Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Holdfører til Forsvarets Cyberværnepligt i Fredericia


Holdfører til Forsvarets Cyberværnepligt i Fredericia

Vil du være en del af Forsvarets mest specielle værnepligt?
Kan du udføre god mandskabsbehandling og se dig selv arbejde med meget læringsparate og dedikerede unge mennesker? Brænder du for IT og cybersikkerhed – og er du samtidig stærk til at planlægge og koordinere?
Så er du måske vores nye kollega.
Om os
IT teknisk uddannelseselement (ITU) hører under Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen og er en del af Føringsstøtteregimentet (FSR) i Fredericia.

I midten af 2020 blev Forsvarets Cyberværnepligt oprettet og lige siden har ITU haft ansvaret for den tekniske uddannelse og for den daglige ledelse og planlægning af Forsvarets Cyberværnepligt.

Der indkaldes 16 cyberværnepligtige pr. ½ år, som efter bestået optagelsesprøve og gennemført basisuddannelse ved enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet, overføres til ITU, hvor de gennemfører ca. 20 ugers unik IT- og cyberuddannelse.

ITU er endvidere ansvarlige for operativ IT- og IT sikkerhedsuddannelse ved FSR og for andre dele af Forsvaret. Vores egne undervisere står for store dele af undervisningen af både de cyberværnepligtige og de øvrige IT uddannelser.

Vi råder over 9 stillinger, bestående af én leder, IT undervisere, NK Cyberværnepligt og dig som Holdfører.

Vi er dedikerede og specialister på IT og uddannelse, hvor vi som enkelt person og i samarbejde, er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisning. Vi brænder for vores bidrag til FSR operative IT opgaveløsninger, hvorved enhederne får uddannet personel til deres operative IT faglige opgaver.
Om stillingen
Stillingen kræver ikke IT faglig uddannelse, men en vis interesse og indsigt i IT og cybersikkerhed er en fordel. Opgaven som kursusleder og holdfører omfatter bl.a.;

Holdfører-rollen (HF):
Er den primære og centrale figur der skaber og sætter rammerne for de værnepligtiges dagligdag i alle henseender. Du er ansvarlig for delingens moral, disciplin og måden de er sammen på. Du har derfor ”fingeren på pulsen” i delingen og sikrer, i samarbejde med Uddannelseskompagniet og 2. Føringsstøttebataljon, den administration der hører til det at have værnepligtige. Det er også vigtig at kunne holde udviklende samtaler med de værnepligtige, da det gavner både den personlige og faglige udvikling for den enkelte elev.
Du koordinerer og deltager desuden i stueeftersyn og morgenappel, ligesom du vil komme til at gennemføre HF time ugentligt. Du vil være ansvarlig for udarbejdelse af forholdskarakterer, hvor du naturligt og løbende opsamler informationer fra underviserne og fastholder denne viden. Du vil ligeledes stå for planlægning af idræt, hvor målet er at den værnepligtige består Forsvarets basistest. Du vil have en NK, som referer til dig og som du er udviklingsansvarlig for.

Kursusleder-rollen:
Udarbejder og koordinerer AKOS, hvor særligt koordination, bekræftelse af aftaler og opfølgning er i fokus. Udarbejder og koordinerer øvelseslister hvorved det sikres at rette instruktørkapaciteter er til stede. Koordinerer selvstændig med eksterne aktører som fx. Erhvervsskole, FE/CFCS, Global Knowledge i forhold til deres undervisninger og om cyber øvelsen, hvor sammenhæng mellem produkter i rette omfang og indhold til uddannelsen er i absolut fokus.
Du er også ansvarlig for planlægning, koordinering og afvikling af cyberøvelsen, hvor du for god hjælp af de andre instruktører. Øvelsen har til formål at teste de cyberværnepligtige i det stof det har været igennem de sidste 6 måneder og binder en sløjfe på uddannelsen.
Cyber udviklingen går stærkt, der er derfor vigtigt at du hele tiden følger med udviklingen og er klar til at tage strategiske beslutninger, der gavner uddannelsen og udviklingen for cyberværnepligten.

Vi tilbyder en spændende stilling i relativt vide rammer i et miljø som er i konstant udvikling. Værnepligten har mange interessenter og hele Forsvarets interesse.
Du vil få IT fagligt stærke kolleger som også er undervisere på store dele af Cyberuddannelsen. Der er en uformel og humoristisk omgangstone i ITU, hvor der lægges vægt på god trivsel og frihed under ansvar.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent med tjenestealder og potentiale til udnævnelse. Du har en vis indsigt og interesse i IT og cybersikkerhed, men faglig uddannelse er ikke et krav.
Du kan se dig selv som fører og lede de unge Cyberværnepligtige. Du er et godt forbillede og ikke mindst, så har du flair for god ledelse.

Du er stærk i planlægning, samarbejde og styring af opgaver. Du ser det at skabe rum til at andre kan lykkes, lige så væsentligt og interessant som selv at være på ”podiet”. Du trives i et dynamisk miljø, du er en selvstarter og en god afslutter hvor du leverer til tiden. Herudover har du styr på din personlige fremtoning og kan se dig selv som rollemodel, hvor du kendetegnes ved god mandskabsbehandling med et positivt menneskesyn. Endelig er du en teamplayer og du bidrager aktivt til vores fælles trivsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til kontakte sektionschef kaptajn Lotte Gjødsbøl på E-mail: fsr-3b-500a@mil.dk / telefon: 2555 2062 eller nuværende holdfører, seniorsergent Ami Madsen på E-mail: fsr-3b-501D@mil.dk / telefon 5114 8877.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon: 72 81 93 20 eller mail: FPS-JOC@fiin.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2024 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

11.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent