Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Samarbejds- og løsningsorienteret profil søges som Staff Officer Coordination til G5 ved NATO Multinational Division North (Slagelse)


Samarbejds- og løsningsorienteret profil søges som Staff Officer Coordination til G5 ved NATO Multinational Division North (Slagelse).

Kan du se det spændende i skarp operativ planlægning på det højeste taktiske niveau og en opgave, der er højaktuel og relevant? Er du en målrettet type, der kan strukturere samarbejdsprocesser og få ting til at ske? Hvis ja, så har du her muligheden for at blive en del af et professionelt og velfungerende team, der har arbejdsglæde og personlig udvikling i fokus.
Om os
Multinational Division North (MND N) er en operativ division, der har til formål at medvirke til afskrækkelse af et angreb på Europa og bidrage til NATOs forsvar af Letland og de baltiske lande. Divisionen indgår i NATOs styrkestruktur og har hovedkvarter i Adazi i Letland (lidt nord for Riga) og i Slagelse i Danmark.

MND N gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland og kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, hvilket er nødvendigt i forhold til divisionens unikke opgave, forsvaret af Letland og de baltiske lande.

Divisionen er en multinational enhed med p.t. 13 lande, der samarbejder tæt og indgående med nationale lettiske myndigheder og enheder, samt foresatte myndigheder i NATO om den operative opgaveløsning. Hertil kommer, at divisionen også samarbejder med enheder og bidrag fra andre NATO-lande, når de i kortere eller længere perioder er udstationeret i Letland.

Divisionen opretholder og vedligeholder divisionens efterretningsmæssige og operative situationsbillede, så divisionen kan føre i forhold til situationens udvikling. Divisionen gennemfører uddannelses- og øvelsesvirksomhed for affilierede brigader, så enheder under divisionens kommando er godt samarbejdet.

Divisionen udvikler sig selv som troppeenhed og vi går gerne forrest med udvikling af nye tiltag inden for føring, ledelse, HR, logistik, ildstøtte m.v. Uanset om tjenesten foregår fra Slagelse eller Adazi udgør det multinationale miljø rammen for spændende udfordringer og stærke relati-oner.

Om stillingen
Planlægningscenteret ved MND N omtales til dagligt som G5. Chefen er en dansk oberstløjtnant, hvis nærmeste chef er en britisk oberst, der fungerer som Deputy Chief og Staff (Plans). Kerneopgaverne ved G5 er divisionens landmilitære operationsplanlægning, udvikling og vedligeholdelse af taktisk SOP/SOI, divisionens udvikling som landmilitær kapacitet samt bidrag til doktrinudviklingen i Danmark.

I G5 vil du blive del af et team, hvor kulturen afspejler en stærk faglig professionalisme, fokus på personlig udvikling samt viljen til at løfte ansvaret for Divisionens samlede mission. Vi arbejder aktivt med vores korpsånd og gør os umage for at pleje kammeratskabet og have det sjovt sammen, når vi er på arbejde. Derudover har vi fokus på ”work-life balance”, hvilket kommer til udtryk gennem en fleksibel tilgang til at planlægge arbejdet, så der er plads til familie og fritidsliv.

I G5 kommer du til at være en del af et spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer. G5 er fordelt på de to geografiske dele af hovedkvarteret, og vi består af officerer og befalingsmænd fra en række lande. Du vil blive en del af det operative planlægningsteam, der er placeret i Slagelse, men der være rejseaktivitet til hovedkvarterets østlige del i Letland samt til korpshovedkvarteret i Stettin, Polen. Der kan for nuværende forventes op til 30 rejsedage i resten af 2024, idet rejsedagene som udgangspunkt er fastlagt med mindst tre måneders tidshorisont. Til daglig er det opgaverne, der styrer arbejdstiden, hvorfor du vil opleve fleksibilitet i forhold til mødetider og hjemmearbejde – så længe opgaverne leveres til fastsatte frister.

I fredstid vil dine opgaver blandt andet omfatte støtte til skarp operativ planlægning, herunder intern og ekstern koordination relateret til udarbejdelsen af planlægningsprodukter og den operative plan. I krise, konflikt, krig og på øvelser vil du indgå som Staff Officer Coordination i det ene af to planlægningshold i divisionens planlægningscenter (G5), hvor kerneopgaven er at planlægge divisionens kommende operationer i rammen af chefens hensigt. Dine opgaver vil i den sammenhæng primært bestå i at koordinere med divisionens naboer og foresatte myndigheder på vegne af planlægningsholdet. Derudover vil du, på vegne af lederen af planlægningsholdet, sørge for, at holdets medlemmer leverer deres produkter til tiden og i det befalede format. Du vil stå for udformningen af den operative synkroniseringsmatrix, hvorfor du under hele planlægningen vil skulle have et godt overblik over planlægningsprocessen og de forskellige specialers input dertil.
Dine koordinationsopgaver på tværs i divisionen samt med eksterne samarbejdspartnere rundt omkring i NATO vil opbygge et godt kendskab til NATOs struktur og processer.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes, det er spændende at arbejde med militære operationer, vil du få en unik mulighed for at udvikle dig såvel fagligt som personligt.
I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdspartnere i NATO.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus for kaptajner (eller tilsvarende). Det er en fordel, hvis du har erfaring med taktisk planlægning, eksempelvis fra tjeneste ved en bataljons- eller brigadestab, men det er ikke et krav. Evnen og viljen til at lære er vigtigere end din tidligere erfaring med taktisk planlægning i en operativ stab. Det er ej heller afgørende for os, om du er relativt ung eller er en mere erfaren officer. Hvis du har gode samarbejdsevner og et løsningsorienteret mindset, så har du fat i den lange ende.

Er du en ambitiøs officer, vil du erfare, at divisionen er et sted med god mulighed for at udvikle sig som operativt tænkende officer – samt udvikle et bredt operativt netværk både i et dansk og multinationalt perspektiv. Skulle det have din interesse, så er det værd at bemærke, at tjenesten i G5 ved MND N leverer et godt grundlag og muligheder for optagelse på og gennemførsel af Operations- og Føringsuddannelsen

Din regimentsbaggrund er mindre relevant for stillingen. Vi har fokus på dine evner til at planlægge, koordinere og løse opgaver i et multinationalt og operativt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Hvis du er premierløjtnant vil din ansættelse og aflønning ske i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant/kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav er at man har gennemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten chefen for G5, OL Jacob Palmer Bjerborg på jacob.bjerborg@reach.nato.int eller tlf.: +45 4048 3612, eller Lederen af Operational Planning Team 1, MJ Thomas Christensen på thomas.christensen@reach.nato.int eller på tlf.: +45 2541 5988.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfrist er 14. april 2024
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 16 eller uge 17.
Stillingen er ledig, hvorfor den kan besættes snarest muligt efter en eventuel ansættelse.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2024

Indrykningsdato

04.03.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent