Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Specialarbejder til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Korsør


Specialarbejder til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Korsør

Er du klar til at tage del i spændende opgaver inden for radar, ildledelse og electronic warfare? Radarværkstedet i Korsør søger en engageret og kvalitetsbevidst specialarbejder, der er motiveret til at give en hånd med i de mange udfordrende opgaver, vi løser.
Om os
Radarværkstedet har ansvaret for vedligeholdelse, reparation, modifikation, opgradering og systemopdatering inden for Radar, Ildledelse, og Electronic Warfare på søværnets land- og skibsbaseret materiel samt flyvevåbnets landbaserede radarsystemer. Radarværkstedet består af et værksted i Korsør og et filial værksted i Frederikshavn, som i tæt samarbejde løser de opgaver, som kommer inden for værkstedets opgaveportefølje.

Værkstedet består af erfarne og engagerede kolleger, som du altid kan sparre professionelt med.

Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone. Selvom vi har travlt, har vi fokus på work-life-balance og kan tilbyde betalt frokostpause, flekstidsordning samt kaffe/the og frugtordning. Forsvaret har en god personalepolitik, med gode vilkår for medarbejdere i alle aldersgrupper.
Om stillingen
Du vil få en travl hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen samt udvikling af den enkelte medarbejder.

Assistere værkstedets medarbejdere med udøvelse af værkstedets opgaver, herunder assistance med Installation og idriftsætning af diverse systemer i skibe, på land m.v., samt almindeligt brugervedligehold af værkstedets materiel.

Varetage den daglige drift og bruger vedligehold af værkstedets renseri, herunder afrensning af komponenter.

Udfører transport opgaver, herunder afhentning af reservedele internt og eksternt.

Oprydning og daglig renholdelse af værkstedet.

Bistå med opfølgning af datablade og ajourføring af kemiskabe.

Indgå som reserve på diverse mastklatrings opgaver, hvorfor det kræves, at du kan bestå kurset evakuering og redning i højder, samt kunne helbredsgodkendes til masteklatring.

Forfaldende opgaver indenfor for det til enhver tid gældende virkeområder for værkstedet.

Der må forventes rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over hele Danmark, hvorfor gyldigt kørekort, til kategori B, er en forudsætning.

Du får mulighed for at komme med løsningsforslag, og fagligt drøfte med værkstedets ledelse, hvordan man bedst muligt dækker brugernes behov.
Om dig
Vi søger en medarbejder, der sætter en ære i høj faglighed, og er god til at samarbejde på mange fronter. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør. Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Du skal være god til at bruge dine hænder og kunne komme med gode inputs. Vi forventer at du udfører tildelt arbejde målrettet, med stor kvalitet og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter. Du skal være klar til at tage initiativ, forfølge din nysgerrighed og have motivationen til at forbedre dine evner inden for et service- og løsningsorienteret arbejde.
Du har erfaring med IT på brugerniveau.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til i henhold til gældende organisationsaftale for Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) og fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S).

Basislønnen som uddannet ejendomsserviceteknikker er 26.081,55 kr. pr. måned. Har du ikke en relevant faglig uddannelse, sker ansættelsen som specialarbejder med en basislønnen på 23.637,96 kr. pr. måned.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge (inkl. frokostpause). Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Tobias Dietz på telefon 6137 3806 eller Chef for Vedligeholdelsesområde Korsør, Orlogskaptajn Mads Seidler på telefon 7282 2501.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Sanggaard Kristensen.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

12.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent