Fortsæt til indhold
Job i Hæren

EODOF ved Staben i 2. Explosive Ordnance Disposal bataljon


EODOF ved Staben i 2. Explosive Ordnance Disposal bataljon

Er du en engageret kaptajn, som ønsker en spændende og dynamisk hverdag. En officer som selv vil være med til at præge sine arbejdsopgaver og sin hverdag. Arbejder du godt i et miljø med alsidige opgaver, så er stillingen noget for dig.
Om os
2 EODBTN er en kapacitetsbataljon, hvis enheder med kort varsel kan indsættes i det fulde spektrum af opgaver nationalt eller internationalt – fra støtte til civilsamfundet til kamp- og kampstøtteopgaver. Vi har til huse på Ingeniørkasernen i Skive og er organiseret med en stab, EOD&SKMP, 6 og 7 HBUKMP, HRUKMP og Ammunitionsrydningscenter Danmark (ARCDK).

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 250 værnepligtige halvårligt. EOD&SKMP er ansvarlig for uddannelsen af kompagniets to EOD-delinger og en SEARCH-deling som kan indsættes i internationale og nationale opgaver efter behov. HRU-kompagniet uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater, som føder ingeniørbataljonerne med ingeniørkonstabler. Ammunitionscenteret er ansvarlig for at uddanne personellet og opretholde det kontinuerlige nationale akutte ammunitionsrydningsberedskab, der understøtter politiet.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon og bataljonsstaben har således begrænset øvelsesaktivitet.

S3 sektionen er ansvarlig for planlægning og koordinering af aktiviteter for derigennem at kunne opstille rammer og vilkår for UAFD opgaveløsning. Sektionen består organisatorisk af en major og to kaptajner. Funktionen referer til ACOS S3.

Fælles for os i alle i enheden er, at vi brænder for det vi laver og en fælles ambition om at være den bedste militære arbejdsplads i Midtjylland.
Om stillingen
Som EODOF/S3 vil du have et stort opgavespektrum. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt henover bataljonen fra HBU, HRU til EOD/SEARCH.

Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver. Men der vil også være delopgaver, der er mere driftsbetonet.

På grund af den store forskel på de fem underafdelinger, er der ikke to dage der er ens. Vi har alt fra de yngste værnepligtige, der prøver en uniform for første gang, til de ældste befalingsmænd og konstabler der har brugt hele karrieren på at specialisere sig inden for ammunitionsrydningsområdet.

S3 arbejdsopgaver fordeles mellem tre S3 stillinger i sektionen efter personellets kompetencer, situationen, samt behovet mv. Det primære fokus for din stilling vil være at bidrage til BTN planlægningsopgaver indenfor opstilling og uddannelse til BTN beredskabsforpligtigelser, BTN direktiv samt befalingsudgivelser for uddannelse, udarbejde og ajourføre BTN aktivitetsoversigt, koordinering af terræn, øvelses- og skydeaktiviteter med foresatte myndighed, samt på tværs af bataljonerne i garnisonen.

Du vil have indflydelse på hvilke arbejdsopgaver du tildeles og som kan justeres løbende.

Der vil være mulighed for kompetenceudvikling i stillingen.

Dit arbejde som stabsofficer vil primært ske som garnisonstjeneste. Men der vil også være arbejdsopgaver i f.m. øvelses- og uddannelsesaktiviteter ved underafdelingerne, brigaderne og MND-N mv.
Om dig
Du har gennemført føringskursus for officerer eller tilsvarende VUK BTN/BDE, eller er premierløjtnant og vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Sidstnævnte vil du blive ansat i forbindelse med en uddannelsesaftale og bestride funktionen som funktion i højere stilling indtil udnævnelse.

Du bør have interesse i at arbejde med Ingeniørtroppernes fagspecialeområde EOD og SEARCH, men dette er ikke et krav. Din lyst og kompetence til at løse de planlægningsmæssige opgaver og til tider de mere driftsbetonede opgaver ses også som en styrke.

Det forventes, at du har erfaring som DF og NK/UAFD. Det er ønskeligt, at du har været CH for en underafdeling og har været udsendt. Herudover vil det være en fordel, at du har erfaring fra EOD-erfaring el. erfaring fra HBU eller HRU, men ikke et ubetinget krav.

Bataljonen tilstræber at bataljonens kommende kompagnichefer (HBU, HRU såvel som E&SKMP) har gjort tjeneste i staben. Dette mhp. at den kommende chef har kendskab til bataljonens principper omkring uddannelsen mv. EODOF stillingen vil således kunne være med til at kvalificere dig som en evt. kommende UAFDCH i 2 EODBTN.

Som person er du selvstændig og fleksibel med et stærkt planlægningsgen. Du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne i en omskiftelig hverdag, samt strukturere din arbejdsdag med de udfordringer som møder dig.

Det vil naturligvis forstærke dit kandidatur at du besidder et højt fagligt niveau og er indstillet på at lære nye ting. Du har et positivt menneskesyn, er god til at samarbejde og kommunikere med andre mennesker på en klar og ligefrem måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte STCH/2 EODBTN major Lars Østbjerg, IGR-2B-STCH@MIL.DK, telefon 7282 5202.
Alternativt ACOS S3 major Michael Elgaard, IGR-2B-S35A@MIL.DK, telefon 7282 5212.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 23. februar 2024 og vi forventer at afholde samtaler i umiddelbar forlængelse deraf.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.02.2024

Indrykningsdato

09.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent