medarbejdere fordelt over hele landet. Til dagligt holder vi til på Hjørring Kaserne.
Vedligeholdelsessektionen består lige nu af otte medarbejdere, og den centrale opgave er at have overblik over de mange bygningsvedligeholdelsesprojekter, der udføres i Forsvaret, samt at tilvejebringe sags- og beslutningsoplæg med henblik på udvikling og effektivisering af hele Vedligeholdelsesafdelingen.
Om stillingen
Vi tilbyder en spændende praktikstilling i et engageret team med en uformel tone, hvor du får mulighed for at bidrage til den samlede opgaveløsning i Vedligeholdelsesafdelingen. Du får indsigt i en bred vifte af spændende opgaver, hvor du kan bringe din viden i spil og udvikle din faglighed i samspil med resten af teamet.

Samarbejde er et nøgleord i Vedligeholdelsessektionen. Du får gode og engagerede kollegaer, som spiller hinanden gode og som altid står klar med en hjælpende hånd.
Vi stræber efter at skabe et praktikforløb, der tillader dig at tilpasse dine arbejdsopgaver i overensstemmelse med dine interesser.

Dine opgaver vil omfatte flere af nedenstående:
• Økonomiopfølgning ifm. vedligeholdelsesprojekter.
• Bidragsyder til udvikling af interne processer og porteføljestyringsmodellen i Vedligeholdelsesafdelingen.
• Opgaver relateret til udvikling af bygningssynsteamet.
• Bidrage til daglig sagsbehandling af den samlede portefølje.
• Håndtering og koordinering af afdelingens mailpostkasse.
• Løbende ledelsesbetjening.
• Medvirken i diverse mødefora.
• Researchopgaver og ad. hoc. opgaver.
Om dig
Du er i gang med en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, f.eks. cand.scient.adm., cand.scient.pol., cand.merc. eller lignende.

Vi forventer, at du er klar til at engagere dig i et selvledende team, som præges af positivt samvær og ligeligt samarbejde. Det er vigtigt for os, at du kan bevare fokus og kan tilpasse dig til forskelligartede arbejdsopgaver, og at du har interesse i at udvikle de nuværende arbejdsgange, hvis du ser muligheder for dette. Du samarbejder godt og trives med at arbejde struktureret. Du besidder en god IT-forståelse og formår effektivt at tilegne dig nye systemer samt værktøjer.

Ved at blive praktikant hos os får du
• Kendskab til arbejdet i en statslig styrelse.
• Indblik i et arbejde i Forsvaret, hvor du får kendskab til projekter, som du ikke kan arbejde med andre steder i Staten.
• Mulighed for udvikling af faglige og personlige færdigheder.
• Løbende vejledning og et engageret team, som er indstillet på at give dig det bedste praktikforløb.
Ansættelsesvilkår
Hvis du vil vide mere om praktikforløbet, er du velkommen til at kontakte: Fuldmægtig Kia Møller Nielsen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på telefon 5146 5334 eller mail: FES-VHS-SP06@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Eva Dobronyi Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9583 eller FPS-EDJ@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 17. april 2024. Samtaler afholdes løbende, dog senest d. 23. april 2024.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt inkl. frokostpause. Praktikken starter den 1. september 2024 og løber til og med den 31. januar 2025. Vi kan justere ansættelsesperiodens tidsramme for den ideelle kandidat. Der er mulighed for studiedage til udarbejdelse af en eventuel studieopgave. Praktikperioden giver mulighed for både efterårsferie og juleferie.

Praktikforløbet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ulønnet, og det er en forudsætning for stillingen, at du får praktikforløbet godkendt af dit studie.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af karakterbevis/studiejournal. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes i PDF-format.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele praktikperioden. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed optimerer opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Vi støtter og servicerer militære og civile myndigheder under Forsvarsministeriet. Vores opgave er at levere og udvikle attraktive fysiske rammer, som er nødvendige for deres daglige virke. Vi bygger nyt, vedligeholder, driver kantiner og gør rent på tjenestesteder i hele landet. Vi har på vegne af Forsvarsministeriets koncern ansvaret for det grønne område, der blandt andet omfatter miljø, energi og naturpleje.

Vores hovedkontor er i Hjørring, men vi har medarbejdere i hele landet. Vi er i alt 1600 ansatte, der tæller både civilt og militært ansatte. Vi er en organisation baseret på stærke fagfællesskaber, og vi prioriterer det tværgående samarbejde højt.
Vi har ansvaret for over 600 lokationer spredt ud over hele Danmark. Vi administrer over 6000 bygninger og forvalter øvelsesområder, der samlet set er på størrelse med Mors.

Vi bygger og vedligeholder i år for knap en milliard og er blandt andet bygherre på store projekter som campus til de nye F35-kampfly.

Læs mere på www.ejendomsstyrelsen.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

17.04.2024

Indrykningsdato

12.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent