Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

IT-supportere og IT-teknikere til Communication and Information Systems på Flyvestation Karup


IT-supportere og IT-teknikere til Communication and Information Systems på Flyvestation Karup

Om os
Communication and Information System - detachement (1 CISDET) primære opgave er at opstille personel og materiel til støtte for Flyvevåbnets deployerbare styrker. Delingen har derfor mindst et CIS team klar, til med kort varsel at rykke ud med Flyvevåbnets enheder på mission eller øvelse, uanset de geografiske eller klimatiske udfordringer.
Herudover varetager detachementet Help-Desken på enkelte klassificerede systemer.

1 CISDEL består af en detachementsfører og 36 medarbejdere, som er organiseret i en ledelses del med en detachementsfører, en næstkommanderende, en detachementsbefalingsmand, og en forsyningsassistent samt tre CIS teams med en oversergent, en sergent, tre CIS teknikere og fire IT supportere i hvert team.
Detachementet er placeret på Flyvestation Karup. Vi er faglig stærke med fokus lagt på de operative IT og kommunikations systemer Flyvevåbnet anvender, og vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der i udstrakt grad er plads til det sociale og med stor respekt for den enkelte. Omgangstonen er fri, og med den rette operative og professionelle indstilling, har den enkelte stor indflydelse på hvordan opgaverne skal løses.

Det enkelte CIS team har eget kontor hvor alle CIS team medarbejderne har deres egen arbejdsplads. Den daglige arbejdstid er mandag til onsdag fra 07:30 til 15:30, torsdag fra 07:30 til 14:30 og fredag fra 07:30 til 13:30. Tjenesten er opdelt i faser af tre måneder, hvor opgaverne vil være væsens forskellige. I en fase vil CIS teamet have primære fokus lagt på uddannelse, så kommer der en fase hvor CIS team skal forudse at kunne indgå i et 5 dages beredskab. Sidste fase vil man skulle varetage driften af diverse systemer og arbejde med fejl retning og fejl søgning på de operative systemer.
Om stillingen
De væsentligste arbejdsopgaver er baseret på personlig og faglig træning både på diverse systemer samt militære grundfærdigheder, varting og klargøring af CIS teamets materiel samt deltagelse i driften, alt sammen med henblik på at kunne leverer en professionel støtte til Flyvevåbnets operative enheder under internationale missioner samt øvelser.

Som IT supporter eller tekniker vil du skulle bidrage til at klargøre, planlægge og træne opstilling, etablering og drift af enhedens servercontainere, samt tilhørende netværk. Alle arbejdsopgaver løses i rammen af det CIS teamet som man indgår i. Detachementets succes måles direkte i den feedback detachementet får i forbindelse med missioner og øvelser samt den efterspørgsel der er på detachementets kapaciteter.
Om dig
Du skal have svendebrev som IT supporter eller IT-tekniker, og have gennemført Forsvarets basis uddannelse samt have erhvervet B-kørekort. Det vil dog være ønskeligt hvis du har C-kørekort. Herudover må du forvente at skulle på en kursus/videreuddannelse for at blive opkvalificeret på netop de systemer der anvendes i Flyvevåbnet.
Har du ikke gennemført basis uddannelsen, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale mhp. gennemførelse af Flyvåbnets Basisuddannelse (FBU).

Du skal være god til at samarbejde, samt have en professionel indstilling til opgaveløsningen og være fleksibel indstillet både hvad angår arbejdstider, men også, hvad angår skiftende vilkår og kriterier for opgave løsningerne.

Da enhedens primære opgave er at levere støtte til Flyvevåbnets øvelser og missioner, må der forventes en del rejseaktivitet i såvel indland som udland.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår.
Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at Premiereløjtnant Andreas Thomsen på mail FSR-2B-000A@fiin.dk@mil.dk eller mobiltelefon: 29 12 12 25.
Alternativt kan du kontakte seniorsergent Lise Stolberg på mail FSR-2B-000B@fiin.dk eller tlf. 72 82 68 52.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John Koch Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 93 20.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Ansøgningsfristen er 21. april 2024 og vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Indrykningsdato

26.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent