Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Vagtholdsleder til bevogtningstjenesten på Flyvestation Karup


Vagtholdsleder til Operations Support Wing på Flyvestation Karup

Er du en velovervejet og handlekraftig oversergent eller erfaren sergent, som har mod på at stå for sikkerheden på Flyvestation Karup, og nyder du at arbejde med medarbejderudvikling? Så er du måske personen, vi leder efter!
Om os
Bevogtningstjenesten er placeret i Base Protection Squadron, som er en del af Operations Support Wing. Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af engagerede kollegaer fordelt på to sektioner: Military Working Dog og Bevogtningstjenesten.

Bevogtningstjenesten står for 24/7 bevogtning af Flyvestation Karup, og vi udfører adgangskontrol ved indpassage, udfører opholdskontrol, reagerer som indsatsstyrke på alarmer, betjener flyvestationens droneovervågningskapacitet og udfører patruljering på området.

Arbejdsdagen hos os er præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og højt humør. Derudover gør den nuværende sikkerhedssituation, at vi konstant er under udvikling.
Om stillingen
Som vagtholdsleder har du ledelsesansvar for et vagthold bestående af syv konstabler, og det er dig, som har den taktiske føring ved hændelser.

Fra din position i vagtcentralen skal du føre dit vagthold, behandle alarmer, monitorere kameraer og droneovervågning og håndtere opkald på alarm- og vagttelefonen. Vi ser også gerne, at du engang imellem benytter muligheden for at køre med bevogtningsassistenterne på patruljer.

Du har kommandoen over dit vagthold på både hverdage, dag- og nattevagter, i weekender og i helligdage. Vagtplanen er planlagt i god tid af ledelsen, så du vil have god mulighed for at planlægge fritid og familieliv. Vi arbejder i 12-timers vagter, og du får derfor flere sammenhængende fridage ad gangen.

Der er indlagt uddannelsesdage, hvor du sammen med dit vagthold kan vedligeholde dine militære færdigheder i bl.a. skydning, træning af Standard Operating Procedures, dyrke idræt og lignende. Du har desuden opgaven med at tilrettelægge uddannelsesdagen i samarbejde med uddannelseslederen.

Vi kan tilbyde dig en operativ hverdag med meget ansvar og medindflydelse på beslutninger om bevogtningen. Du vil blive mødt af godt humør fra hjælpsomme og initiativrige kollegaer, hvilket gør, at vi går glade til og fra arbejde hver dag.

Vi ønsker at sikre den bedste sikkerhed på Flyvestation Karup, og derfor stiller vi krav til hinanden. Vi prioriterer samtidig en anerkendende tilgang, og vi værdsætter konstruktiv feedback. Og vi lægger meget vægt på at inkludere vores medarbejdere i beslutninger, hvorfor din rolle som samtaleleder er en vigtig del af dit arbejde.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent. Du er en dygtig soldat og et godt forbillede, der kan gå forrest og sætte sig i respekt gennem holdning og personlig fremtræden. Du kan dertil sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.

Vi forventer, at du:
- kan godkendes til klassifikationsgrad hemmeligt og kunne oppebære denne gennem hele ansættelsen.
- har erfaring som soldat og leder, gerne med international erfaring.
- er kompromissøgende og har gode samarbejdsevner.
- har stor interesse i dine medarbejdere og deres individuelle udviklingsbehov.
- er selvstændig og opsøgende i din opgaveløsning, samt er konstruktiv i din tilgang til udfordringer.
- aktivt søger at vedligeholde og udvikle dine faglige kvalifikationer og stiller disse til rådighed for kollegaer med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling.
- er struktureret, rettidig og omstillingsparat.
- kan honorere kravene til forsvarets basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedens leder premierløjtnant Sebastian Brøgger på +45 24 78 47 38 / OSW-OBB-001@mil.dk eller næstkommanderende seniorsergent Flemming Carlsen på +45 50 87 83 65 / OSW-OBB-004@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 17. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed målt på specialer og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Vi er Flyvevåbnets værnepligtige første møde med Forsvaret, og står – udover Flyvevåbnets Basisuddannelse – også for missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser, ligesom vi yder administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder. Chefen for Operations Support Wing varetager desuden garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.04.2024

Indrykningsdato

23.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent