Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger - Seniorsergenter til reserven ved Gardehusarregimentet


Rådighedsstillinger - Seniorsergenter til reserven ved Gardehusarregimentet

Ønsker du at fastholde din tilknytning til Forsvaret og måske udvikle dine militære kompetencer?

Og kunne du tænke dig at bidrage til driften af Gardehusarregimentet og samtidig være en
del af et stærkt fællesskab omkring regimentet?

I så fald skal hermed lyde en opfordring til dig om at søge en stilling som seniorsergent af reserven.
Om os
Gardehusarregimentet (GHR) er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke og V Uddannelsesbataljon, som uddanner værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.

GHR tilbyder reservisterne mulighed for relevant tjeneste og uddannelse med henblik på at opbygge og vedligeholde den enkeltes nødvendige kompetencer, så reserven til enhver tid kan støtte GHR enheder.
Om stillingen
Vi har behov for, at ansætte flere seniorsergenter af reserven. Opslaget omhandler derfor flere specifikke funktioner.

Hvis du vurderes egnet til ansættelse, vil der på baggrund af din tidligere tjeneste samt dine kompetencer og kvalifikationer blive taget stilling til, hvilken funktion du matcher bedst. Herefter tilbydes du ansættelse i den givne reservestilling.

Følgende stillinger ønskes besat:
• Informationsbefalingsmand til ledelseselementet.
• Sagsbehandler til personelforvaltningen.
• Stabsbefalingsmand til S3/S5.

Derudover ønsker vi at bruge dine kompetencer bredt i den daglige opgaveløsning - og arbejder for at opkvalificere dine kvalifikationer til at ruste dig i dybden. Dette er en naturlig følge af, at kvaliteten af GSE opgaveløsning bliver direkte omsat i driftskvalitet for regimentet.

Der kommer regelmæssigt tilbud om kurser og uddannelser, nationalt og internationalt, relevant for den funktion man bestrider, som reservister kan søge og indstilles til.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent med mulighed for udnævnelse (6-8 år i graden).

Du har som minimum virket som befalingsmand i enten HBU, HRU eller SRS ved en infanteri- eller en opklaringsenhed i Hæren.

Det er ønskeligt, at du har været udsendt for Forsvaret.
Du er hurtig til at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil.

Du har interesse for den operative tjeneste, herunder uddannelse/udvikling af de bedste soldater og ønsker aktivt at deltage i udviklingen og løsningen af regimentets opgaver.

Du har administrative kompetencer enten fra det civile liv eller fra din tid i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte major Lasse Kim Galsgaard-Olsen på telefon 30 36 50 35 eller mail: GHR-STCH@mil.dk, eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail: GHR-S1-11A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2024. Der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Indrykningsdato

21.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent