Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Datamekaniker/Elektronik fagtekniker til Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter


Datamekaniker/Elektronik fagtekniker til Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter

Er du klar til at tage styringen? Ønsker du at være en del af et dedikeret team, der håndterer teknikken på højeste niveau? Så er dette job noget for dig!
Søværnets Operationscenter søger en elektronik fagtekniker/datamekaniker, til stillingen som vagtgående systemtekniker i teknisk afdeling.
Om os
Søværnets Operationscenter er kernen i danske maritime operationer. Vi overvåger danske farvande døgnet rundt, og har et tæt samarbejde med andre myndigheder om det maritime område. I operationscenteret sidder Joint Rescue Coordination Center (JRCC), der redder menneskeliv, Maritime Assistance Service (MAS), der redder miljø og værdier, Lyngby Radio (LYRA), der sørger for kommunikationen med al skibstrafik i Danmark. System Administration Center (SAC) er den tekniske afdeling som understøtter operationscenteret, men også andre myndigheders opgaveløsning. Du vil blive en del af (SAC), hvor opgaven er at sikre teknisk driftsstabilitet i det operative miljø samt teknisk support på netværk og systemer.
Om stillingen
Som SAC-tekniker vil du være involveret i en bred vifte af hardware- og softwaretyper, der anvendes i og omkring Royal Danish Navy Command Control Information System (RDN CCIS).
Din arbejdsdag vil, efter oplæring, omfatte opgaver på både klassificerede og ikke klassificerede systemer samt dagligt samarbejde med eksterne leverandører vedrørende vedligeholdelse og udvikling af de datatekniske systemer, der anvendes i operationscenteret og af andre myndigheder i hele Danmark.
Det er et spændende og alsidigt job, med store faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Stillingen er døgnbemandet, hvilket betyder, at du indgår i vagtholdsskift af 12 timers varighed. Teamet består af 11 personer og man har selv stor indflydelse på planlægningen af vagter, afspadsering og ferie, hvilket også tilgodeser personel, der har langt til Karup.
Jobbet giver gode muligheder for at læse videre eller have et deltidsjob ved siden af. Der medfølger natpenge, weekendtillæg samt tilkaldevagttillæg i forbindelse med vagttjenesten

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om dig
Vi forventer, at du er selvstændig og handlekraftig. Du kan fungere i et godt arbejdsmiljø med mange omskiftelige arbejdsopgaver og prioriteter. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, du møder i et operativt miljø.
Det forventes, at du har en elektronikfaglig uddannelse eller lignende.
Du behersker og mundtlig kommunikation på dansk, såvel som på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende Radiooperatør til Søværnets Operationscenter myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Claus Jensen på +45 728 40203, e-mail; fko-sv-mcd01@mil.dk eller Chefen for Søværnets Operationscenter; OK Klaus Thing Rasmussen, på 728 40260, e-mail; fko-sv-chmc@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. marts 2024.Stillingen er til besættelse 1. maj 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.03.2024

Indrykningsdato

12.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent