Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder af Ammunitionsdepot Klosterheden


Leder af Ammunitionsdepot Klosterheden

Har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Så søger vi en leder af Ammunitionsdepot Klosterheden ved Lemvig.
Om os
Ammunitions- og Håndvåbensektionen er en underafdeling under Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og omfatter fem ammunitionsdepoter, hvoraf Ammunitionsdepot Klosterheden er et af dem. Der er 25 medarbejdere ved ammunitionsdepotet, heraf én depotleder og tre elementledere.

I Ammunitions- og Håndvåbensektionen har vi en åben ledelseskultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et fagligt, kreativt og konstruktivt samarbejde, hvor de mange opgaver løses af stærke ressourcepersoner.
Om stillingen
Som leder af ammunitionsdepotet bliver du ansvarlig for daglig ledelse af depotets medarbejdere

Stillingen omfatter ledelse og styring af ammunitionsdepotets samlede drift herunder personel, administration, materiel, lagerbeholdning, distribution, uddannelse og eftersyns-/vedligeholdelsestjeneste.

Der ud over kommer du til at varetage opsyn med og kontrol af bygningsvedligeholdelse og arealpleje ved ammunitionsdepotets tre lokaliteter, ammunitionsdepot Klosterheden der er bemandet, samt ammunitionsdepot Dejbjerg og - Hjøllund.

Du kommer også til at stå for varetagelsen af den militære sikkerhed på ammunitionsdepotets tre lokaliteter samt kontinuerlig optimering og effektivisering af driften.

Dette er en alsidig stilling hvor ingen af arbejdsdagene er ens.
Om dig
Den rette kandidat til stillingen er allerede udnævnt chefsergent med erfaring inden for personaleledelse og sikkerhed. Er du civil ansøger, er du i besiddelse af en relevant erhvervsuddannelse som du har suppleret med fire modulfag på akademiuddannelsen (Såfremt det er nødvendigt vil der kunne indgås en uddannelsesaftale i forbindelse med ansættelse i stillingen).

Du har erfaringer fra et lignende job i erhvervslivet eller forsvaret. Som person er du udadvendt, fleksibel og i besiddelse af gode personlige- og ledelsesmæssige egenskaber.

Du stiller krav til dig selv og sætter ære i, at dine opgaver udføres korrekt og til tiden.
Du er kendt for at bidrage positivt og aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre og med et fagligt højt fokus

Du er resultatorienteret og lægger vægt på, at der er orden og styr på tingene herunder, at alle bestemmelser vedr. forvaltning, ammunitions- og transporttjeneste efterleves.

Du er indstillet på at deltage i diverse uddannelser for at styrke egen position og opgaveløsning. Det er en fordel, hvis du har kendskab til at arbejde i en politisk organisation.

Du er indstillet på rejseaktivitet til møder, seminarer og uddannelser. Du er indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med din chef, ledere og medarbejdere, samt at være en naturlig samarbejdspartner for øvrige relationer i og uden for Forsvaret.

Du skal have en relevant uddannelse inden for ledelse og kunne dokumentere ledelseserfaring fra tidligere stillinger, herunder eventuel erfaring med at lede gennem mellemledere.

Det er vigtigt, at du kan kommunikere i både skrift og tale på dansk, samt at du har læsefærdigheder i engelsk.

Det er en fordel, hvis du er en rutineret bruger MS Office og har kendskab SAP R/3.

Det er ønskeligt at du har kendskab til varetagelse af fysisk sikkerhed, arbejdsmiljø og sikkerhed ved transport (ADR).

Du skal i forlængelse af ansættelsen gennemføre sikkerhedsrådgiveruddannelsen, farligt gods, samt ADR-uddannelsen relateret til ammunitionstjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er også slået op civilt. Som civil ansættes og aflønnes du efter gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriet og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel, CS CIV og hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 18%. Alt efter dine kvalifikationer, har du mulighed for at forhandle et tillæg.

Dit faste tjenestested vil være i Lemvig.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen og arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte chef for Ammunitions- og Håndvåbensektionen, major Mandus Andresen på telefon 25552800.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.

Er du civil og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2024 og samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen ønskes besat 1. maj 2024 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SUPPLY CHAIN DIVISIONEN
FMI Supply Chain divisionen er en moderne logistik virksomhed, som støtter Forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger. SCD har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. SCD vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret og på at udvide planlægningshorisonten.
Vi ser frem til din ansøgning.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Lemvig, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

14.03.2024

Indrykningsdato

13.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent