Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Teknikofficer til Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN


Teknikofficer til Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN

• Er du teknisk officer med gode faglige og ledelsesmæssige kompetencer?
• Har du lyst til, sammen med din tekniske division, at tage et selvstændigt ansvar for skibets drift og vedligehold?
• Du er ikke bange for en fast tørn med 8 ugers sejlads ved Grønland efterfulgt af 8 uger fri?
• Er du en erfaren premierløjtnant med kompetencer til højere funktionsniveau, kaptajnløjtnant alternativt orlogskaptajn?

Så har du her muligheden for et udfordrende og udviklende job i sejlende tjeneste.
Om os
Sejlads ved Grønland byder på både faglige udfordringer og store naturoplevelser. Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en større enhed. Vi er en lille besætning på 21 m/k, med en kort hierarkisk distance fra top til bund og den sejlende tørn gør, at vi har et rigtig godt kendskab til hinanden. De 2 besætninger skiftes rundt ud fra individuelle skifteplaner, så selvom vi strukturelt er inddelt i 2 hold, ser vi os selv som én samlet besætning.

Sejlende tjeneste på KNUD RASMUSSEN er kendetegnet ved en høj grad af planfastholdelse, med en normal tørn på 8 uger ude og 8 uger hjemme. Du kan således planlægge din tjeneste og frihedsafvikling op til ét år frem i tiden. Kursusaktivitet og uddannelse planlægges i samråd med dig, skibschefen og 1. eskadre.

KNUD RASMUSSEN undergår for tiden en større opgradering i Frederikshavn. Den første del af opgraderingen forventes afsluttet maj/juni 2024, hvorefter KNUD RASMUSSEN indsættes under Arktisk Kommando frem til efteråret 2024. I vinterhalvåret 2024/25 gennemføres den afsluttende del af opgraderingen og skibet indsættes atter ved Arktisk Kommando.
Om stillingen
Teknikofficeren (TKO) er leder af KNUDs tekniske division, som ud over dig består af én befalingsmand og fem faglærte. TKO er:
- Overordnet ansvarlig for skibets samlede materielvedligeholdelse, reparationer, installeringer og havariudbedringer.
- Ansvarlig for forsyningstjenesten, divisionens operative beredskab, divisionens uddannelse og sagsbehandler inden for teknik, miljøberedskab og arbejdssikkerhed.
- Skibschefens nærmeste rådgiver på materielområdet og inden for havaritjenesten.
- En del af landlovsvagten som vagthavende befalingsmand på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.

Operationsområdet og sejladsmøsntret udfordrer både skib og mandskab men også den logistiske støtte fra Danmark, hvilket stiller ekstra krav til skibets materielmæssige stand. Vi sætter en ære i at holde en høj standard inden for alle former for vedligehold og det forventes at du er detaljeorienteret og bakker op om samme høje standard.
Som TKO bliver du chef for den tekniske division ombord og et medlem af skibsledelsen. Vi tillægger det stor værdi, at du kan indgå i begge arbejdsområder og at du aktivt søger et ansvar, som både kan være et fagligt og socialt ansvar.

”Vi tilbyder”
- Et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
- Et behageligt arbejdsmiljø med en uformel tone og en meget flad ledelsesstruktur
- En arbejdsplads med tætte relationer og et godt sammenhold
Om dig
Stillingen som teknikofficer kræver uddannelse som maskinmester eller marineingeniør samt en bred teknisk og ledelsesmæssig erfaring, gerne fra andre enheder i Søværnet. Hvis du ikke er udnævnt kaptajnløjtnant forventes det, at du som et minimum, har kompetencer til og kan godkendes til dette funktionsniveau.

Teknikofficeren skal kunne arbejde selvstændigt, være fagligt stærk og kunne sparre med sig selv, da du er den eneste tekniske officer om bord. Du skal være ansvarsbevidst samt kunne lede skibets dygtige og særdeles erfarne maskinbesætning gennem det gode eksempel. Derudover skal du have gode sociale og ledelsesmæssige evner.

Du skal have et solidt kendskab til Søværnets og Forsvarets landbaserede organisation, således at du er i stand til at sikre skibets materielle funktionsstilstand på trods af det isolerede operationsområde og de lange forsyningsveje.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, tandlægestatus samt Forsvarets fysiske basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH KNUD RASMUSEN, KL Christian Aasted Rothly (1EKNUD-CHB@mil.dk / +45 4130 9823). Alternativt Chef for 1. Eskadres Bemandingssektion KL Camilla Juncker, 1E-ST-CHBS@mil.dk, 72 85 32 13

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshævdelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af sø opmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

12.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent