Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Ingeniører med passion for Minecounter Measures og undervandssystemer


Ingeniører med passion for Minecounter Measures og undervandssystemer

Vi har brug for to ingeniører med maritim baggrund til et selvstændigt og alsidigt job.

Vil du være del af et dygtigt hold, der arbejder med anskaffelse, implementering og drift af Forsvarets maritime minerydningsmateriel og undervandsmateriel generelt?
Så er det dig vi mangler.
Om os
Vi er Kapacitetscenter MCM- og undervandssystemer, som er en sektion, der hører under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses Maritime Division.

Sektionen består af en sektionschef og 12 medarbejdere, med varierende anciennitet, uddannelse og alder – foruden tre stillinger i opslag disse måneder.

Vi er præget af en høj faglig stolthed, en uformel omgangstone og et godt samarbejde. Vi er ansvarlig for drift og projektering af maritime minerydningssystemer, herunder søminer, søopmålings- og dykkermateriel samt en lang række øvrige undervandssystemer til bl.a. ”overvågning”.

Det er afgørende for Forsvarets brugere af materielsystemerne, at materielsystemerne fungerer under fred, krise og krig, hvorfor personligt ansvar for de enkelte systemer tillægges stor vægt i dagligdagen og i sektionens arbejde.

Vi favner innovation og drift. AI og autonome materielsystemer er i fokus, og vi vil sikre at Forsvarets MCM- og undervandsmateriel er blandt verdens bedste til gavn for Forsvarets soldater. Herunder også udvikling og nyanskaffelser af materiellet.
Om stillingen
Du vil skulle arbejde med materielsystemer/indenfor fagområder som fx undervandsdroner, sonarsystemer, passive undervandssensorsystemer, undervandssignaturer, kommando- og kontrolsystemer, minesikringsanlæg i skibe m.v.

Indledningsvis vil du blive tilknyttet en erfaren kollega inden for fagområdet (-erne), men henset til den fokus, der generelt er på undervandsdomænet i disse år, kan du inden for kort tid forvente at få lead på flere opgaver:

Her vil du blandt andet skulle indgå i dialog med både slutbrugerne og vores udbudskonsulenter om nyanskaffelser og evt. opgraderinger m.v. af fx undervandssensorsystemer til Søværnet, Specialoperationskommandoen eller Marinehjemmeværnet, hvorfor både teknisk forståelse for produkterne og et godt markedskendskab er afgørende og vil blive opbygget/udvidet løbende gennem dit arbejde i sektionen.

Det vil i forbindelse med anskaffelser også blive/være dit ansvar, at produkterne lever op til både national lovgivning samt gældende NATO-standarder for f.eks. magnetisk eller akustisk signatur.

I den daglige drift af udstyret vil du indgå i dialog med forsvarets teknikere omkring driften af vores MCM- og undervandssystemer. Her vil du både skulle vurdere hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre en høj driftssikkerhed, men samtidig også vurdere muligheder for opgraderinger eller ændring af materialet, der bidrager til, at Forsvarets brugere hele tiden har det optimale udstyr stillet til rådighed.
Du vil endvidere skulle arbejde sammen med vores indkøbsafdeling, som forestår indkøb af både materiel og ydelser – du vil skulle afklare tekniske spørgsmål om produkterne og sikre dig, at det er de rigtige produkter, der anskaffes til det rigtige tidspunkt.

Både drift og nyanskaffelser foregår i tæt dialog med Forsvarets respektive kommandoer, stabe og slutbrugere samt med leverandører og partnere i ind- og udland. En hverdag i Kapacitetscenter MCM og undervandsystemer er derfor varieret mellem mødeaktivitet i ind- og udland og kontorarbejde i Ballerup eller på din hjemmearbejdsplads.

Du vil også kunne tildeles ad hoc-opgaver, hvor du skal støtte kollegaer i sektionen, der arbejder med søminer, maritime minerydningsladninger, dykkermateriel samt søopmålingsmateriel.
Om dig
Du er uddannet ingeniør, nyuddannet eller erfaren spiller indledningsvis ikke den store rolle – blot du har interessen for at arbejde med materiel indenfor undervandsdomænet.

Da du kommer til at indgå i samarbejde og dialog med såvel kunden og eksterne samarbejdspartnere, er det vigtigt at du besidder habile formidlingsevner, og er imødekommende.

Som person er du nysgerrig og kan overskue fagligt komplekse problemstillinger. Du er fleksibel, og trives i et omskifteligt miljø og vi forventer, at du har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle dig inden for fagområdet. Du kan kommunikere, lede og samarbejde tværfagligt, og du har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag.

Du er empatisk, kan skabe et netværk, både nationalt og internationalt og værdsætter en uformel omgangstone i din dagligdag. Sprogligt skal du kunne formulere dig klart og fyldestgørende, i skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Som akademiker/ingeniør bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Afhængig af dine kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Det er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Ved ansættelser i Forsvaret vil der være mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder i kapacitetscenter MCM og undervandssystemer Steffen Tecza Pedersen på telefon 7281 5564 / 2555 2434 (mobil).

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 29. februar 2024.
Der forventes afholdt løbende samtaler og senest i ugen efter fristen.
Vi ser meget frem til at høre fra dig!

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og evt. uddannelsesbevis - meget gerne i pdf. format.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk og om os på www.fmi.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.02.2024

Indrykningsdato

09.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent