Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsassistent til AD-søjlen i Fregatten IVER HUITFELDT (genopslag)


Kampinformationsassistent til AD-søjlen i Fregatten IVER HUITFELDT (genopslag)

2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af internationale maritime opgaver, der spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT Danmarks mest højteknologisk og avancerede maritime arbejdsplads. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt og i hele konfliktspektret.

Vi er tre søsterskibe i IVER HUITFELDT klassen alle med fast tjenestested på Flådestation Korsør. Sammen udgør vi søværnets primære kapacitet til at udføre maritimt områdeluftforsvar.
En kapacitet, som er ved at blive udbygget med indfasningen af nye langtrækkende våbensystemer og udbygningen af den nuværende billedopbygningskapaciteter, herunder datalink.

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster. Enheden skal gennemføre Danish Operational Sea Training (DOST) ved Flag Officer Sea Training 2. halvår 2023, hvorefter fregatten har opnået den nødvendige træningstilstand til at indgå i NATO RESPONSE FORCE-beredskab, samt gennemført internationale operationer.

Vi stiller op hvor og når, der er brug for det, og derfor forekommer der også ændringer til sejladserne med kort varsel, hvilket vi er indforstået med er et vilkår for vores tjeneste.
Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten tillader det.

Vi sigter grundlæggende mod at blive i stand til at kæmpe og vinde i scenarier, som andre enheder er nød til at trække sig fra. Kort fortalt handler det om at vi skal kunne levere varen i krig og konflikt.

Om stillingen
Vi søger en KI befalingsmand til at bestride posten som kampinformationsassistent (KIA) i AD-søjlen. Stilling skal supplere vores nuværende KIA-L og kompetencer indenfor ASMD, EW og TDL er ønskeligt. Tjenesten som KIA i AD-søjlen omfatter ledelse, mentorering af menige, udvikling og KI-fagligt arbejde i højt tempo.

Du vil som KIA indgå i AD-sektionen under taktisk officer luft (TAO-L) og administrativt blive underlagt Leder Kampinformation (LEKI).

I forbindelse med daglig tjeneste, forestår du, i samarbejde med LEKI, og de øvrige sergenter og officerer i KI-sektionen, planlægning og gennemførelse af gasternes uddannelse og tjeneste, samt den fortsatte udvikling af enhedens o-rum.
Til søs indgår du i forbindelse med øvelser og operationer i tørnen som vagtholdsleder som A-AWO. Du har i forbindelse med vagten ansvar for enhedens billedopbygning, EW samt ASMD.
Du indgår desuden i tørnen som vagtassistent i havn.

Vi tilbyder et alsidigt job med faglige udfordringer og mulighed for udvikling inden for KI-faget. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i enhedens behov, din baggrund og dine fremtidige ønsker.

Der vil være mulighed for udlån til øvelsessejlads med andre enheder, samt deltagelse i international operation.
Om dig
Du er uddannet sergent KI eller erfaren MOKS, som er påbegyndt GSU eller godkendt hertil.

Du skal besidde gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere og skabe forståelse for enhedens opgaver i o-rummet.

Du vil træde ind som mellemleder i et o-rum, som er i en opkøringsproces frem mod DOST og har et højt fagligt niveau. Vi forventer derfor, at du har gode evner for at motivere og træne dine undergivne og sikre deres videre faglige udvikling. Vi forventer ligeledes, at du er fagligt dygtig og selvstændigt kan udvikle dig inden for dit faglige område (AAW/ASMD/TDL/EW).

Du er en person med en positiv holdning til opgaverne og dine omgivelser. Du har en god portion fleksibilitet, der sikrer smidighed i opgaveløsningen. Du skal kunne motivere dig selv og dine undergivende i alle situationer, om end det er høj intensitet kamptræning eller lavintensitets rutineopgaver.

Du skal desuden være omstillingsparat og kunne arbejde under pres, når hverdagen bliver hektisk.

Kvalifikationer
Krav:
GSU (sergent grunduddannelse eller ækvivalerende) eller godkendt til GSU
Sejladserfaring som KI-befalingsmand eller erfaring som VHL
Du skal have kendskab til AAW, ASMD, TDL og EW
Funktionsuddannelse Kampinformation samt TAC012 eller klar til optagelse på TAC012 i 2024
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Gode engelskkundskaber

Ønskeligt:
Erfaring fra sejlads med DIV. 21 enheder er at foretrække. Sekundært DIV. 22.
Air controller
TDL relaterede kurser

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS.
Egnet til røgdykker

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Michael Kruuse på 2E-IVER-LEKI@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. Eskadre.
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

15.03.2024

Indrykningsdato

13.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent