Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Materielforvalter til Sensor- og Optronikværkstedet på Flådestation Frederikshavn


Materielforvalter til Sensor- og Optronikværkstedet på Flådestation Frederikshavn

Kan du se dig selv i en blandet rolle med materielforvaltning, håndtering af lager og anskaffelse af materiel samt håndtering af kalibreret materiel? Så har vi måske et super spændende job til dig.
Om os
Sensor- og Optronikværkstedet er hjemmehørende i Frederikshavn. Vi er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, og er et værksted bestående af flere specialværksteder primært rettet mod det maritime, men løser også mange opgaver på tværs af værn.

Opgaverne er reparation, vedligeholdelse, eftersyn, modifikation og installation af forskelligt elektronik og teknisk udstyr, samt teknisk støtte til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på flere specialområder.

På værkstedet er vi i alt 47 medarbejder fordelt på 3 mester, 5 lærlinge og 39 håndværkere, og står netop og mangler dig for at gøre vores team komplet.

Vi kan tilbyde et godt og løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en højt kvalificeret og erfaren medarbejderstab og en god og uformel omgangstone. Et hold der samarbejder om at løse opgaverne og forvalte og udvikle vores værksted.
Om stillingen
Du vil få en vigtig og meget forskelligartet rolle, hvor du vil få ansvaret for anskaffelse af materiel i samarbejde med teknikerne på værkstedet, håndtering af specialiseret materiel for en særlig afdeling under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Derudover vedligeholdelse af værkstedets myndighedsbeholdning, herunder kalibreret materiel der skal kalibreres eksternt.
Du vil i en længere periode indgå i et parløb med en kollega, så der vil være god tid til grundig introduktion til de mere specielle dele af funktionen.

En del af arbejdet foregår i tæt samarbejde med en højt specialiseret afdeling under Sensor- og Optronikværkstedet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og specialister fra andre lande.
Der vil i perioder være rejsearbejde både i indland og udland. Der vil i perioder også være god mulighed for at afvikle opsparet frihed.

Dine snitflader vil være rettet mod dine kollegaer på selve værkstedet, der vil i høj grad også være en stor kontaktflade ud i hele forsvaret til ingeniører og sagsbehandlere i Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse samt eksterne leverandører og samarbejdspartnere i både indland og udland.

Vi har travlt og du vil opleve perioder, hvor din dagligdag ikke bliver som planlagt, da Forsvarets operative behov vil blive prioriteret før øvrige opgaver.
Om dig
Du har en relevant erhvervsuddannelse samt 2 akademifag - hvoraf et er obligatorisk og det andet er et valgfag. Dette er et krav til stillingen at du har 2 akademifag, hvis du på ansøgningstidspunktet ikke opfylder kravet, skal du være indforstået med at gennemføre de pågældende fag.

Du har en god teknisk forståelse, et godt kendskab til forsvarets materiel struktur, er velbevandret i SAP, har gå på mod og er motiveret af at få tingene til at ske i samarbejde med andre.

Du har et godt overblik og helhedssyn, samtidigt med at du har sans for detaljen i komplekse opgaver inden for et højt specialiseret fagområde samt have evner og vilje til at dygtiggøre dig inden for de specifikke teknologier.

Du formår at fremme en positiv atmosfære og skabe konstruktive betingelser for samarbejde i en aktiv hverdag.

Det er en forudsætning, at du har et gyldigt kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat).

Basislønnen udgør 28.031,32 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Claus Peter Laursen på telefon 2530 6697.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-sagsbehandler Mia Abildgaard Friis på telefon 7281 9099.

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

25.02.2024

Indrykningsdato

08.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent