Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Brænder du for en alsidig stilling – så bliv elementleder for vores havarielement ved CMS


Brænder du for en alsidig stilling – så bliv elementleder for vores havarielement ved CMS

Du vil gå gennem ild og vand for, at vi på CMS fortsat kan skabe de skarpeste uddannelser og specialtræning i skibets interne kamp.

Vi er brand dygtige – men vi har brug for dig med indblik i søværnets operative virke, bredt kendskab til, og erfaring med, alle DC-aspekter af skibets interne kamp – og din ekspertviden inden for brandbekæmpelse.
Internationalt samarbejder vi med tilsvarende uddannelsescentre og skoler i Norge og Sverige, og vi bidrager til træningen af Søværnets enheder i regi af DANSARC/DOST.
Om os
CMS understøtter, at Søværnets medarbejdere og Reserven gennem hele karrieren fleksibelt kan udvikle deres viden og kompetencer – så vi alle står forbundne og forpligtet i løsningen af Søværnets opgaver.

Fremtiden bliver mere kompleks og uforudsigelig, og kravene til soldaterne bliver større. Derfor skal vi arbejde agilt i den måde, vi tænker og udvikler uddannelse og træning på.

På CMS uddanner og træner vi Søværnets medarbejdere til at løse unikke opgaver. Vores uddannelser og træning hviler på et stærkt fagligt vidensgrundlag inden for de maritime kerneområder. Størstedelen af aktiviteterne foregår lokalt, hvor vi har specialiserede træningsfaciliter. Når det er muligt, bringes uddannelsen ud til kursisterne, ligesom vi i høj grad understøtter enhedernes træning gennem seariding i rammerne af DANSARC.

CMS er videns- og kompetencecenter, underlagt Søværnskommandoen, geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk og vi er i alt 65 medarbejdere. Vi er ansvarlig for uddannelser og træning inden for en lang række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed med fokus på M100 og M200 funktionsniveauer. Imidlertid henvender vores mange efteruddannelser sig bredt til personel i Søværnet, det øvrige Forsvar og andre offentlige myndigheder.
Om stillingen
Som leder og udvikler af havarielementet, kommer du på hold med 12 andre speciallister, der vægter faglighed, professionalisme og fællesskab højt. Udover gode relationer og et stærkt fællesskab, vil du derfor dagligt i din fagledelsesrolle blive positivt udfordret både fagligt og menneskeligt.

På CMS mener vi, at udvikling, tillid og et trygt arbejdsmiljø er nøglen til succes, hvorfor mulighederne for at du selv kan udvikle dine egne færdigheder og kompetencer vil være centralt i stillingen.
Som elementleder havari bliver dine primære ansvarsområder at være Søværnets SME inden for fagområdet Brand. Det kræver, at du stedse har fokus på at videreudvikle din egen faglighed på området. Og at du i forlængelse deraf kan udvikle elementets medarbejde og ikke mindst de uddannelser, som vi udbyder.

Du skal i tillæg planlægge aktiviteter, uddannelser og kurser, sagsbehandle inden for fagområdet, assistere i forbindelse med sagsfremstilling, tilsikre kompetenceudvikling og anden personaleledelse og levere teoretisk og praktisk brand- og lækage-undervisning til vores kursister - alt sammen med den fornødne fokus på ressourceanvendelsen i forbindelse hermed.
Om dig
Du er seniorsergent, med operativ erfaring fra sejlende enheder der indgår i DANSARC-forløb. Med din baggrund har du et dybt indblik i søværnets operative virke, bredt kendskab til og erfaring med alle DC aspekter af skibets interne kamp – og ekspertviden inden for delelementerne for brand og lækage.

Du bringer din viden og erfaring i spil i dagligdagen, både som leder for kollegaerne og som underviser for kursisterne på vores udbudte uddannelser.

Du er professionel, din ledelsesstil er motiverende, og du formår selvstændigt at igangsætte opgaver og problemløsninger, hvor du som holdspiller inddrager andres erfaringer og synsvinkler.

Det vil være et stort plus, hvis du er indsatslederuddannet i Søværnet og har funktions- og holdlederuddannelse fra BRS/civilt beredskab.

Helbredskrav:
Forsvarets Fysiske Basiskrav
Blåt bevis
Godkendt til røgdykning

Opfylder du kun nogle eller enkelte af ovenstående krav, anbefaler vi dig at søge alligevel. Du vil, under kyndig vejledning, få de rette efteruddannelser og kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn, Hvims.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Brian Boesdal, email: SC-CMS-CHMS@fiin.dk eller telefon 728 55902

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvims, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

06.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent