Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til 3. HBU kompagni ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Forsyningshjælper til 3. HBU kompagni ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Vil du arbejde med forsyningstjeneste ved et uddannelseskompagni? Brænder du for at være en del af en fast kadre, der er med til at uddanne og træne den næste generation af gardere såvel som gruppeførere ved Den Kongelige Livgarde såvel som i Hæren? Så er det måske dig vi mangler i 3 KMP.
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier; ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater til varetagelse af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

3 Kompagni består af en fast kadre på ca. 45 mand og der indkaldes ca. 200 værnepligtige på tre indkaldelser om året. Det indebærer bl.a., at der skal holdes ferie og gennemføres afspad-sering løbende gennem de enkelte hold, idet der aldrig holdes virksomhedslukket som i andre enheder.

Vores målsætning er at uddanne værnepligtige soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i rammen af Vagtkompagniet. Vi forventer derfor, at vores faste kadre er selvstændige, initiativrige, ordentlige og sætter faglighed højt.

Kompagniet har to primære uddannelsesmål:
1. at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer mv.
2. Gennem Hærens Basisuddannelse (HBU), at bibringe den værnepligtige de grundlæggen-de færdigheder som soldat med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Vi lægger vægt på videre- og efteruddannelse af den faste kadre, så man er godt rustet til et eventuelt videre tjenesteforløb i f.eks. stående reaktionsstyrke (SRS) eller på en af Forsvarets skoler.
Om stillingen
Kompagniets forsyningssektion er organiseret med en sektionsfører og to forsyningshjælpere. Forsyningssektionens virke er forudsætningsskabende for, at kompagniet kan løse sine opgaver under uddannelsen af de værnepligtige.

Som forsyningshjælper i kompagniets forsyningssektion vil du have mange praktiske, såvel som administrative opgaver, herunder i DeMars. Dine opgaver vil blandt andet bestå af, men ikke være begrænset til:
- Bestilling, håndtering og udlevering af forbrugsmateriel, ammunition og lignende til støtte for kompagniets uddannelse, skydebanedage og øvelser.
- Støtte sektionsføreren og ajourføring af kompagniets beholdningsregnskaber.
- Have ansvaret for drift og vedligeholdelse af sektionens køretøj.
Du skal kunne arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret i hverdagen.
Om dig
Du er konstabel, og har forrettet tilfredsstillende tjeneste ved din tidligere/nuværende enhed. Du søger nye udfordringer og en anderledes, varieret hverdag.

Som forsyningshjælper vil du få muligheden for, at erhverve kvalifikationer og kompetencer, som har fokus inden for den logistiske søjle i Forsvaret og Forsvarsministeriet. Du vil ligeledes have muligheden for, at søge optagelse på uddannelsen som Lager- og Logistikoperatør.

Afhængig af de kvalifikationer og kompetencer du besidder, når du ansættes i stillingen, vil du skulle forvente en del uddannelses- og kursusaktivitet over de første 12 til 18 måneder af din tjeneste ved kompagniet.

Har du tidligere forrettet tjeneste i internationale operationer generelt, eller tjeneste som forsynings-/depothjælper ved anden enhed under enten Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse eller ved Stående Reaktionsstyrke vil dette være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesfor-løbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalings-mand Henrik Bager på telefon 2555 1319 eller på mail: LG-2B-301A@MIL.DK eller
forsyningsbefalingsmand Christian Nell Pedersen på telefon 2383 1603 eller på mail LG-2B-302A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9696 eller mail FPS-MES@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. april 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2024 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt re-giment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev op-rettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

12.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent