Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører til infanterideling ved 1. Mobiliseringskompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet


Gruppefører til infanterideling ved 1. Mobiliseringskompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet

Brænder du for felttjeneste, samt at føre og uddanne soldater? Kan du støtte delingsføreren og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere i et praksisnært og operativt miljø.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af mobiliseringsenheder til kampbataljonerne ved 1. Brigade i rammen af Hærens mobiliseringsværnepligt (MBU 8, 8 måneders værnepligt). Uddannelsen tager afsæt i dele af basis- og reaktionsstyrkeuddannelsen med tyngde i enhedsuddannelse på delingsniveauet i rammen af kompagniet. MBU8 er et solidt fundament til at uddanne robuste infanterister og førere.

Vi prioriterer fastholdelse og udvikling af den enkelte soldat højt. Gennem en kontinuerlig og målrettet kompetenceudvikling i funktionen, sikrer vi uddannelse med et højt fagligt niveau og en motiverende hverdag.

Opgaver løses ved en fælles indsats på tværs af niveauer og funktioner. Opgaver anvises konkret med et formål og en målsætning, men der højt til loftet og metodefrihed i vejen frem mod målet.
Der hersker en uformel omgangstone og inkluderende ledelsesstil ved kompagniet, hvor autoritet skabes gennem faglighed og gensidig respekt på tværs af funktionsniveau.
Vi tror på, at det udvikler selvstændige, initiativrige og handlekraftige soldater.
Om stillingen
Du skal være et forbillede for de værnepligtige i din gruppe og deling gennem førervirke, instruktørvirke og ledelse generelt.

Som gruppefører får du gode muligheder for at udbygge dine kompetencer og din faglighed. Du får kommandoen over værnepligtige, som skal guides og udvikles fra første dag og som vil stille store krav til dig som fører og kriger.

Det forventes, at du som kommende gruppefører hurtigt kan tilegne dig ny viden og kan omsætte denne viden til handling, såvel alene som i samspil med andre. Funktionen som holdfører kræver god fysisk form og mental viljestyrke.
Om dig
Du er sergent og ser dig selv som kriger med en professionel indstilling til soldaterhåndværket.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det bedst mulige resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ, således at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine kollegaer og kompagniets værnepligtige.

Det er vigtigt du er struktureret og kan holde overblik i stressede situationer, samt kunne arbejde med flere opgaver af gangen.

Det er ønskeligt at du har kørekort kategori B og C.
Det er ønskeligt at du er omskolet til alle infanterigruppens våben.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste i et af Hærens SRS-kompagnier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Peter Kristoffer Villum Stensvig på telefon 24 82 58 08 eller på mail GHR-5B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 22. februar 2024 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

22.02.2024

Indrykningsdato

08.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent