Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

HR-kollega til Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn i Ballerup.


HR-kollega til Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn i Ballerup.


Brænder du for at arbejde med frivillige, rekruttering og fastholdelse og har du mod på at blive en del af et professionelt og engageret team, som bidrager til uddannelsen og indsættelsen af frivillige hjemmeværnsoldater? Så er du måske vores kommende kollega i staben.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Øst.

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er en operativ myndighed, som opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hjemmeværnet som en del af Danmarks nationale beredskab. Distriktets Ansvarsområde er sammenfaldende med Vestegnens politikreds og vi har derfor et tæt samarbejde med politiet og de øvrige civile myndigheder i kredsen, som repræsenterer samfundets samlede beredskab.

Distriktet består af 10 underafdelinger, fordelt på patrulje- og overvågningsenheder, stabs-, in-fanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et tambourkorps. Enhederne er bemandet med frivilligt personel og den aktive struktur ved distriktet består af cirka 625 frivillige hjemmeværnssoldater. Distriktet administrerer derudover en reservestyrke på godt 1850 frivillige og skal opstille tre kompagnier til Forsvarets totalforsvarsstyrke.
Distriktet er placeret i Jonstruplejren og distriktet skal flytte til et nyt domicil i Hedehusene forventeligt i 2026 hvorfor dit faste tjenestested i den forbindelse også vil flytte hertil.

Staben består at 13 fastansatte medarbejdere primært fordelt i en operations- og uddannelsessektionen og en logistiksektion. Din stilling er placeret i operations- og uddannelsessektionen men dit arbejder vedrører hele stabens arbejde.

Vi har ry for at være en spændende og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, når komplekse og hastende opgaver skal løses. Staben søger altid at levere et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for de frivillige, og det skal kendetegne os i vores daglige virke. Omgangstonen er altid åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Stillingen er i stabens informationssektion, hvor du vil være sagsbehandler indenfor kommunikation, rekruttering og fastholdelse af frivillige soldater i Hjemmeværnet. Dine primære ansvarsområder vil være rådgivning af staben og underafdelingerne samt planlægning og gennemførelse af rekrutteringsaktiviteter henholdsvis fastholdelsesaktiviteter. Stillingsindholdet tilpasses kontinuerligt den lokale situation, stabens behov og dine kompetencer.

Du har ansvaret for at uddanne og udpege samtaleledere og rekrutteringsspecialister ved underafdelingerne, således der er sammenhæng i vores opgaveløsning ved hele distriktet på det område. Endvidere vil du være ansvarlig for udviklingen og fortsat implementering af onboardingprocessen for frivillige i organisationen.

Du vil være ansvarlig for distriktets informationselement i den frivillige struktur herunder også rådgive inden for og gennemføre intern og ekstern kommunikation på distriktets vegne. Du vil være ansvarlig for implementering af Hjemmeværnets strategi for kommunikation og rekruttering som forventes udgivet primo 2024. De fleste opgaver løses i tæt samarbejde med resten af staben, foresatte myndigheder og dedikerede frivillige soldater.

Det overordnede princip i sektionen er frihed under ansvar samt rettidigt omhu.
Som militærberedskabsorganisation er opgaven at være klar til indsættelser i eget Ansvarsområde hver dag året rundt og derfor forekommer der naturligt aften- og weekendtjeneste.
Du vil dog selv have stor indflydelse på hvornår tjenesten ligger og netop dette forhold understøtter en høj grad af fleksibilitet og mulighed for at understøtte en fornuftig balance mellem arbejde og familie-/fritid.
Om dig
Du er ansvarsfuld, selvstændig og tager ejerskab for de opgaver du løser. En af dine væsentlige kompetencer er samarbejde og helhedssyn. Du er god til at omsætte strategi til praksis i organisationen, således at der eksekveres på målsætninger der er i organisationen. Det er en væsentlig fordel hvis du har erfaring med at arbejde med frivillige og har et solidt kendskab til Hjemmeværnet.

Stillingen kræver at problemstillinger skal anskues fra flere sider og at løsninger skal tilgodese flere interessenter under hensyntagen til helheden. Du skal have et ønske om at arbejde med hjemmeværnets frivillige og arbejde for udviklingen af Hjemmeværnet mod at blive mere robust og indsættelsesparat.

Du er selvstændig, analytisk godt funderet, der med drive og et glimt i øjet formår at manøvrere i en organisation med stor diversitet – og få tingene til at ske. Samtidig har du øje for den operative kontekst og bidrager på dit felt til udvikling af distriktets operative plankompleks såvel som enhedernes taktiske opgaveløsning.

Som person er du initiativrig, målrettet, systematisk og samarbejdsorienteret. Du er god til at skabe og bevare gode relationer. Du nyder at arbejde selvstændigt med vide rammer og er god til at prioritere din tid og dine opgaver så sidstnævnte løses både tilfredsstillende og rettidigt.

Som ansvarlig for informationselementet vil du på flere områder skulle rådgive staben og chefen. Derfor søger jeg en stabil problemløser, som kan holde orden og bidrage til vedligeholdelse af et godt arbejdsmiljø ved distriktet. Du er i stand til at balancere mellem nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår og opbygningen af militære kapaciteter.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for distriktet OL H. Gustafsson på tlf. 3266 5730.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2024. Samtaler afholdes løbende og umiddelbart lige efter sidste frist for ansøgning.

Stillingen er ledig med tiltrædelse 01 APR 2024
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.02.2024

Indrykningsdato

12.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent