Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Operationsspecialist med materielansvar ved Special Air Operations sektionen ved National Air Operations Centre


Operationsspecialist med materielansvar ved Special Air Operations sektionen ved National Air Operations Centre

Er du en engageret befalingsmand, gerne med erfaring inden for planlægning og gennemførelse af operationer? Er du en dygtig organisator, som trives med at holde styr på materiel og procedurer?
Så har vi lige nu stillingen til dig som operationsspecialist ved Flyverkommandoens National Air Operations Centre.
Om os
Flyverkommandoen er organiseret i en Planlægnings- og Kapacitetsdivision samt en Operationsdivision og udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder.
Operationsdivisionens primære opgave er national operativ planlægning og koordination af Flyvevåbnets indsættelser og beredskaber, hvilket sker i samarbejde med såvel nationale som internationale partnere. Herudover opstiller Operationsdivisionen et National Air Operations Centre (NAOC), der er ansvarlig for føring af Flyvevåbnets enheder døgnet rundt i fred, krise og konflikt.
Til at føre luftstyrker i specialoperationer, er der i NAOC en sektion med særlig fokus på Special Air Operations.
Om stillingen
Du vil som operationsspecialist indgå i bemandingen af beredskaber under Special Operationskommandoens (SOKOM) myndighedsområde. Du skal forvente en del efteruddannelse i den forbindelse samt flere samtræningsaktiviteter med specialstyrker i ind- og udland. Du vil med dine kompetencer kunne forestå koordination mellem Special Operationskommandoens og Flyvevåbnets kapaciteter.

Ydermere kan du indgå i bemanding af NAOC i forbindelse med krisestyring, herunder også som en del af et fremskudt element.

Du vil blive sektionens tovholder på enhedsmateriel samt overblik over status på sektionens indsættelsesparathed. Du kommer derudover til at arbejde med en bred palet af opgaver omfattende indsættelse, øvelsesaktivitet, instruktørvirke, fagspecifik sagsbehandling, udfærdigelse og opdatering af SOP og håndbøger. Du kommer til at indgå i en sektion med en gruppe befalingsmænd og officerer, som alle har Special Air Operations (SAO) som primært arbejdsområde.
Om dig
Du er seniorsergent eller en egnet oversergent. Du har gerne operativ erfaring og er en energisk person, som brænder for luftoperationer. Du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver.

Vi vil lægge vægt på, at du har flair for organisering og orden og har gerne erfaring med planlægning, koordinering og gennemførelse af luftmilitære operationer samt evt. erfaring med håndtering af enhedsmateriel.

Du har et bredt kendskab til flyvende kapaciteter samt evt. en dybere viden om en eller flere kapaciteter. Du har gode kommunikative evner skriftligt såvel som i direkte samarbejde med andre på tværs af forskellige fagområder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschefen på telefon 72 85 00 20 eller på mail FKO-F-CHNPS@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. maj 2024 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.03.2024

Indrykningsdato

12.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent